Povjerenstvo za praćenje provedbe Strateškog plana

Povjerenstvo za praćenje provedbe Strateškog plana upravljanja ljudskim potencijalima Filozofskog fakulteta u Osijeku 2023.-2026.

  • prof. dr. sc. Sanja Runtić, predsjednica
  • izv. prof. dr. sc. Maja Glušac, članica
  • doc. dr. sc. Marija Erl Šafar, članica
  • dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica, članica
  • Nemanja Spasenovski, asistent, član
  • Dajana Tomas, mag. iur., članica
  • Bruno Eržić, mag. oec., član

Mandat izabrane predsjednice i članova Povjerenstva iz točke 1. ove Odluke traje četiri godine, odnosno od 18. siječnja 2023. do 17. siječnja 2027. godine.