ESG Certifikat sustava osiguranja kvalitete u obrazovanju

OBAVIJESTI


Anafora

 

POZIV NA SURADNJU

Datum objave: 03.04.2015.


Save as PDF

 

 

Poozivamo Vas na suradnju u časopisu za znanost o književnosti Anafora, pokrenutome na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Časopis objavljuje kategorizirane znanstvene radove (izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja i pregledne radove) te stručne radove i recenzije u okviru planiranih tematskih cjelina ili u stalnim rubrikama (studije, pregledi i osvrti, vijesti iz književnoga i znanstvenoga života) s područja znanosti o književnosti i srodnih područja humanističkih i društvenih disciplina. 

Svrha je časopisa kvalitetnim znanstvenim i stručnim radovima pridonijeti razvoju znanosti o književnosti uz promicanje interdisciplinarnoga proučavanja književnih i književnosti srodnih tema. Cilj je časopisa promišljenom uređivačkom koncepcijom okupiti domaće i inozemne znanstvenike u zajedničkome nastojanju širenja i razmjene znanja kojima se propituje suvremeni položaj znanosti o književnosti u susjedstvu srodnih znanstvenih disciplina. Namijenjen je znanstvenicima, studentima, kao i široj akademskoj, kulturnoj i društvenoj zajednici.

Radovi na hrvatskome, poljskome, mađarskome, njemačkome ili engleskome jeziku dostavljaju se Uredništvu elektroničkim putem na adresu: anafora@ffos.hr ili poštom na adresu Fakulteta (Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek). Molimo Vas da pri pisanju rada uvažite naše UPUTE o izgledu rada.

S poštovanjem,

Uredništvo