O programu

Dobrodošli na stranice programa cjeloživotnog učenja Hrvatski jezik i jezična kultura!

Voditeljica programa: doc. dr. sc. Maja Glušac (mglusac@ffos.hr)


 

 Program hrvatskog jezika i jezične kulture

Obavijest o drugom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

Filozofski fakultet Osijek organizira drugi upisni rok Programa hrvatskog jezika i jezične kulture u akademskoj godini 2021./2022.

Glavni je cilj Programa opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske jezične kulture, pisane i govorne, osposobljavanjem polaznika za stvaranje jezično pravilnih i stilski raznolikih tekstova na hrvatskom jeziku. Program se izvodi u dva modula, temeljnom i naprednom.

Temeljni je modul namijenjen svim dionicima šire društvene zajednice koji imaju završen najmanje preddiplomski studij bilo kojega usmjerenja. Program mogu pohađati svi zaposlenici u javnim, državnim i privatnim tvrtkama i institucijama, odnosno svi koji se u svojem poslu svakodnevno susreću s problemima jezične naravi, a zainteresirani su za poboljšanje razine jezične kvalitete različitih vrsta tekstova (znanstvenih i stručnih radova, novinskih tekstova, službenih dopisa, molbi, odluka, rješenja, ugovora, pisama i dr.) kako bi time doprinijeli ozbiljnosti svoje poslovne strategije. Program je namijenjen prevoditeljima, novinarima, urednicima, nastavnom i nenastavnom osoblju svih obrazovnih ustanova – vrtića, osnovnih i srednjih škola, škola stranih jezika, fakulteta, sveučilišta, veleučilišta i učilišta, zaposlenicima različitih drugih ustanova, zaposlenima u reklamnim agencijama, medijima, odvjetničkim uredima i dr.

Napredni je modul namijenjen polaznicima koji imaju završen studij hrvatskoga jezika i književnosti u predbolonjskom procesu i polaznicima koji imaju završen preddiplomski ili diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti po bolonjskom procesu s ciljem stručnog usavršavanja jezične kompetencije u obavljanju lektorskih i korektorskih poslova.

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova.

Program svakog modula izvodi se u 80 nastavnih sati. Nastava će se izvoditi uživo na Filozofskom fakultetu u Osijeku i/ili online u virtualnim učionicama (BigBlueButton).

Prijave i upisi u 2021./2022. počinju 1. studenoga 2021. i završavaju 2. veljače 2022. godine.

Prijavi za upis treba priložiti:

  1. obrazac za prijavu

  2. presliku diplome (ne mora biti ovjerena).

Prijavnu dokumentaciju poslati elektroničkom poštom voditeljici Programa doc. dr. sc. Maji Glušac (mglusac@ffos.hr).

Cijena Programa po modulu iznosi 3.000,00 kn. U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu hrvatskog jezika i jezične kulture. Minimalan broj polaznika po modulu je 3. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, nastava iz određenog modula neće se održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

Nastava će se izvoditi online petkom i subotom, od 4. veljače do 25. ožujka 2022. godine. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici programa „Hrvatski jezik i jezična kultura” do početka nastave.

Kontakt:

doc. dr. sc. Maja Glušac

voditeljica Programa

e-mail: mglusac@ffos.hr

mobitel: 098 569 358


OPĆENITO

Filozofski fakultet u Osijeku nudi program cjeloživotnog učenja Hrvatski jezik i jezična kultura.

Glavni je cilj programa opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske jezične kulture, pisane i govorne. Cilj je programa osposobiti polaznike za stvaranje jezično pravilnih i stilski raznolikih tekstova na hrvatskom jeziku poboljšanjem njihove jezične kulture.

Program se izvodi u dva modula, temeljnom i naprednom. Temeljni je modul namijenjen svim dionicima šire društvene zajednice koji imaju završen najmanje preddiplomski studij bilo kojega usmjerenja. Napredni je modul namijenjen kandidatima koji imaju završen preddiplomski ili diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti u predbolonjskom ili bolonjskom procesu.

Program svakog modula izvodi se u 80 nastavnih sati. Nastava se izvodi uživo na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a polaznici koji zbog bilo kojih razloga nisu u mogućnosti dolaziti na Fakultet nastavu u realnom vremenu mogu pratiti online, u virtualnim učionicama (BigBlueButton).

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova.

Nakon završetka programa obaju modula izdaje se potvrda o uspješnom završetku programa cjeloživotnog učenja.

Neto cijena za polaznike po modulu iznosi: 3.000,00 kn


UVJETI UPISA

Temeljni modul:

Program temeljnoga modula namijenjen je svim dionicima šire društvene zajednice koji imaju završen najmanje preddiplomski studij bilo kojega usmjerenja. Program mogu pohađati svi zaposlenici u javnim, državnim i privatnim tvrtkama i institucijama, odnosno svi koji se u svojem poslu svakodnevno susreću s problemima jezične naravi, a zainteresirani su za poboljšanje razine jezične kvalitete različitih vrsta tekstova (znanstvenih i stručnih radova, novinskih tekstova, službenih dopisa, molbi, odluka, rješenja, ugovora, pisama i dr.) kako bi time doprinijeli ozbiljnosti svoje poslovne strategije. Program je namijenjen prevoditeljima, novinarima, urednicima, nastavnom i nenastavnom osoblju svih obrazovnih ustanova – vrtića, osnovnih i srednjih škola, škola stranih jezika, fakulteta, sveučilišta, veleučilišta i učilišta, zaposlenicima različitih drugih ustanova, zaposlenima u reklamnim agencijama, medijima, odvjetničkim uredima i dr.

Napredni modul:

Program naprednoga modula namijenjen je polaznicima koji imaju završen studij hrvatskoga jezika i književnosti u predbolonjskom procesu i polaznicima koji imaju završen preddiplomski ili diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti po bolonjskom procesu s ciljem stručnog usavršavanja jezične kompetencije u obavljanju lektorskih i korektorskih poslova.


ELABORAT

Elaborat programa Hrvatski jezik i jezična kultura možete preuzeti ovdje.

Nastavnici

Program Hrvatski jezik i jezična kultura razvile su i rade na njegovu izvođenju nastavnice Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku:

  • dr. sc. Maja Glušac
  • dr. sc. Ana Mikić Čolić
  • dr. sc. Vera Blažević Krezić.

Polaznici

Za sve informacije obratiti se:

 

doc. dr. sc. Maja Glušac

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet (ured 86)

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

T: +385 (0)31 494 702

e-mail: mglusac@ffos.hr