Dokumenti

Filozofski fakultet ima temeljito razrađen sustav kvalitete te niz odgovarajućih dokumenata kojima se regulira i podržava osiguravanje i unapređivanje kvalitete.

Godišnja izvješća Povjerenstva za kvalitetu možete pročitati ukoliko odaberete izbornik Povjerenstvo za kvalitetu.


DOKUMENTI NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete (ESG) u Europskom prostoru visokog obrazovanja su objavila je Europska mreža za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete (ESG) u Europskom prostoru visokog obrazovanja su objavila je Europska mreža za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) 2005. godine s ciljem doprinosa zajedničkom shvaćanju osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju na području EHEA-e.

Godine 2012. uočena je potreba za revizijom ovih standarda, a nacrt revidiranog dokumenta Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ESG) koji je Skupina za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-up Group, BFUG) usvojila 19. rujna 2014. godine, a ministri Europskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA) bi ga trebali usvojiti na konferenciji u Yerevanu 14. i 15. svibnja 2015. godine, preveden je na hrvatski jezik i dostupan je na poveznici.


DOKUMENTI NA NACIONALNOJ RAZINI

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o sadržaju dopusnice

Kriteriji za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu sveučilišta


DOKUMENTI NA RAZINI SVEUČILIŠTA

Statut Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Strategija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku

Priručnik kvalitete Sveučilišta

Pravilnik Centra za kvalitetu Sveučilišta

Politika kvalitete Sveučilišta

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu


DOKUMENTI NA RAZINI FAKULTETA

Statut Filozofskog fakulteta Osijek

Strategija razvoja Filozofskog fakulteta u Osijeku (2022.-2026.)

Strategija razvoja Filozofskog fakulteta Osijek (2016. – 2020.)

Strategija razvoja Filozofskog fakulteta Osijek (2011. – 2015.)

Samoanaliza 2020.

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete

Strategija kvalitete

Politika kvalitete

Poslovnik Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja

Priručnik za osiguravanje i unapređivanje kvalitete:

Planovi Povjerenstva za kvalitetu:

DUGOROČNI PLANOVI

GODIŠNJI PLANOVI