Izvješća

2022./2023.

Održana radionica povodom obilježavanja Svjetskog dana muzeja

Povodom obilježavanja Svjetskog dana muzeja Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku organizirao je još jednu radionicu u udruzi Aktivni umirovljenici Osijek. Dvadesetak umirovljenika okušalo se u društvenoj igri posvećenoj lokalnoj kulturnoj baštini grada Osijeka, a najsretniji igrači osvojili su i simbolične nagrade. U radionici, koja je organizirana u okviru projekta Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica, sudjelovale su studentice Mia Ćosić, Lucija Pintek i Katarina Mataija te prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i prof. dr. sc. Sanjica Faletar.


Održana studentska radionica o granicama Slavonije i kartografskom prikazu slavonskog pograničnog prostora

Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest u Slavonskom Brodu u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku organizirala je studentsku radionicu „Granice Slavonije – Slavonija kao pogranični prostor) kartografski prikazi)“ koja se održala 4. i 5. travnja u maloj svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta. Radionica je organizirana kao dio aktivnosti istraživačkog projekta „S(c) lavoni(j)a: ime, opseg i granični položaj u srednjem i ranom novom vijeku“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Program je započeo pozdravnim govorom dr. sc. Roberta Skenderovića koji je istaknuo kako je zadatak projekta rekonstrukcija povijesnog pojma Slavonija te usporedba današnjeg slavonskog prostora sa srednjim i ranim novim vijekom, uz izlaganja stručnjaka koji su u okviru projekta svojim spoznajama pridonijeli hrvatskoj historiografiji. Važan dio projekta čini suradnja s akademskom zajednicom i visokim školstvom. Svrha studentske radionice bila je učiniti studente povijesti aktivnim sudionicima i slušateljima.

Prvi dan programa obilježila su izlaganja dr. sc. Stanka Andrića, dr. sc. Roberta Skenderovića te izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kekeza uz održanu studentsku radionicu. Dr. sc. Stanko Andrić predstavio je svoju istraživačku temu „Horonim Slavonija i njegove uporabe u ranom srednjem vijeku“. U svom je izlaganju istaknuo značenje i razliku etnotnima i egzonima Slaveni te njihovo moguće podrijetlo, etničke sastavnice Svetog Rimskog Carstva i važnost povijesnog izvora Nestorova kronika koji je vrijedan doprinos povijesti slavenskih naroda. Dr. sc. Robert Skenderović izložio je temu „Prijelomno 17. stoljeće – pomak pojma Slavonije na istok“. U predavanju je prikazao razlike povijesnog prikaza prostora Slavonije na primjeru Mercatorove karte koja datira u 16. stoljeće, povijesnih karata Slavonije te osmanlijskih izvora o području požeškog sandžaka koji je obuhvaćao današnji slavonski prostor. Širenje Slavonije u 17. stoljeću utječe na izmjenu percepcije povijesnog prostora u kartama i drugim povijesnim izvorima te određenje slavonskog i hrvatskog identiteta. Skenderović upozorava na važnost etničke strukture stanovništva i smještanje hrvatske vojske u pogranični prostor, uz djelovanje slavonskih franjevaca i zagrebačke biskupije koji su prepoznali početak slabljenja Osmanskog Carstva.

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez predstavio je temu „Prikazi brodske Posavine na kartografskim skicama u ostavštini grofa Luigija Fernandina Marsiglija u Bologni“. Uvodni dio predavanja bio je posvećen kontekstu Velikog bečkog rata i oslobođenju Slavonije. Kartografska ostavština grofa Luigija Marsiglija znatno je pridonijela rekonstrukciji hrvatskih i mađarskih pograničnih prostora, koji vjerodostojno prikazuju sliku vremena s kraja osmanske vlasti u Slavoniji. Uz kratki osvrt na Marsiglijevu biografiju prof. Kekez govorio je o povijesnom razvoj vojne kartografije u 16. i 17. stoljeću. Završnica prvog dana održavanja projekta bila je posvećena studentskoj radionici „Kartografski prikazi Slavonije od 15. do 17. stoljeća“, pod vodstvom prof. Kekeza. U radionici su sudjelovali studenti povijesti 2. godine preddiplomskog studija Filozofskog fakulteta. Podijelivši studente u nekoliko skupina, prof. Kekez uputio ih je na proučavanje i opisivanje toponima županija i naselja, planinskih, šumskih i riječnih područja, prometnih pravaca, srednjovjekovnih puteva i graničnih prostora slavonskog i srijemskog prostora za vrijeme osmanske vlasti.

Drugi dan programa obilježila su izlaganja doc. dr. sc. Anđelka Vlašića, dr. sc. Milana Vrbanusa  i muzejskog savjetnika Ante Grubišića te zaključen još jednom studentskom radionicom. Program je otvoren izlaganjem doc. dr. sc. Anđelka Vlašića o „Upravnoj podjeli Slavonije pod osmanskom vlašću“. Uvodni dio predavanja bio je posvećen povijesnim prekretnicama osvajanja Bosne, Beograda kao ključa Ugarske i bitke na Mohačkom polju, nakon čega je uslijedilo osmansko osvajanje čitavog područja današnje Slavonije. Nakon pada Slavonije u ruke Osmanlija, osmanska je uprava bila organizirana u nekoliko sandžaka, od kojih su za hrvatsko područje najvažniji bili Požeški, Cernički, Krčki i Kliški sandžak. Kao nedoumica ispostavlja se Orahovički sandžak zbog spominjanja bega od Orahovice u izvorima iz 1586. godine. Prof. Vlašić istaknuo je kako su administrativni preustroji nahija i kadiluka bili uobičajeni tijekom osmanske uprave. Zaključku predavanja prethodio je osvrt na feudalne posjede i trgovište u predosmansko doba.

 Izlaganje dr. sc. Milan Vrbanus bilo je posvećeno „Upravnim promjenama na području Slavonije u prvoj polovini 18. stoljeća“. Vrbanus se na početku predavanja osvrnuo na prekretnice u oslobađanju slavonskog prostora krajem 17. stoljeća. Istaknuo je problematiku dvovlašća Dvorske komore i Dvorskog ratnog vijeća na slavonskom prostoru, kada su posljedično organizirani prvi provizorati na čelu s provizorima. Vrbanus je istaknuo kako su komisijskim djelovanjem na kraju 17. stoljeća uvedeni u posjed prvi vlasnici slavonskih posjeda, što je obilježilo stvaranje slavonskog i cerničkog vlastelinstva. Vrbanus se osvrnuo i na gospodarske i upravne posljedice stvaranja vlastelinstva u Slavoniji. Zaključno, Vrbanus je govorio o reorganizaciji komorske uprave od 1725. do 1743. godine, kada se odvija transformacija lokalne uprave u Slavoniji kao plod društvenih promjena u Slavoniji i Beču. Lokalna uprava postajala je sve funkcionalnija, unatoč manjku obrazovanih službenika.

Muzejski savjetnik Ante Grubišić govorio je o „Prvim objektivnim kartografskim prikazima slavonsko-srijemskih vlastelinstava“. Grubišić je ukazao na važnost povijesne kartografije kao povijesne znanosti te zastupljenosti povijesnih karti u historiografskim radovima. Grubišić je prikazao povijest kartografije od Požarevačkog mira i osmanskog Osijeka do reforme poreznog sustava Josipa II. i organiziranja distrikta valpovačkog vlastelinstva. Kao i prethodnog dana, program je završen studentskom radionicom. Pod vodstvom muzejskog savjetnika Grubišića održana je radionica „Kartografski prikazi Slavonije u 18. stoljeću“.

Predavač Grubišić  prisutnim je studentima predstavio 30-ak velikih zemljovida na kojima su prikazana razna naselja na širem području Vukovara i Osijeka kako su izgledala tijekom 18. stoljeća. Pojedini zemljovidi prikazivali su naselja Vukovarskoga vlastelinstva s detaljno prikazanim šumskim prostranstvima, obrađenim poljima, strateški važnim prijelazima rijeka itd. Studenti su imali priliku pitati predavača brojna pitanja o različitim detaljima na zemljovidima, uključujući neupućenim promatračima nepoznate kartografske oznake i simbole, detalje na legendama zemljovida i sl. Predavač Grubišić istaknuo je kvalitetu zemljovida po pitanju matematičke preciznosti i posvećenosti detaljima te je pohvalio dalekovidnost vlasnika Vukovarskoga vlastelinstva, koji je u 18. stoljeću angažirao kartografskog stručnjaka iz Austrije i time omogućio izradu visokokvalitetnih zemljovida koji po kvaliteti neće biti nadiđeni idućih 200 godina. Organizatori radionice na kraju su se zahvalili kolegama Vlašiću i Jelašu na suradnji na organizaciji radionice te Filozofskome fakultetu na srdačnom domaćinstvu. Dr. sc. Skenderović ocijenio je radionicu kao vrlo uspješnu i izrazio želju da Podružnica Instituta i Filozofski fakultet i ubuduće organiziraju ovakve i slične zajedničke projekte.


Izvannastavna aktivnost jedanaest studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku diplomskog studija Engleskog jezika i književnosti i Njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera u okviru metodičkih kolegija i u pratnji docentica Draženke Molnar i Manuele Karlak

Vukovar, 1. travnja 2023. – Posjet OŠ Dragutina Tadijanovića

Dana 1. travnja 2023. godine studenti Filozofskog fakulteta u Osijeku u pratnji doc. dr. sc. Draženke Molnar i doc. dr. sc. Manuele Karlak posjetili su Osnovnu školu Dragutina Tadijanovića u Vukovaru povodom manifestacije Language Weekend kojom se promiče kulturna i jezična raznolikost u nastavi.

Uspješna suradnja Odsjeka za engleski jezik i književnost s Osnovnom školom u Vukovaru seže još u 2017. godinu, a nastavila se i ove godine uz dodatno sudjelovanje Odsjeka za njemački  jezik i književnost i na inicijativu izv. prof. dr. sc. Melite Alekse Varge. Rado smo se odazvali pozivu tamošnjeg profesora engleskog jezika i bivšeg studenta Filozofskog fakulteta Domagoja Rapčaka na ovogodišnju manifestaciju, koja je zbog simboličnog datuma održavanja tematski vezana uz humor u nastavi stranih jezika.

Izvannastavna aktivnosti realizirana je u okviru kolegija Nastava engleskog/njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi i Metodika nastave engleskog/njemačkog jezika. Studenti su samostalno pripremili i održali pet radionica na engleskom i njemačkom jeziku u tri uzastopne sekcije u trajanju od 60 i 120 minuta. Radionice su bile namijenjene učenicima nižih i viših razreda osnovne škole.

U samostalnoj pripremi i održavanju radionica sudjelovalo je sedam studenata 1. i 2. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Engleskog jezika nastavničkog smjera (Anamarija Plečić, Zvonimir Tokić, Tea Horvat, Mirna Krasnić, Čarna-Senka Kolar, Tomislava Ćavar, Nera Kovač) te četiri studentice 1. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Njemačkog jezika nastavničkog smjera (Antonija Pavić, Veronika Bućo, Sara Kralj, Nives Peić).

Doprinos ove izvannastavne aktivnosti studenata ogleda se u stjecanju iskustva u praktičnoj primjeni metodičko-didaktičkih pristupa iz područja kulture i civilizacije te produbljivanju interkulturalnosti u nastavni engleskog i njemačkog jezika. Svim sudionicima upućena je zahvala i otvoreni poziv na buduću suradnju.


Večer poezije i studentska radionica kreativnog pisanja na njemačkom jeziku

U srijedu, 22. ožujka 2023. godine, od 18 do 20 sati u učionici 25 Filozofskog fakulteta u Osijeku u suradnji s Njemačkom zajednicom u Osijeku održana je večer književnosti i poezije. Doc. dr. sc. Stephanie Jug sudionike je uvela u značajke regionalne književnosti na njemačkom jeziku u Slavoniji, a specifično u život Ilke Marie Ungar i njezinu zbirku pjesama Feierabend. Nakon toga su prisutni učenici, studenti i gosti Fakulteta pod vodstvom doc. dr. sc. Sonje Novak sudjelovali u radionici kreativnog pisanja u sklopu koje je nastalo desetak pjesama na njemačkom jeziku, koje su autori pročitali u završnom dijelu radionice. Pjesme nastale u sklopu radionice Njemačka će zajednica objaviti u časopisu Njemačka riječ – Deutsches Wort. Sudionici su na kraju radionice mogli preuzeti i besplatne knjige o regionalnoj književnosti na njemačkom jeziku.

Koordinatori Hanna Klein ispred Njemačke zajednice – Deutsche  Gemeinschaft,

doc. dr. sc. Stephanie Jug i doc. dr. sc. Sonja Novak ispred Filozofskog fakulteta u Osijeku

 

Fotografije: Hanna Klein


Studentica pohađala radionicu o terapijskom radu psihologa

Studentica 2. godine diplomskog studija Psihologije Ana Pašalić pohađala je uvodnu radionicu o terapijskom radu psihologa pod nazivom TA 101-Osnove transakcijske analize.

Radionica je održana 10. i 11. ožujka 2023. u Centru Budi svoj u Zagrebu. Edukaciju je provodila licencirana TA psihoterapeutkinja Petra Goršić. Tijekom 12 sati koliko je trajala edukacija polaznici su usvojili osnovne pojmove povezane s transakcijskom analizom i njezinom primjenom u psihoterapijskom i savjetodavnom radu čime je studentica proširila i dodatno obogatila svoje shvaćanje sadržaja obrađenog na kolegiju Psihoterapijski pravci, koji je obavezni kolegij na 1. godini diplomskog studija Psihologije.

Edukacija je bila iskustvenog koncepta te su osim predavanja svi sudionici primijenili naučene pojmove i konstrukte iz tog terapijskog pristupa, sudjelovali su u vježbama u kojima su stečena znanja primjenjivali i na svojem primjeru. Navedena edukacija proširuje znanja iz obveznog kolegija s diplomskog studija Psihologije (Psihoterapijski pravci) a koristit će se i za poboljšavanje komunikacije i međuljudskih odnosa u djelovanju studentskih udruga kojih je studentica član, što će doprinijeti boljoj sinergiji i uspješnijem funkcioniranju studentskih udruga i Studentskog zbora, čime će se osigurati veće zadovoljstvo i dobrobit studenata koji pohađaju Filozofski fakultet u Osijeku.

prof. dr. sc. Gorka Vuletić


STUDENTSKA KONFERENCIJA „ŽENE JUČER, DANAS, SUTRA“

Studentsku konferenciju „Žene jučer, danas, sutra“ organizirali su studenti Mihael Cojić, Karolina Hegediš i Anamarija Plečić u suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Konferencija se održala 8. i 9. ožujka 2023. godine u Svečanoj dvorani (prostorija 60) na Fakultetu. Cilj konferencije bio je prikazati kako prošlost utječe na našu sadašnjost i kako će naša sadašnjost oblikovati budućnost, osobito kada je riječ o položaju žene u različitim privatnim i profesionalnim područjima. Dana 8. ožujka službeno je otvorenje konferencije bilo u 9.30, a program je trajao do 17.35. Drugoga dana program je započeo u 9.00, a završio u 17.50.

Na konferenciji je prvog dana (8. ožujka) kao izlagačica prva sudjelovala izv. prof. dr. sc. Anita Dremel s Katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Tema izlaganja profesorice Dremel bila je „Feminizmi jučer, danas, sutra“. Nakon profesorice Dremel uslijedilo je izlaganje dr. sc. Gabriele Dobsai s Katedre za mađarski jezik i književnost, koja je održala predavanje na temu „Kako su žene doprinijele Mađarskoj revoluciji i borbi za slobodu 1848.–49. godine?“. Potom je uslijedilo izlaganje Petre Plantosar s temom „Serve, ancile, famule i robinje u srednjem vijeku“. Nakon toga izlaganja uslijedila su dva studentska izlaganja. Prve studentice izlagačice bile su Beatriz Brkić i Sandra Naletilić, studentice Filozofskog fakulteta u Osijeku, s temom „Marija Jurić – Zagorka: zaštitnica hrvatske i ženske misli“. Potom je uslijedilo izlaganje studenta Luke Grbavca, koji je održao izlaganje na temu „Žena, majka, basileus – položaj žena u Bizantskom Carstvu“.

Nakon toga uslijedila je pauza za ručak u vlastitom aranžmanu. Pauza je trajala do 14.00 te je nakon nje nastavljen program konferencije.

Prve izlagačice nakon pauze za ručak bile su Tatjana Topalov i Nikolina Baškarad iz udruge Đola, koje su održale izlaganje na temu „Mistična Baranja i one koje ju takvom čine“. Nakon udruge Đola izlaganje su održale bivše studentice Filozofskog fakulteta u Osijeku Katarina Tomašević i Sonja Erceg s temom „Zastupljenost žena u udžbenicima povijesti“. Potom je uslijedilo izlaganje studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku Dejane Đurić i Leonarde Perić na temu „Prva žena SFRJ“. Studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku Franka Maslov izložila je temu „Harriete Tubman – heroina podzemne željeznice“. Posljednje izlaganje prvoga dana konferencije održale su mag. preaesc. educ. Vedrana Kuti i Marta Keglević, studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku, na temu „Ravnopravnost učimo od malih nogu“.

Na konferenciji su drugog dana (9. ožujka) kao izlagači sudjelovale studentice Filozofskog fakulteta u Osijeku Maja Grgić i Nera Tomić. Tema njihova izlaganja bila je „»Savršena žena« u vizualnim medijima – ljudsko biće ili objekt?“. Nakon toga je uslijedilo predavanje bivše studentice Filozofskog fakulteta u Osijeku Valentine Markasović s temom „Djevojčica, baka, vuk: adaptacije Crvenkapice i razvoj ženskog lika u bajci“. Potom je uslijedilo izlaganje Mirne Šostarko, stručne suradnice Dkolektiva – organizacije za društveni razvoj, na temu „Ženski aktivizam i Hrvatskoj – jučer, danas, sutra“. Sljedeće na redu izlaganje bilo je ono bivše studentice Filozofskog fakulteta u Osijeku Dore Rašić i studentice Pravnog fakulteta u Osijeku Lare Rašić s temom „Madame de Pompadour – više od ljubavnice“. Iduće na redu predavanje bilo je studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku Filipa Lasića i Dore Bašić na temu „Ideje Mary Wollstonecraft i njezin utjecaj na razvoj feminizma“. Studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku Lucija Tomašević imala je izlaganje s temom „Slavenka Drakulić: Kao da me nema“.

Nakon toga uslijedila je pauza za ručak u vlastitom aranžmanu. Pauza je trajala do 14.00 te je nakon nje nastavljen program konferencije.

Prva izlagačica nakon pauze za ručak bila je književnica i prevoditeljica Ivana Šojat, koja je održala predavanje na temu „Žena – snaga svedena na površnost ljepote“. Potom je uslijedilo izlaganje Tomislave Ćavar, studentice Filozofskog fakulteta u Osijeku, na temu „Postoji li ženski pogled?“. Dorotea Drnasin, studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku, održala je izlaganje na temu „Pozicija žena u obitelji i braku u Engleskoj krajem 18. stoljeća“. Potom je uslijedilo izlaganje studentice Filozofskog fakulteta u Osijeku, Katarine Mikulić, s temom „»Pomozi mi da to učinim sam« – Montessori odgoj za mir, pravdu, samostalnost i bolje sutra“. Petra Pekarić, studentica Filozofskog fakulteta u Osijeku, održala je izlaganje na temu „Dora Maar – Picasso i ja“. Iduće izlaganje bilo je na temu „Menstruacija: od tabu teme do zvijezda“, koje je održala studentica Filozofskog fakulteta Vanesa Jalšovec. Sljedeće studentsko izlaganje održala je Nera Kovač s temom „Doprinos žena u razvoju informacijske tehnologije“. Posljednje studentsko izlaganje, te ujedno i posljednje izlaganje na konferenciji, bilo je izlaganje studentice Filozofskog fakulteta u Osijeku Irene Kapović na temu „»Što je žena?« – suvremena definicija žene“.

Na konferenciji su se mogla čuti vrlo zanimljiva i kvalitetna izlaganja, a o uspješnosti provedene konferencije govori i mnoštvo pohvala koje su uputili i izlagači i Odsjek za povijest, kao i posjetitelji konferencije.

doc. dr. sc. Anđelko Vlašić

voditelj Odsjeka za povijest


Ljetna škola Bovec 2022.

Ljetna škola Bovec svake godine svojim unikatnim temama i programom privlači studente s raznih sveučilišta iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske na multikulturalni, višejezični dvotjedni tečaj u malom pitoresknom alpskom selu Bovec koje se nalazi u Sloveniji, blizu talijanske i austrijske granice. Cilj je inicijative razmjena znanja među studentima participantima u multinacionalnoj regiji Alpe – Jadran. Svake se godine tečajevi bave drugom specifičnom tematikom koja se odnosi na društvena, povijesna i kulturna pitanja zajednička spomenutoj regiji Alpe – Jadran. Jezični se tečajevi održavaju na talijanskom, slovenskom, njemačkom, hrvatskom i furlanskom jeziku, no program Ljetne škole uključuje i razne radionice gostujućih predavača sa sveučilišta, rasprave te fakultativnu i obveznu terensku nastavu koja se izvodi na području Boveca. Opća je tema Ljetne škole Bovec 2022. bila Geteilte Erinnerung – Erinnerungskulturen / Deljeni spomin – kulture spominjanja/ Memoria (con)divisa – Culture della memoria / Memorie (con)dividude – Culturis de memorie/ Podijeljeno sjećanje – kulture sjećanja.

Glavne značajke kojima je okarakterizirana povijest na prostoru Alpe – Jadran višestoljetni je mirni suživot različitih jezičnih i društvenih sastavnica te razmjena zajedničkih i individualnih kulturnih običaja, ali i tragični trenutci ratnih sukoba. Svi ti jaki konteksti mogu različito utjecati na oblikovanje sjećanja različitih kultura s prostora Alpe – Jadran, jednako kao što upravo ta sjećanja mogu prouzročiti i nove nepoželjne sukobe. Upravo je zato primarna problematika ove Ljetne škole bila pitanje može li se oblikovati podijeljeno sjećanje, tj. kultura sjećanja koja bi u prvi plan stavila značajke koje povezuju te različite kulture te tako stanovnicima regije Alpe – Jadran omogućila miran i skladan suživot?

Kao što je već spomenuto, važna komponenta Ljetne škole učenje je jezika te regije. Cjelokupni je program stoga bio usmjeren prema višejezičnosti i njezinu integriranju u živote studenata, ali i profesora koji su sudjelovali u Ljetnoj školi.

Osim vrlo bitne edukacijske komponente, Ljetna škola, kao i posebno okružje u kojem se ona odvija, nudi priliku za stvaranjem novih poznanstva, iskustava te uzajamnog nesvjesnog učenja o kulturama i jezicima studenata koji ju pohađaju. Zahvaljujući izvrsnoj organizaciji Ljetne škole te ljubaznosti i susretljivosti apsolutno svih profesora, gostujućih predavača, polaznika te dviju osoba bez kojih ova inicijativa ne bi bila moguća, Cristine Berette i Andree Wernig, vjerujem kako će Ljetna škola Bovec, kao i samo mjesto u kojem se održava, svim svojim polaznicima ostati u vrlo lijepom podijeljenom sjećanju.

Lorena Ober, 3. godina preddiplomskog studija Informatologije i Povijesti umjetnosti


Sudjelovanje studenata na konferenciji The Geek Gathering

Filozofski fakultet u Osijeku platio je kotizacije za 10 studenata za sudjelovanje na konferenciji The Geek Gathering koja se održavala 6. i 7. listopada 2022. godine.

Studenti

Volonteri

 1. Sven Kroflin
 2. Donata Szombathelyi
 3. Hana Lelas
 4. Nikolina Gams
 5. Eva Stojić
 6. Dajana Radić
 7. Marina Kresonja
 8. Stella Fleiss
 9. Anja Labak
 10. Ana Puhek

Sudionici

 1. Martina Slobođanac
 2. Irena Poje
 3. Filip Mudri
 4. Ena Maurus
 5. Mia Ćosić
 6. Tena Lončarević
 7. Marija Milošević
 8. Marko Buljan
 9. Antonia Krvavica
 10. Mijo Marković

Slijedi osvrt Martine Slobođanac, studentice 3. godine preddiplomskoga jednopredmetnog studija informatologije.

Četvrtak, 6. listopada 2022.

Na samoj konferenciji sudjelovalo je dvadesetak studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku, od kojih je desetero volontiralo, a ostali su bili sudionici. Konferencija je započela u 14.00 sati registracijom na lokaciji kina Urania. Zatim je u Caffe baru Trica u 16.00 sati održana dobrodošlica za sve sudionike koja je trajala do 16.30. Nakon riječi dobrodošlice slijedila su četiri predavanja održana na engleskom jeziku. Prvo predavanje pod nazivom Whiskey masterclass od 16.30 do 17.00 sati održao je Miroslav Kljajić. Drugo predavanje održala je Nataša Kapov s temom Going upmarket – from small to enterprise in 18 months u vremenu od 17.15 do 18.00 sati. Treće predavanje održao je Mislav Malenica pod nazivom Five key lessons that could have saved me twenty years u vremenu od 18.15 do 19.00 sati. Posljednje predavanje održao je Toni Trivković pod nazivom From one to a ton: split tech city community u vremenu od 19.15 do 20.00 sati. Prvi konferencijski dan završio je koncertom Munguru jazz benda koji je trajao od 20.15 do 23.00 sata.

Petak, 7. listopada 2022.

Drugi konferencijski dan započeo je registracijom u 08.00 sati u kinu Urania, nakon čega je održano kratko uvodno predavanje i riječ dobrodošlice od 09.30 do 10.00 sati. Drugog su se konferencijskog dana održala brojna predavanja, radionice i tečajevi u vremenu od 10.00 do 17.00 sati u Caffe baru Trica, restoranu Lumiere, kinu Urania te Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. U vremenu od 13.00 do 14.00 sati održan je ručak, a dan je završio organiziranom zabavom na lokaciji Kazamat od 20.30 do 2.00 sata gdje su svirali Electric corn i DJ Back2back.

Studentima je sudjelovanje na konferenciji izuzetno dragocjeno iskustvo zbog primjene stečenih znanja u oblikovanje stručnih i znanstvenih teza.

 

doc. dr. sc. Tomislav Jakopec