Ustrojstvo

Povjerenstvo

 

izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić

voditeljica Centra za sjevernoameričke studije

boklopcic@ffos.hr

Biljana Oklopčić izvanredna je profesorica na Katedri za književnost engleskog govornog područja Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Područja njezina znanstvenog interesa su američka književnost 20. stoljeća, književnost američkog Juga, popularna kultura i popularna književnost, te stereotipi u književnosti i kulturi. Njezini su radovi objavljeni u nizu domaćih i stranih časopisa (Književna smotra, Fluminensia, Književna revija, Neohelicon, Americana, Ubiq, Middle GroundInteractionsEurAmerica, Przegląd Kulturoznawczy) kao i u većem broju zbornika i knjiga. Autorica je knjige Faulkner and the Native Keystone: Reading (Beyond) the American South. Izlagala je na konferencijama u Rijeci, Zagrebu, Olomoucu, Frankfurtu, Cape Girardeau, Louisvillu, Chapel Hillu, Parizu, Pećuhu, Poznanju, Londonu, Osijeku i dr. Kao postdoktorska Fulbright stipendistica Centra za proučavanje američkog Juga (UNC at Chapel Hill) u akademskoj godini 2008./2009. istraživala je južnjačke muške stereotipe u djelima Williama Faulknera. Nakon povratka iz SAD-a, kao stipendistica Georg Eckert instituta, John F. Kennedy instituta i Erasmus programa mobilnosti nastavlja se usavršavati u okvirima svojih znanstvenih interesa. Recenzentica je projekata Američkog filozofskog društva, te mnogobrojnih članaka objavljenih u hrvatskim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Od 2010. do 2014. sudjelovala je u međunarodnom istraživačkom projektu The Rise of City Cultures in Central Europe Instituta za kulturalne studije Adam Mickiewicz sveučilišta u Poznanu, a 2015.-2016. vodila je projekt Europski kontekst hrvatske popularne književnosti na Sveučilištu u Osijeku. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/289970.


 

prof. dr. sc. Sanja Runtić

zamjenica voditeljice Centra

sruntic@ffos.hr

Sanja Runtić redovita je profesorica i voditeljica preddiplomskog studija na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku gdje predaje kolegije iz starije američke književnosti, američkog realizma i naturalizma, američkog ženskog pisma, postkolonijalne književnosti i teorije, književnosti američkih starosjedilaca i multikulturalne književnosti na engleskom jeziku. Uz književnost američkih Indijanaca (predmet njezine doktorske disertacije i najvećeg broja njezinih publikacija), područja su joj znanstvenoga interesa i starosjedilački studiji, postkolonijalni studiji, postmodernizam, ženski studiji, kanadski studiji te američki realizam i naturalizam. Autorica je dviju monografija, Suvremena književnost američkih starosjedilaca (u koautorstvu s Marijom Knežević, 2013) i Vrijeme buđenja: (De)konstrukcija ženskog subjektiviteta u američkoj fikcionalnoj prozi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (2019). Stručno se usavršavala na Institutu John F. Kennedy u Berlinu (2002.), University of Arizona (Fulbright stipendija, 2003./04.) i University of Central Oklahoma (Erasmus+ stipendija, 2017.). Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/208852.


 

izv. prof. dr. sc. Ljubica Matek

članica Povjerenstva Centra

lmatek@ffos.hr

Izv. prof. dr. sc. Ljubica Matek zaposlena je na Katedri za književnost engleskog govornog područja Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Predaje kolegije iz područja angloameričke književnosti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U suautorstvu je objavila zbornike radova Facing the Crises: Anglophone Literature in the Postmodern World (CSP, 2014) te Adaptation: Theory, Criticism and Pedagogy (Shaker Verlag, 2018), niz znanstvenih radova te sudjelovala na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao Fulbrightov stipendist stručno se usavršavala u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru programa Study of the U.S. Institute (SUSI) in Contemporary American Literature na Sveučilištu u Louisvilleu, Kentucky 2008. Sudjelovala je u znanstvenom projektu Transcultural/Transmedial: British / American, German, and Croatian Film Adaptations of Literature in the Period 1990-2015 (INGI- 2015). Bila je član uredništva časopisa [sic] – a journal of literature, culture and literary translation Sveučilišta u Zadru od osnutka 2009. do 2014., a od 2015. član je znanstvenog uredništva časopisa Messengers from the Stars (Sveučilište u Lisabonu, Portugal). Područja od osobitog znanstvenog interesa uključuju gotičku književnost  i fantastičnu književnost općenito, film i filmske adaptacije književnosti te prikaze obitelji u suvremenoj angloameričkoj književnosti. Članica je Hrvatskog filološkog društva,  Hrvatskog društva za anglističke studije, Europskog društva za anglističke studije (European Society for the Study of English, ESSE), te Hrvatskog udruženja za američke studije. Popis radova dostupan je na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290763.


 

doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki

članica Povjerenstva Centra

jpoljak@ffos.hr

Doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki zaposlena je na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Filozofskom Fakultetu Osijek od 2006. godine. Doktorirala je na temu “Od mita do ironije – lik vojnika u američkoj ratnoj književnosti 20. i 21. stoljeća,“ te se u svom znanstvenom radu prvenstveno bavi suvremenom američkom književnošću i ratnim pismom. Sudjelovala je na znanstvenim skupova u zemlji i inozemstvu i autorica je desetaka članaka i jedne uredničke knjige. 2011. – 2012. primila je Fulbright stipendiju i boravila na Portland State University u Oregonu, SAD kao gostujući istraživač. Rado sudjeluje u aktivnostima sa studentima te je su-urednica studentskog zbornika I, Too, Sing America: Students’ Essays on 20th Century American Literature i prvog broja studentskog časopisa Kick u kojem su također objavljeni studentski radovi iz suvremene američke književnosti. Sudjelovala je u projektu ljetne škole u okviru Erasmus-programa cjeloživotnog učenja (LLP – Erasmus Programme – Intensive Programme (IP)) pod nazivom Cultural Landscapes: Negotiation Cultural Encounters with the English Speaking World, koju je od 2012. do 2014. pohađalo dvadesetak studenata s Odsjeka za engleski jezik i književnost s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/289981.


 

dr. sc. Luka Pejić, poslijedoktorand

član Povjerenstva Centra

lpejic@ffos.hr

Luka Pejić je diplomirao povijest i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Doktorirao je 2019. godine na poslijediplomskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autor je više znanstvenih radova i monografije Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj – fragmenti subverzije (2016.). Zaposlen je kao asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku, a uže područje istraživanju mu je povijest marginalnih društvenih skupina, kriminaliteta i radničkog pokreta na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Popis radova dostupan je na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/347856.


Članovi