Članovi

Voditeljica Centra za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine

izv. prof. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić

Filozofski fakultet Osijek / Katedra za mađarski jezik i književnost

Znanstveni interes: hrvatsko-mađarsko poredbeno jezikoslovlje, terminološka pitanja, translatologija i translatorika, metodika nastave stručnog prevođenja, gramatikografski priručnici hrvatskoga jezika na mađarskom (etničkom i jezičnom) prostoru 19. i 20. stoljeća.

Kontaktalehocki@ffos.hr

Zamjenica voditeljice Centra za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine

izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota

Filozofski fakultet Osijek / Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Znanstveni interes: hrvatski jezik druge polovice 19. stoljeća, prijelomi norme i normativni odnos zagrebačke i vukovske filološke škole, odrazi toga odnosa u jeziku književnih djela, u gramatikografski priručnici hrvatskoga jezika na mađarskom (etničkom i jezičnom) prostoru 19. i 20. stoljeća.

Kontaktjmlikota@ffos.hr

Članovi povjerenstva Centra za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine

doc. dr. sc. Denis Njari

Filozofski fakultet Osijek / Odsjek za povijest

Znanstveni interesi: povijest mađarske manjine u Hrvatskoj, lokalna povijest, srednjovjekovna Kraljevina Ugarska.

Kontaktdnjari@ffos.hr

dr. sc. Tihana Lubina, poslijedoktorandica

Filozofski fakultet Osijek / Odsjek za informacijske znanosti

Znanstveni interesi: školsko knjižničarstvo, baštinske ustanove, ICT.

Kontakttlubina@ffos.hr

dr. sc. Gabriela Dobsai, poslijedoktorandica

Filozofski fakultet Osijek / Katedra za mađarski jezik i književnost

Znanstveni interesi: kulturna povijest i književnost Mađara i Hrvata, ženska književnost, dječja književnost te razvoj i utjecaj reformacije u Slavoniji i Baranji.

Kontaktgdobsai@ffos.hr

Članovi Centra za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine

prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić

Filozofski fakultet / Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Znanstveni interesi: filologija, teorija književnosti, kulturna teorija, uloga književnosti u tvorbi identiteta, naratologija.

Kontakt: kpeterna@ffos.hr

 

izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga

Filozofski fakultet / Odsjek za njemački jezik i književnost

Znastveni interesi: paremiologija, korpusna lingvistika, usvajanje jezika, dvojezičnost.

Kontaktmaleksa@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul

Filozofski fakultet / Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Znanstveni interesi: filologija, povijest hrvatske književnosti, književna i kulturna teorija, uloga književnosti u tvorbi identiteta, teorije nacija, naratologija.

Kontakt: izuzul@ffos.hr

 

doc. dr. sc. Timea Anita Bockovac

Filozofski fakultet / Katedra za mađarski jezik i književnost

Znanstveni interesi: sociolingvistika, manjinski jezici, dvojezičnost, jezična prava, metodika jezika, translatologija.

Kontakt: tbockovac@ffos.hr

 

doc. dr. sc. Marija Erl Šafar

Filozofski fakultet / Odsjek za informacijske znanosti 

Znanstveni interesi: narodne i specijalne knjižnice, baštinska kultura, digitalizacija.

Kontaktmerlsafar@ffos.hr

 

doc. dr. sc. Domagoj Tomas

Filozofski fakultet / Odsjek za povijest

Znanstveni interesi: intelektualna povijest 20. stoljeća, crkveno-državni odnosi u 20. stoljeću, hrvatsko iseljeništvo u razdoblju Hladnoga rata i lokalna povijest.

Kontaktdtomas@ffos.hr

 

Doc. dr. sc. Anđelko Vlašić

Filozofski fakultet Osijek/Odsjek za povijest

Znanstveni interes usmjeren mu je na istraživanje povijesti hrvatskih zemalja pod vlašću Osmanskog Carstva, povijesti hrvatsko-turskih odnosa i povijesti jugoistočne Europe u novom vijeku.

Kontakt: avlasic@ffos.hr

 

 

dr. sc. Ádám Walkó

Filozofski fakultet Osijek / Katedra za mađarski jezik i književnost

Znanstveni interesi: mađarski kao strani jezik, dvojezičnost, kulturni identitet, suvremena kratka priča u Mađarskoj i Hrvatskoj, književno prevođenje, kulturne realije, pop-kultura, intermedijalnost.

Kontakt: awalko@ffos.hr

 

Kristina Kiš, viša knjižničarka

Filozofski fakultet / Knjižnica

Znanstveni interesi: knjižnica, digitalizacija zbirki knjižnične građe, informacijska pismenost u visokoškolskom okruženju.

Kontakt: kmitric@ffos.hr