Program primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj

Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

Filozofski fakultet Osijek organizira prvi upisni rok Programa primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj u akademskoj godini 2021./2022.

Program je namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom, a mogu ga upisati osobe koje imaju završen barem preddiplomski studij iz bilo kojeg područja. Cilj je programa stručno usavršiti polaznike u području statistike i metodologije primjenjive u znanstvene i gospodarske svrhe. Po završetku Programa, polaznici će moći planirati istraživanje s unaprijed postavljenim ciljem, problemima i hipotezama, pripremiti baze podataka u računalnom programu SPSS i obraditi podatke s adekvatnim statističkim postupkom te interpretirati rezultate istraživanja.

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova.

Program se izvodi u 32 sata nastave koja je raspoređena na 19 sati predavanja i 13 sati vježbi. Nastava se izvodi uživo i/ili online u (virtualnim) učionicama Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Prijave i upisi u 2021./2022. počinju 1. rujna 2021. i završavaju 31. siječnja 2022.

Prijavi za upis treba priložiti:

  1. obrazac za prijavu

  2. presliku diplome (ne mora biti ovjerena).

Prijavnu dokumentaciju poslati elektroničkom poštom administratoru Programa Vladimiru Poličiću (vpolicic@ffos.hr).

Cijena Programa iznosi 3.500,00 kn. U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj. Minimalan broj polaznika programa je 10. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, program se neće održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U prvom upisnom ciklusu 2021./2022. nastava će se održati u dva trodnevna bloka; prvi u razdoblju od 10. – 12. veljače, a drugi od 17. – 19. veljače 2022. Program će se odvijati četvrtkom i petkom od 15:00 do 20:00, te subotom od 9:00 do 15:00.

Kontakt:

Vladimir Poličić, dipl. oec.

administrator Programa

e-mail: vpolicic@ffos.hr

telefon: 031 494719

 

doc. dr. sc. Dino Krupić,

voditelj Programa

e-mail: dkrupic@ffos.hr


Voditelj programa: doc. dr. sc. Dino Krupić

Zamjenica voditelja: izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević

 

O programu

 

Filozofski fakultet u Osijeku nudi program cjeloživotnog učenja Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj. Program je primarno namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom. Predloženi program u ovom integrativnom obliku trenutno je jedini ponuđeni program ove vrste u Osječko-baranjskoj županiji, a vjerojatno i šire.

Cilj je programa stručno usavršiti polaznike u području statistike i metodologije.

Ishodi učenja programa:

  • Planirati istraživanje s unaprijed postavljenim ciljem, problemima i hipotezama
  • Priprema baze podataka u računalnom programu SPSS i obrada podataka s adekvatnim statističkim postupkom
  • Interpretacija rezultata istraživanja

Po završetku programa izdaje se potvrda o uspješnom završetku programa cjeloživotnog obrazovanja.

Cijena prisustvovanja programu iznosi 3.000,00 kn po polazniku. Informacije o načinu uplate možete dobiti u računovodstvu Fakulteta radnim danom od 8:00 – 15:00.

Po potrebi se može organizirati i dodatna grupa, uz zahtjev od barem 10 polaznika u grupi. Po završetku edukacije polaznici će dobiti potvrdu uz 5 ECTS bodova.

Uvjeti upisa: Program mogu upisati osobe koje imaju završen barem preddiplomski studij bez obzira na područje.

Elaborat možete vidjeti ovdje.