O programu

 Program hrvatskog jezika i jezične kulture

Filozofski fakultet u Osijeku nudi program cjeloživotnog učenja Hrvatski jezik i jezična kultura.

Glavni je cilj programa opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske jezične kulture, pisane i govorne. Cilj je programa osposobiti polaznike za stvaranje jezično pravilnih i stilski raznolikih tekstova na hrvatskom jeziku poboljšanjem njihove jezične kulture.

Program se izvodi u dva modula, temeljnom i naprednom. Temeljni je modul namijenjen svim dionicima šire društvene zajednice koji imaju završen najmanje preddiplomski studij bilo kojega usmjerenja. Napredni je modul namijenjen kandidatima koji imaju završen preddiplomski ili diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti u predbolonjskom ili bolonjskom procesu.

Program svakog modula izvodi se u 80 nastavnih sati. Nastava se izvodi uživo na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a polaznici koji zbog bilo kojih razloga nisu u mogućnosti dolaziti na Fakultet nastavu u realnom vremenu mogu pratiti online, u virtualnim učionicama (BigBlueButton).

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova.

Nakon završetka programa obaju modula izdaje se potvrda o uspješnom završetku programa cjeloživotnog učenja.

Neto cijena za polaznike po modulu iznosi: 3.000,00 kn

 

Uvjeti upisa:

Temeljni modul:

Program temeljnoga modula namijenjen je svim dionicima šire društvene zajednice koji imaju završen najmanje preddiplomski studij bilo kojega usmjerenja. Program mogu pohađati svi zaposlenici u javnim, državnim i privatnim tvrtkama i institucijama, odnosno svi koji se u svojem poslu svakodnevno susreću s problemima jezične naravi, a zainteresirani su za poboljšanje razine jezične kvalitete različitih vrsta tekstova (znanstvenih i stručnih radova, novinskih tekstova, službenih dopisa, molbi, odluka, rješenja, ugovora, pisama i dr.) kako bi time doprinijeli ozbiljnosti svoje poslovne strategije. Program je namijenjen prevoditeljima, novinarima, urednicima, nastavnom i nenastavnom osoblju svih obrazovnih ustanova – vrtića, osnovnih i srednjih škola, škola stranih jezika, fakulteta, sveučilišta, veleučilišta i učilišta, zaposlenicima različitih drugih ustanova, zaposlenima u reklamnim agencijama, medijima, odvjetničkim uredima i dr.

Napredni modul:

Program naprednoga modula namijenjen je polaznicima koji imaju završen studij hrvatskoga jezika i književnosti u predbolonjskom procesu i polaznicima koji imaju završen preddiplomski ili diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti po bolonjskom procesu s ciljem stručnog usavršavanja jezične kompetencije u obavljanju lektorskih i korektorskih poslova.

 

Kontakt:

doc. dr. sc. Maja Glušac

voditeljica Programa

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet (ured 86)

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

T: +385 (0)31 494 702

mobitel: 098 569 358

e-mail: mglusac@ffos.hr