O programu

 Program hrvatskog jezika i jezične kulture

Filozofski fakultet u Osijeku nudi program cjeloživotnog učenja Hrvatski jezik i jezična kultura.

Glavni je cilj programa opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske jezične kulture, pisane i govorne. Cilj je programa osposobiti polaznike za stvaranje jezično pravilnih i stilski raznolikih tekstova na hrvatskom jeziku poboljšanjem njihove jezične kulture.

Program se izvodi u dva modula, temeljnom i naprednom. Temeljni je modul namijenjen svim dionicima šire društvene zajednice koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu i/ili PPDM izobrazbu. Napredni je modul namijenjen kandidatima koji imaju završen preddiplomski ili diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti u predbolonjskom ili bolonjskom procesu.

Program svakog modula izvodi se u 80 nastavnih sati. Nastava se izvodi uživo na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a polaznici koji zbog bilo kojih razloga nisu u mogućnosti dolaziti na Fakultet nastavu u realnom vremenu mogu pratiti online, u virtualnim učionicama (BigBlueButton).

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova.

Nakon završetka programa obaju modula izdaje se potvrda o uspješnom završetku programa cjeloživotnog učenja.

Neto cijena za polaznike po modulu iznosi: 400,00 EUR, 3.013,60 kuna (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kuna)

 

Uvjeti upisa:

Temeljni modul:

Program temeljnoga modula namijenjen je svim dionicima šire društvene zajednice koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu i/ili PPDM izobrazbu. Program mogu pohađati svi zaposlenici u javnim, državnim i privatnim tvrtkama i institucijama, odnosno svi koji se u svojem poslu svakodnevno susreću s problemima jezične naravi, a zainteresirani su za poboljšanje razine jezične kvalitete različitih vrsta tekstova (znanstvenih i stručnih radova, novinskih tekstova, službenih dopisa, molbi, odluka, rješenja, ugovora, pisama i dr.) kako bi time doprinijeli ozbiljnosti svoje poslovne strategije. Program je namijenjen prevoditeljima, novinarima, urednicima, nastavnom i nenastavnom osoblju svih obrazovnih ustanova – vrtića, osnovnih i srednjih škola, škola stranih jezika, fakulteta, sveučilišta, veleučilišta i učilišta, zaposlenicima različitih drugih ustanova, zaposlenima u reklamnim agencijama, medijima, odvjetničkim uredima i dr.

Napredni modul:

Program naprednoga modula namijenjen je polaznicima koji imaju završen studij hrvatskoga jezika i književnosti u predbolonjskom procesu i polaznicima koji imaju završen preddiplomski ili diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti po bolonjskom procesu s ciljem stručnog usavršavanja jezične kompetencije u obavljanju lektorskih i korektorskih poslova.

 

Kontakt:

izv. prof. dr. sc. Maja Glušac

voditeljica Programa

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet (ured 86)

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

T: +385 (0)31 494 702

mobitel: 098 569 358

e-mail: mglusac@ffos.hr