Studentski zbor

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Filozofski fakultet

Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek

Telefon: 00385 31 494 638

E-mail: ffos.sz@gmail.com

MB: 3014185  OIB: 58868871646

IBAN: HR40 2500 0091 1020 1886 2