Usluge

Posudba

Studenti Filozofskoga fakulteta postaju članovi Knjižnice upisom, uz predočenje iksice, početkom zimskog semestra.

Korisnici mogu posuditi maksimalno 3 knjige odjednom iz Knjižnice na rok od 15 dana uz produženje roka posudbe za dodatnih 15 dana.

Nakon isteka roka zaduženja naplaćuje se zakasnina od 0,50 kn po knjizi i danu.

U slučaju gubitka knjige korisnik je dužan nabaviti knjigu istog naslova u roku od mjesec dana ili platiti vrijednost knjige.

U slučaju intenzivne potražnje za knjigom, korisnik je na zahtjev Knjižnice dužan vratiti knjigu u roku od najkasnije 5 dana.

 

Rad u čitaonici

Korisnici Knjižnice mogu koristiti čitaonicu za skupni rad i čitaonicu za tihi rad. Čitaonice se nalaze u zgradi u Školskoj ulici br. 4 na prvome katu. Računalnu opremu u čitaonicama mogu koristiti svi članovi Knjižnice. Pisanje seminarskih, završnih, diplomskih i doktorskih radnji, pretraživanje baza podataka, zapisivanje podataka na magnetske i optičke medije, te pretraživanje javnih izvora informacija. Radno vrijeme čitaonica je ponedjeljak – petak od 9:00 do 18:00 sati, iznimno petkom do 17:45 sati.

 

 

Međuknjižnična posudba

Na zahtjev korisnika Knjižnica može iz zemlje ili inozemstva naručiti knjigu koju ne posjeduje u svom fondu.Korisnik snosi poštanske i druge troškove posudbe, a knjige se mogu koristiti samo u čitaonici. Korisnik može zatražiti međuknjižničnu posudbu tako da dostavi osnovne podatke o građi koju želi posuditi međuknjižničnom posudbom osobno u knjižnicu ili e-poštom na mkp@ffos.hr.

 

Bibliometrijske usluge

Knjižnica Filozofskog fakulteta Osijek prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena znanja po potrebi izdaje odgovarajuće potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova u bazama podataka.

Zastupljenost (indeksiranost) znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim Pravilnikom, za određena znanstvena područja. Citiranost podrazumijeva ukupan broj citata objavljenih radova znanstvenika u citatnim bazama podataka propisanim Pravilnikom (WOSCC, SCOPUS i Google Znalac).

Potrebno je da autori pregledaju i ažuriraju svoje profile u bazama podataka CROSBI i Google Znalac, a prema tim podacima pretraživati će se ostale potrebne baze podataka.

Knjižnica izdaje potvrde o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u roku od 5 radnih dana od postavljanja zahtjeva za potvrdom.

Osoba za kontakt: Voditeljica knjižnice, Kristina Kiš (kmitric@ffos.hr)