Pristup bazama podataka

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu preuzima dosadašnju ulogu MZOS-a, kao i ulogu Centra za online baze podataka koji je na razini Republike Hrvatske pružao tehničku pomoć pri osiguravanju pristupa online bazama.


Kako pristupiti bazama podataka izvan IP raspona institucije?

Pristup bazama podataka izvan institucije moguće je ostvariti putem NSK Proxy servera i Shibboleth prijave. U oba slučaja pristup se ostvaruje putem elektroničkog AAI@EduHr identiteta koji imaju zaposlenici, nastavnici i studenti svake ustanove iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Također, udaljeni pristup se može ostvariti i jednostavnom registracijom na samoj korisničkoj stranici izdavača čija se baza podataka želi koristiti.

Važno je naglasiti da je udaljeni pristup i određeni način pristupa (npr. Shibboleth ili izrada individualnog korisničkog računa registracijom) moguć samo onim bazama čiji izdavači to omogućuju.

Pravo na pristup bazama podataka imaju javne ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH. To se odnosi na javna državna sveučilišta s pripadajućim sastavnicama, javna veleučilišta i javne znanstvene institute.