3

Informacije


 

25. obljetnica Odsjeka za informacijske znanosti

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku u 2023. godini obilježava 25. godina svoga djelovanja i uspješnog rada. Kroz 25 godina postojanja na njemu su se obrazovali brojni mladi stručnjaci u području knjižničarstva i informacijskih znanosti, nakladništva i informacijske tehnologije, a uz nastavnike zaposlene na Odsjeku u njegovu su radu tijekom godina sudjelovali i brojni tuzemni i inozemni stručnjaci i znanstvenici. Pregled dosadašnjih nastavnih, znanstvenih i stručnih aktivnosti studenata i nastavnika Odsjeka može se pronaći u Spomenici Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Zahvaljujući kvaliteti i sveobuhvatnosti rada Odsjek je ostavio trajan trag u visokom obrazovanju informacijskih stručnjaka u Osijeku i Hrvatskoj te će, vođen načelima izvrsnosti i stručnosti, nastaviti svoju misiju obrazovanja sljedećih generacija stručnjaka, kontinuiranog rasta i razvoja struke i znanosti te služenja zajednici.

Odsjek u akademskoj godini 2023./2024. obilježava 25 godina svoga postojanja organiziranjem brojnih stručnih, znanstvenih, popularno-znanstvenih i društveno angažiranih aktivnosti i događanja.

Pozivamo Vas da nam se pridružite sudjelovanjem u odabranim aktivnostima i tako (p)ostanete dio naše priče.

Članovi Odsjeka za informacijske znanosti

 

Poslanje

Trajni je izazov Odsjeka za informacijske znanosti usavršavanje studijskih programa koji će usmjerenjem na nove tehnologije, interdisciplinarna istraživanja i nove znanstvene discipline odgovoriti zahtjevima vremena u kojemu živimo. Naše se suvremeno okružje sve češće naziva razdobljem informacijskog društva. Znanstvenoistraživački i nastavni rad na Odsjeku usmjeren je ponajprije prema poticanju interdisciplinarnih istraživanja vezanih uz fenomen toga društva. Možda i važnije, među našim je temeljnim zadaćama sagledavanje i unaprjeđivanje kvalitete ljudskog života, pri čemu se posebna pozornost pridaje ulozi informacijskih stručnjaka u promicanju svekolike pismenosti, njegovanju navika kritičkog čitanja, osiguranju pristupa relevantnim informacijama i uopće izgradnji društva u kojemu će mogućnosti informacijske tehnologije obogatiti i poslovanje i slobodno vrijeme građana. Naš je cilj kvalitetna informacijska pismenost građana. Odsjek za informacijske znanosti nije u službi informacijskog društva. On to društvo propituje, kritički vrednuje te traži i nudi smjernice koje će pomoći njegovu razvoju i usavršavanju. Odsjek inzistira na visokim etičkim načelima vezanima uz prijenos znanja i informacija.