O Programu stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi jedan je od programa cjeloživotnoga učenja koji se izvodi na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a utemeljen je na matičnim studijima Filozofskoga fakulteta koje čine Odsjek za pedagogiju, Odsjek za psihologiju i Odsjek za hrvatski jezik i književnost.

Misija: Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi stvara buduće strukovne učitelje i suradnike u nastavi koji će u svom odgojno-obrazovnom radu u ustanovama za strukovno obrazovanje primjenjivati i unaprjeđivati stečene pedagoške kompetencije.

Ciljevi Programa:

 • osposobljavanje strukovnih učitelja za stjecanje pedagoških kompetencija određene razine za uspješno samostalno planiranje i izvođenje praktične nastave i vježbi u ustanovama za strukovno obrazovanje
 • osposobljavanje suradnika u nastavi za stjecanje pedagoških kompetencija određene razine za uspješno sudjelovanje u izvođenju praktične nastave i vježbi pod neposrednim vodstvom nastavnika ili strukovnog učitelja u ustanovama za strukovno obrazovanje.

  Nastava putem interneta

  Suvremeni modeli obrazovanja sve više uključuju internet koji pruža višestruke mogućnosti korištenja tehnologije čime se proširuju aspekti poučavanja i učenja. Uporaba različitih alata i aplikacija omogućuje ne samo posredovanja nastavnih sadržaja nego i promoviranje socijalnih i interaktivnih vještina nastavnika i polaznika. Podržavajući poticaje različitih medija u učenju i poučavanju, Filozofski je fakultet prepoznao vrijednosti virtualne nastave, stoga se na našoj izobrazbi organizira nastava putem interneta u hibridnom obliku i u samostalnim mrežnim skupinama.

  hibridnom obliku nastave dio polaznika prati nastavu u učionici, a dio putem interneta. Takva nastava ima svoje specifičnosti, ponajprije u dinamičnom uključivanju polaznika u rješavanje različitih pismenih i usmenih zadataka čime se ostvaruje višesmjerna nastavna komunikacija te aktivan angažman svih polaznika koji u toj kombinaciji učioničkog i virtualnog okruženja postaju aktivni i kreativni suradnici. Različite vrste interakcije koje se ostvaruju u hibridnoj nastavi svakako pridonose još većoj povezanosti nastavnika i polaznika, ali i samih polaznika. Također, nastava se ostvaruje u realnom vremenu što nastavnicima omogućuje kvalitetan obrazovni uvid u ostvarivanje ishoda učenja, a polaznicima dobru povratnu informaciju o uspjehu.

  Nastava putem interneta u kojoj sudjeluju samo “mrežni polaznici” također se ostvaruje u realnom vremenu.  Njezina je specifičnost u tome što još više potiče izgradnju različitih kompetencija koje se od svih sudionika očekuju – od tehničkih vještina do metodičkih, socijalnih, komunikacijskih, medijskih. Ovakav oblik nastave usmjeren je personaliziranom učenju transformiranom različitim digitalnim komunikacijskim alatima i mrežnim aplikacijama te cjelovitu fokusiranost na polaznike što znači dizajniranje i izvođenje nastave vođeno interesima i potrebama polaznika. U virtualnom prostoru online nastave omogućuje se poučavanje i učenje prilagođeno polaznicima te odlučivanje o tome kako odabrati alate i konfigurirati okruženje koje bi najbolje odgovaralo planiranim ishodima učenja.

  Nastava putem interneta na našoj izobrazbi omogućuje aktivan internetski dijalog, uključivanje polaznika u proces poučavanja dizanjem ruku, pismenim komuniciranjem putem sučelja te usmenim komuniciranjem uključivanjem mikrofona. Također omogućuje preuzimanje odgovornosti, razvijanje autonomije te samostalan rad na nastavnim sadržajima.

  Informatički sustav omogućuje čujno-vidnu komunikaciju polaznika koji prate nastavu putem interneta i nastavnika koji izvode nastavu u učionici na Filozofskom fakultetu, a cjelokupnu organizaciju nastave putem interneta prati stručni tim i informatički sustav Filozofskog fakulteta u Osijeku. U uporabi je sustav za učenje na daljinu Moodle koji je nadograđen videokonferencijskim alatom BigBlueButton. Riječ je o alatu otvorenoga koda koji omogućuje web komunikaciju i suradnju korisnika unutar sustava Moodle, a ima odlike stolnih videokonferencija. Polaznici se uključuju u nastavu putem sustava učenja na daljinu preko Moodlea. Polaznicima koji pohađaju nastavu na ovaj način otvaraju se korisnički računi pomoću kojih se prijavljuju na sustav Moodle gdje poveznicom pristupaju nastavi.

  Prijenos nastave uživo obuhvaća sliku s web-kamere, zvuk s bežičnog mikrofona kojeg nosi nastavnik i mikrofona koji je na raspolaganju polaznicima u učionici u slučajevima kada oni nešto komentiraju ili postavljaju pitanja te prezentaciju koju je pripremio nastavnik. Aplikacija BigBlueButton omogućuje snimanje cijelokupone nastave te njezina naknadnoga pregledavanja. Sustav Moodle koristi se još i za postavljanje materijala za učenje namijenjenih polaznicima, zatim za dostavljanje obavijesti te online ispite.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Voditeljica Programa:

  izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov
  ured 45
  telefon: 031 494 664
  e-mail: vbjedov@ffos.hr