3

Informacije


Poslanje

Trajni je izazov Odsjeka za informacijske znanosti usavršavanje studijskih programa koji će usmjerenjem na nove tehnologije, interdisciplinarna istraživanja i nove znanstvene discipline odgovoriti zahtjevima vremena u kojemu živimo. Naše se suvremeno okružje sve češće naziva razdobljem informacijskog društva. Znanstvenoistraživački i nastavni rad na Odsjeku usmjeren je ponajprije prema poticanju interdisciplinarnih istraživanja vezanih uz fenomen toga društva. Možda i važnije, među našim je temeljnim zadaćama sagledavanje i unaprjeđivanje kvalitete ljudskog života, pri čemu se posebna pozornost pridaje ulozi informacijskih stručnjaka u promicanju svekolike pismenosti, njegovanju navika kritičkog čitanja, osiguranju pristupa relevantnim informacijama i uopće izgradnji društva u kojemu će mogućnosti informacijske tehnologije obogatiti i poslovanje i slobodno vrijeme građana. Naš je cilj kvalitetna informacijska pismenost građana. Odsjek za informacijske znanosti nije u službi informacijskog društva. On to društvo propituje, kritički vrednuje te traži i nudi smjernice koje će pomoći njegovu razvoju i usavršavanju. Odsjek inzistira na visokim etičkim načelima vezanima uz prijenos znanja i informacija.