O programu

 

Program učenja njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave

Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

Filozofski fakultet Osijek organizira prvi upisni rok Programa učenja njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave u akademskoj godini 2021./2022.

Program je namijenjen visokoškolskim djelatnicima i polaznicima izvan visokoškolskog sustava koji se žele osposobiti za izvedbu nastave na njemačkom jeziku na visokoškolskoj razini. U okviru Programa nudi se pet modula, od Pripremnog modula 1 do Naprednog modula. Polaznici s predznanjem iz njemačkog jezika upisuju se u određeni modul tako da uz prijavni obrazac prilože potvrdu o prethodno završenoj izobrazbi, odnosno prema rezultatu kalibracijskog testa.

Program mogu upisati osobe koje imaju završen minimalno diplomski studij negermanističkog područja.

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova (Temeljni modul 1) ili 5 ECTS bodova (Temeljni modul 2 i Napredni modul).

Nastava se organizira uživo i/ili online u (virtualnim) učionicama Filozofskog fakulteta Osijek, a broj sati nastave po modulima iskazan je u tablici.

Moduli

Pripremni modul 1

Pripremni modul 2

Temeljni modul 1

Temeljni modul 2

Napredni modul

broj sati predviđen programom

120

120

240

120

120

Prijave i upisi u akademskoj godini 2021./2022. počinju 1. rujna 2021. i završavaju 1. listopada 2021.

Prijavi za upis treba priložiti:

  1. obrazac za prijavu

  2. presliku dokumenta o stečenom stupnju poznavanja njemačkog jezika (ne mora biti ovjerena)

  3. presliku diplome (ne mora biti ovjerena).

Prijavnu dokumentaciju poslati elektroničkom poštom administratorici Programa Josipi Turkalj (jturkalj@ffos.hr).

Cijena Programa po modulima iskazana je u tablici:

Moduli

Pripremni modul 1

Pripremni modul 2

Temeljni modul 1

Temeljni modul 2

Napredni modul

cijena programa

3.000,00 kn

3.000,00 kn

6. 000,00 kn (mogućnost plaćanja u 2 jednaka obroka)

3.000,00 kn

3.000,00 kn

U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu učenja njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave. Minimalan broj polaznika po modulu je 3. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, nastava iz određenog modula se neće održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U prvom upisnom ciklusu 2021./2022. nastava počinje 18. listopada 2021. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici programa „Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave” do početka nastave.

Kontakt:

Vladimir Poličić

soba 22

telefon: 031 494719

e-mail: vpolicic@ffos.hr

doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga
voditeljica Programa

e-mail: maleksa@ffos.hr


Program je namijenjen visokoškolskim nastavnicima, pri čemu pojam visokoškolski nastavnici označava osobe u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima koje su zaposlene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Program je namijenjen i polaznicima izvan visokoškolskog sustava, a žele se osposobiti za izvedbu nastave na njemačkom jeziku na visokoškolskoj razini. Program se sastoji od pet modula, a nakon uspješnog završetka programa polaznici će imati dovoljno znanja i vještina kako bi pristupili pripremi i izvedbi nastave svog predmeta na njemačkom jeziku.

U okviru ovoga programa nudi se pet modula koji se pohađaju sljedećim redoslijedom:

 

 

Uvjeti upisa: Program mogu upisati osobe koje imaju završen barem diplomski studij negermanističkog područja.

Elaborat Programa učenja njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave možete preuzeti ovdje.