Tribina “Vrednovanje u znanosti” (Zagreb)

Klua hrvatskih humboldtovaca poziva na Tribinu “Vrednovanje u znanosti”, na kojoj će sudjelovati prof. dr. sc. Srećko Gajović, Medicinski fakultet, izv. prof. dr. sc. Predrag Pale, Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, Ekonomski fakultet, izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, Institut za društvena istraživanja, dr. sc. Antica Čulina, Institut Ruđer Bošković i izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru/Institut Ruđer Bošković. Pozivamo vas na sudjelovanje u ovoj zanimljivoj diskusiji!

Kada: Utorak, 22. studenog 2022. u 18.00

Gdje: Društvo hrvatskih sveučilišnih nastavnika, Frankopanska 5a, Zagreb

Sažetak:

Nastavljajući se na pokret otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama i istraživačkim podacima, Vijeće EU je još 2016. donijelo zaključke o prelasku na sustav otvorene znanosti koji će „povećati kvalitetu, utjecaj i dobrobit znanosti te ubrzati napredak znanja čineći ga pouzdanijim, učinkovitijim i točnijim, razumljivijim društvu i odgovornim prema društvenim izazovima te osnažiti daljnji razvoj vrednovanja znanstvene kvalitete”. Izgradnja novog europskog istraživačkog prostora podrazumijeva ključnu ulogu otvorene znanosti koja jača učinak, kvalitetu i pouzdanost znanosti te promovira znanstvenu čestitost i odgovornu znanost. Sustav nagrađivanja i vrednovanja znanosti, pojedinaca i ustanova mora stoga biti usklađen s načelima otvorene znanosti.

Zaključci Vijeća EU i Agreement on the Reforming Research Assessment iz 2022. g. pozivaju na reformu postojećeg sustava vrednovanja u znanosti koji je u velikoj mjeri usredotočen na upotrebu određenih kvantitativnih pokazatelja isključivo časopisne produkcije. Smatrajući da takav pristup uvažava samo uski raspon rezultata istraživanja, dajući iskrivljenu sliku kvalitete, ponovljivosti i integriteta istraživanja, upućuje se na sustav vrednovanja koji će uključivati i druge rezultate i procese znanstvenog istraživanja i promicati ranu razmjenu znanja i suradnju. Europska inicijativa promjena sustava vrednovanja svakako će uzeti u obzir nacionalne posebnosti te značajke pojedinih znanstvenih disciplina.

Kako je Hrvatska jedna od potpisnica ovih dokumenata, važno je pokrenuti dijalog o promjenama u sustavu vrednovanja u znanosti, posebno s obzirom na novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i novousvojene izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koji su u značajnom raskoraku sa zaključcima Vijeća. U tom smislu diskusija će biti usmjerena na:

  • promjene vezane uz uravnoteženi pristup kvalitativnoj i kvantitativnoj prosudbi,
  • uvažavanje svih oblika rezultata istraživačkog procesa, uključujući skupove podataka, softver, metodologije i protokole, a ne samo publikacije,
  • uvažavanje svih aktivnosti vezanih uz znanstvena istraživanja (npr. mentorstvo i vođenje, poduzetnišvo, upravljanje podacima, podučavanje, suradnja s gospodarstvom, interakcija s društvom uključujući „znanost za javnost” i javni angažman)
  • uvažavanje specifičnosti različitih disciplina,
  • prioritete vezane uz znanstvenu čestitost  i etička načela jednakosti, raznolikosti i uključivosti.