Produkcija

Ukupna znanstvena produkcija Filozofskog fakulteta može se pratiti uvidom u podatke Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) za instituciju. Analize znanstvene produkcije temeljene na opsegu, vrsnoći, mjestu objave, te indeksiranosti i citiranosti u relevantnim bazama dostupne su u izvješćima dekana o radu fakulteta. Pregled pokazatelja znanstvene djelatnosti po godinama dostupan je ovdje.

Podatci za pojedine znanstvenike institucije dostupni su pod poveznicom Znanstvenici. Ukupni i pojedinačni godišnji podatci iz CROSBI baze za instituciju dostupni su na sljedećim poveznicama: