Arhiva

Međunarodni znanstveni i stručni projekti

ZNANSTVENI PROJEKTI 2022.-

 • → Partnership for virtual laboratories in civil engineering – PARFORCE, Erasmus+ KA226-409D7578, Bauhaus-University Weimar, Ruhr University Bochum, University Aveiro, University Osijek, and Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (Ivana Martinović)
 • → Researching conceptual metonymy in selected areas of grammar, discourse and sign language with the aid of the University of Córdoba Metonymy Database (METGRADISL&BASE), the Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN)the Spanish State Research Agency (AEI), and the European Regional Development Fund (FEDER) of the European Union projects PGC2018-101214-B-I00 (Mario Brdar)
 • → HKO – Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu, MZO, ESF (Ana Jakopec,Tanja Gradečak, Višnja Pavičić Takač, Jasna Poljak Rehlicki)
 • → HKO – Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om – KAFKa, MZO, ESF (Ana Mikić Čolić, Boško Pešić)
 • → HKO – Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora, MZO, ESF (Renata Jukić, Senka Žižanović,  Sanja Simel Pranjić)
 • Mimladi.hr – novo lice naslovnice, ESF (Željko Pavić)
 • → Interreg-HUHR 1901/3.1.2/0159, EU, ERDF (Zoltán Medve)
 • → Projekt „Zlatne godine“ (Tomislav Jakopec, Sanjica Faletar Tanacković, Kornelija Petr Balog)
 • → Projekt “Aktivna mirovina” (Drahomira Cupar, Josipa Selthofer, Tomislav Jakopec)

Ostali projekti i znanstvene mreže

 • COST projekt – Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans (2018.– 2022.) (Mirna Varga)
ZNANSTVENI PROJEKTI 2010.-2021.
VODITELJ/ KOORDINATOR PROJEKTA PROJEKTNA SHEMA/KOD PROJEKT
Silvija Ručević HRZZ IP-2016-06-3917 Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika
Katarina Bogatić Erasmus+ project: 2017-1-UK01-KA201-036798

 

 

 

Erasmus+  2018-1-HR01-KA201-047432)

 

 

Erasmus+ 2019-1-UK01-KA203-061665

ECEC-Qual+Div – Interpreting Child-Centredness to support Quality and Diversity in Early Childhood Education and Care (2017.-2019.)

SAŽETAK PROJEKTA 

 

Enhancing Transition Practices in Early Childhood Education

 

Child-Centred Competences for Early Childhood Education and Care

Gabrijela Vrdoljak University of Bergen cross-national project The Positive Youth Development cross-national project
Vesna Bagarić Medve HRZZ IP-2016-06-5736 Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi
Tatjana Aparac-Jelušić

 

   Erasmus+ project:  2016-1-HR01-KA203- 022180

 

EINFOSE- European Information Science Education: Encouraging Mobility and Learning Outcomes Harmonization (2016.-2018.)

SAŽETAK PROJEKTA 

Marija Omazić

 

CP-IP SSH.

2013.5.2-1.

 

FP7 projekt MIME – Mobility and Inclusion in Multilingual Europe (2014.–2018.)

SAŽETAK PROJEKTA 

Zoran Velagić

 

COST Action number:  IS1404

 

COST projekt – E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation (2014. – 2018.)

SAŽETAK PROJEKTA

Vesna Bagarić Medve

Dubravka Kuna

4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006 Supporting the Development of Foreign Language Education at the University of West Hungary TÁMOP (2014.)

 

STRUČNI PROJEKTI 2010.-2011.
VODITELJ PROJEKTA/ KOORDINATOR ZA FFOS PROJEKTNA SHEMA/KOD PROJEKT
Tomislav Jakopec HR.3.1.20-0017 ICT znanstveni laboratorij (2015.-2016.)

SAŽETAK PROJEKTA 

 

Daniela Šincek

 

CEF-TC-2014-1005 Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place (2015.-2016.)

SAŽETAK PROJEKTA 

Ana Mikić Čolić   2013-1-HR1-ERA11-    03055 LLP projekt EILC Erasmus Intensive Language Course (Erasmus Intensive Programme – IP) (2013./2014.)
Jasna Poljak Rehlicki ERA-IPR-17/13 Erasmus IP Summer School Cultural Landscapes: Negotiating Cultural Encounters with the English Speaking World (2013.)
Jasna Poljak Rehlicki ERA-IPR-04/11 Erasmus IP Summer School Cultural Landscapes: Negotiating Cultural Encounters with the English Speaking World (2012.)
    Melita Aleksa Varga   Donauschwäbische     Kulturstiftung des         Landes Baden             Württemberg 1) Theaterpädagogisches Seminar
2) DaF Spielwerkstadt Dokkica
3) Kochbuch der deutschen Grammatik (2011.)

 

Domaći znanstveni i stručni projekti

2015. i 2016. godine u provedbi je bilo deset domaćih znanstvenih projekata:

VODITELJ PROJEKTA PROJEKTNA SHEMA/KOD NAZIV PROJEKTA
Željko Uvanović UNIOS

INGI-2015-11

Transkulturalnost/ transmedijalnost: britanske/ američke, njemačke i hrvatske filmske adaptacije književnosti u razdoblju 1990.-2015.
Ivana Martinović UNIOS

INGI-2015-15

Istraživanje informacijskog ponašanja mladih pri pretraživanju zdravstvenih informacija putem mobilnih uređaja
Gorka Vuletić UNIOS

INGI-2015-39

Uloga subjektivne kvalitete života u namjeri mladih ljudi za iseljenjem iz regije ili zemlje
Milovan Tatarin HRZZ A Panorama of Croatian Literature in 17th Century Dubrovnik (2014.-2018.)
Dubravka Vidaković Erdeljić UNIOS

IZIP-2014-75

Analiza interferencije u prevođenju gramatičkih struktura s engleskog na hrvatski jezik u medijima, marketingu i književnosti (2015.)
Silvija Ručević UNIOS

IZIP-2014-81

Uloga izvršnih funkcija u prosocijalnom i društveno neprihvatljivom ponašanju djece (2015.)
Leonard Pon UNIOS

IZIP-2014-8

Aspekti gramatičke kompetencije hrvatskih učenika njemačkoga jezika (2015.)
Jadranka Mlikota UNIOS

IZIP-2014-26

Hrvatsko-mađarski jezikoslovni dodiri u drugoj polovici 19. stoljeća (2015.)
Biljana Oklopčić UNIOS

IZIP-2014-15

Europski kontekst hrvatske popularne književnosti (2015.)
Boris Badurina UNIOS

IZIP-2014-27

Virtualna okolina i percepcija stvarnosti: istraživanje utjecaja strukture i karakteristika virtualnog okruženja na ponašanje mladih (2015.)

 

Na Filozofskom fakultetu Osijek u razdoblju od 2007. do 2015. godine u provedbi je bilo 29 domaćih znanstvenih projekata i to:
14 projekata MZOS-a, 2 projekta HRZZ, te 13 projekata UNIOS-a mlade znanstvenike. Popis.

Domaći stručni projekti u kojima je Filozofski fakultet nositelj ili partner od 2013. do 2021.:

VODITELJ PROJEKTA/ KOORDINATOR ZA FFOS PROJEKTNA SHEMA/KOD NAZIV PROJEKTA
Sanjica Faletar Tanacković CA15201 Archaeological practices and knowledge work in the digital environment
Leonard Pon MZO, ESF Razvoj i osnivanje integriranoga studijskog programa Medicina na njemačkom jeziku (2018.-2020.)
Sanjica Faletar Tanacković UNIOS ZUP 2018-76 Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji
Jasmina Tomašić Humer MSPM, ESF 65+ pojavnost nasilja u starijoj dobi (2017.-2018.)
Silvija Ručević Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravosuđa, ESF Imam stav i biram biti zdrav (2016.-2017.)
Silvija Ručević MSPM, ESF Lajkaj nenasilno (2016.-2017.)
Daniela Šincek MSPM, ESF Postani mi legos (2014.-2015.)
Daniela Šincek MSPM, ESF Ne e-nasilju (2014.-2015.)
Daniela Šincek MSPM, ESF Prijavi i zaustavi (2014.-2015.)
Silvija Ručević MSPM, ESF Lajkaj nenasilno (2013.-2014.)

 

Domaći stručni projekti u kojima je Filozofski fakultet nositelj ili partner do 2022. godine:

 • Kognitivna otpornost djece u riziku od siromaštva u Istočnoj Slavoniji, Zaklada Adris (Silvija Ručević)
 • Izrazi autorovog ograđivanja, stava i odnosa s čitateljem u akademskom pisanju istraživača početnika na engleskome kao stranome jeziku, MZO (Višnja Pavičić Takač)

 

Centar za knjigu i čitanje 

Voditelj centra: prof. dr. sc. Zoran Velagić, zvelagic@ffos.hr

Zamjenica voditelja centra: prof. dr. sc. Jelena Lakuš, jlakus@ffos.hr

Centar za knjigu i čitanje (Centre for Book and Reading) utemeljen je 2019. godine s ciljevima poticanja i razvoja istraživanja različitih aspekata knjige i čitanja, a s namjerom intenziviranja znanstvenih, nastavnih, stručnih i diseminacijskih aktivnosti u nacionalnom i europskom istraživačkom prostoru. Centar je obustavio rad krajem 2021. godine.

Djelatnosti Centra obuhvaćale su prijave znanstvenih i stručnih projekata, organiziranje znanstvenih skupova, objavljivanje znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, održavanja javnih predavanja, organiziranje radionica i okruglih stolova i sl. Centar podupire jačanje znanstvenoistraživačke suradnje između i unutar ustrojbenih jedinica Filozofskog fakulteta u Osijeku, uključivanje studenata u znanstveno-istraživačke aktivnosti te poboljšanje suradnje s vanjskim dionicima.