Studentski prodekan

Studentska prodekanica za akademsku 2023./2024. godinu

Fakultetsko je vijeće na svojoj 11. sjednici u akademskoj 2022./2023. godini, održanoj 20. rujna 2023. godine, na prijedlog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Osijeku, donijelo Odluku o imenovanju studentice II. godine  sveučilišnog diplomskog jednopredmetnog studija Psihologija, Ane Pašalić, studenticom savjetnicom (počasnom studenticom prodekanicom) u akademskoj 2023./2024. godini.

Vrijeme konzultacija: ponedjeljkom od 14 do 15 sati uz prethodnu najavu na apasalic@ffos.hr ili prema dogovoru.


Studentska prodekanica za akademsku 2022./2023. godinu

Na temelju članka 43. Statuta Filozofskoga fakulteta, Osijek – pročišćeni tekst, Fakultetsko je vijeće na svojoj 1. sjednici u akademskoj 2022./2023. godini, održanoj 12. listopada 2022. godine, na dekanov prijedlog donijelo Odluku o imenovanju studentice II. godine dvopredmetnoga diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i Povijest, nastavnički smjer, Amande Bobonje, studenticom savjetnicom (počasnom studenticom prodekanicom) u akademskoj 2022./2023. godini.

Vrijeme konzultacija: ponedjeljkom od 14 do 15 sati uz prethodnu najavu na amanda.bobonja@gmail.com ili prema dogovoru


Student prodekan za akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 43. Statuta Filozofskoga fakulteta, Osijek – pročišćeni tekst, Fakultetsko je vijeće na svojoj 2. sjednici u akademskoj 2021./2022. godini, održanoj 10. studenoga 2021. godine, na dekanov prijedlog donijelo Odluku o imenovanju studentice II. godine dvopredmetnoga diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i Povijest, nastavnički smjer, Marije Damjanović studenticom savjetnicom (počasnom studenticom prodekanicom) u akademskoj 2021./2022. godini.


Student prodekan za akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 23. Statuta Filozofskog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst, izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, vršitelj dužnosti dekana, dana 25. rujna 2020. donio je Odluku o imenovanju studentice II. godine dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i Povijest – nastavnički smjer Petre Kolesarić studentom savjetnikom (počasnim studentom prodekanom) u akademskoj 2020./2021. godini (KLASA: 602-04/20-04/130, URBROJ: 2158-83-02-20-1).

Prema navedenoj Odluci

 1. Student savjetnik predstavnik je studenata iz redova studenata Filozofskog fakulteta Osijek kojeg imenuje dekan.
 2. Student savjetnik ima sljedeća prava i obveze:
 • sudjeluje u radu Stručnog kolegija na poziv dekana kada je riječ o pitanjima od iznimnog značaja za studente
 • sudjeluje u radu Fakultetskog vijeća na poziv dekana kada je riječ o pitanjima od iznimnog značaja za studente
 • predlaže Upravi Fakulteta Plan aktivnosti s ciljem bolje organizacije obrazovnog procesa i ostalih studentskih aktivnosti
 • obavlja funkciju veze između studenata i Uprave Fakulteta
 • po potrebi sudjeluje u promocijama studenata, Danu Fakulteta i dekanskom satu
 • potiče rad studentskih udruga Fakulteta
 • potiče suradnju između Alumni kluba Fakulteta i Fakulteta
 • podnosi godišnje izvješće dekanu Fakulteta o aktivnostima studenata (aktivnosti studentskih udruga, studentski časopisi, izvannastavne aktivnosti studenata, suradnja s Alumni klubom i dr.).
 1. Mandat studenta savjetnika (počasnog studenta prodekana) traje jednu godinu.
 2. Isti student može biti ponovno imenovan studentom savjetnikom (počasnim studentom prodekanom).
 3. Mandat studenta savjetnika može prestati i ranije ako
 • studentu savjetniku istekne status studenta
 • student savjetnik sam podnese ostavku
 • po razrješenju dekana.

 


 

Dana 1. listopada 2019. dekanica Filozofskog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Loretana Farkaš donijela je na temelju članka 23. Statuta Filozofskoga fakulteta Osijek – pročišćeni tekst odluku (KLASA: 602-04/19-04/118, URBROJ: 2158-83-02-19-1) o imenovanju Zvonimira Prtenjače studentom savjetnikom (počasni student prodekan) u ak. godini 2019./2020.

Zvonimir Prtenjača student je druge godine dvopredmetnoga diplomskog sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer i Povijest – nastavnički smjer.Prema navedenoj Odluci

1. Student savjetnik predstavnik je studenata iz redova studenata Filozofskog fakulteta Osijek kojeg imenuje dekan.
2. Student savjetnik ima sljedeća prava i obveze:
• sudjeluje u radu Stručnog kolegija na poziv dekana kada je riječ o pitanjima od iznimnog značaja za studente
• sudjeluje u radu Fakultetskog vijeća na poziv dekana kada je riječ o pitanjima od iznimnog značaja za studente
• predlaže Upravi Fakulteta Plan aktivnosti s ciljem bolje organizacije obrazovnog procesa i ostalih studentskih aktivnosti
• obavlja funkciju veze između studenata i Uprave Fakulteta
• po potrebi sudjeluje u promocijama studenata, Danu Fakulteta i dekanskom satu
• potiče rad studentskih udruga Fakulteta
• potiče suradnju između Alumni kluba Fakulteta i Fakulteta
• podnosi godišnje izvješće dekanu Fakulteta o aktivnostima studenata (aktivnosti studentskih udruga, studentski časopisi, izvannastavne aktivnosti studenata, suradnja s Alumni klubom i dr.).
3. Mandat studenta savjetnika (počasnog studenta prodekana) traje jednu godinu.
4. Isti student može biti ponovno imenovan studentom savjetnikom (počasnim studentom prodekanom).
5. Mandat studenta savjetnika može prestati i ranije ako
• studentu savjetniku istekne status studenta


Na 1. sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2017./2018. studentica Tamara Mazur, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz redova humanističkih znanosti, izabrana je za studenta prodekana.
Student prodekan:
 • predstavlja sve studente Fakulteta i zastupa njihove interese, mišljenja, zahtjeve i prijedloge s ciljem bolje organizacije obrazovnog procesa i ostalih studentskih aktivnosti radi podizanja kvalitete obrazovnog procesa
 • u suradnji s drugim studentima prikuplja informacije vezane uz studente, studijske programe te unapređivanje nastave i o tome informira upravu Fakulteta
 • član je Fakultetskog vijeća, sudjeluje u radu i donošenju odluka
 • sudjeluje u radu stručnog kolegija na poziv dekana kada se raspravlja i kada se donose odluke o pitanjima od iznimnog značaja za studente
 • obvezan je informirati studente o svim odlukama Uprave Fakulteta donesenim na sjednicama kojima prisustvuje, a koje su od značaja za studente
 • sudjeluje u svečanim promocijama studenata
 • koordinira rad studentskih udruga na Fakultetu
 • potiče suradnju između Alumni kluba FFOS i Fakulteta te
 • Upravi Fakulteta podnosi godišnje izvješće o svim aktivnostima studenata (aktivnosti studentskih udruga, izdavanje studentskih časopisa, izvannastavne aktivnosti studenata, suradnja s Alumni klubom FFOS i sl.).

 

Više o prvom studentu prodekanu Branimiru Križancu u Hrvatskoj možete pročitati >>> OVDJE