Usluge

Posudba

Studenti Filozofskoga fakulteta Osijek postaju članovi Knjižnice upisom, odnosno produžetkom ukoliko su studenti viših godina studija, početkom zimskog semestra. Korisnici mogu posuditi maksimalno 4 knjige odjednom iz Knjižnice na rok od 15 dana uz produženje roka posudbe za dodatnih 15 dana. Nakon isteka roka zaduženja naplaćuje se zakasnina od 0,50 kn, 0,07 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna) po knjizi i danu. U slučaju gubitka knjige korisnik je dužan nabaviti knjigu istog naslova u roku od mjesec dana ili platiti vrijednost knjige. U slučaju intenzivne potražnje za knjigom, korisnik je na zahtjev Knjižnice dužan vratiti knjigu u roku od najkasnije 5 dana.

Korisnici knjižnice mogu zatražiti nabavu literature koju uoče da knjižnica nema u svom fondu i da nedostaje za potrebe učenja i nastave, i to putem:

OBRAZAC ZA NABAVU OBVEZNE I DOPUNSKE LITERATURE

 

Digitalizacija literature za studente s oštećenjem vida

Studentima s oštećenjem vida, u skladu s člankom 86. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14), bez naknade će se digitalizirati literatura potrebna za nastavu i polaganje ispita.

Preduvjet za digitalizaciju ili preuzimanje već digitalizirane literature bit će ispunjen Zahtjev za prilagodbu literature s izjavom o korištenju prilagođene literature, koji je potrebno poslati e-mailom na knjiznica@ffos.hr .

 

Rad u čitaonici

Korisnici Knjižnice mogu koristiti čitaonicu za skupni rad i čitaonicu za tihi rad. Čitaonice se nalaze u zgradi u Školskoj ulici br. 4 na prvome katu. Računalnu opremu u čitaonicama mogu koristiti svi članovi Knjižnice u svrhu pisanja seminarskih, završnih, diplomskih i doktorskih radnji, pretraživanja baza podataka i javnih izvora informacija. Radno vrijeme čitaonica je ponedjeljak – petak od 8:00 do 19:00 sati, iznimno petkom do 18:45 sati.

 

Međuknjižnična posudba

Na zahtjev korisnika Knjižnica može iz zemlje ili inozemstva naručiti knjigu koju ne posjeduje u svom fondu. Studenti i (ne)nastavno osoblje Filozofskog fakulteta u Osijeku oslobođeni su plaćanja troškova međuknjižnične posudbe. Korisnik može zatražiti međuknjižničnu posudbu tako da dostavi osnovne podatke o građi koju želi posuditi osobno u knjižnicu ili putem poveznice:

OBRAZAC ZA MEĐUKNJIŽNIČNU POSUDBU

 

Bibliometrijske usluge

Knjižnica Filozofskog fakulteta Osijek prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena znanja po potrebi izdaje odgovarajuće potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova u bazama podataka.

Zastupljenost (indeksiranost) znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim Pravilnikom, za određena znanstvena područja. Citiranost podrazumijeva ukupan broj citata objavljenih radova znanstvenika u citatnim bazama podataka propisanim Pravilnikom (WOSCC, SCOPUS i Google Znalac).

Potrebno je da autori pregledaju i ažuriraju svoje profile u bazama podataka CROSBI i Google Znalac, a prema tim podacima pretraživati će se ostale potrebne baze podataka.

Knjižnica izdaje potvrde o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u roku od 5 radnih dana od postavljanja zahtjeva za potvrdom.

OBRAZAC ZA IZDAVANJE POTVRDE O INDEKSIRANOSTI I CITIRANOSTI RADOVA U BAZAMA PODATAKA

Osoba za kontakt: Voditeljica knjižnice, Kristina Kiš (kmitric@ffos.hr)

 

FFOS – repozitorij 

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

 

Informacije za objavljivanje publikacija

Korisne adrese u fazi pripreme za objavu publikacija:

  • Dodjeljivanje međunarodnog standardnog broja:

ISBN – Hrvatski ured za ISBN

ISSN:  ISSN ured za Hrvatsku

ISM: Hrvatski ured za ISM

  • Izrada CIP zapisa:

CIP- ured Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

  • Dodjeljivanje DOI broja:

Hrvatski ured za DOI

  • Izrada UDK oznaka:

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Osijeku: knjiznica@ffos.hr

  • Programi za upravljanje referencama (Word, Zotero, Mendeley):

SRCE tečajevi 

 

Informacije za indeksiranje članaka/časopisa u online bazama podataka

Osnovne informacije za uvrštavanje i indeksiranje časopisa/članaka u online bazama podataka možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

Informacije o digitalnim identifikatorima znanstvenika/istraživača

 

Profili za unapređenje vidljivosti/suradnje znanstvenika/istraživača