Stegovni sud za studente

Stegovni sud za studente Filozofskog fakulteta u Osijeku

  1. doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, predsjednica

doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, zamjenica predsjednice

  1. izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, članica

doc. dr. sc. Sara Kakuk, zamjenica članice

  1. Lovro Borić, predstavnik studenata, član

Leonarda Nago, predstavnica studenata, zamjenica člana

 

Visoki stegovni sud za studente Filozofskog fakulteta u Osijeku

  1. izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Stephanie Jug, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, članica
  3. Ana Pašalić, predsjednica Studenskog zbora Filozofskog fakulteta u Osijeku, članica

 

Pokretanje stegovnog postupka

Kako podnijeti prijavu?

Prijava se u pisanom obliku i urudžbirana predaje dekanu najkasnije 3 dana nakon učinjene povrede. Iznimno, u slučaju hitnosti, prijava se podnosi usmeno, no uz obvezu pisane inačice 3 dana nakon usmene.

Što prijava treba sadržavati?

Prijava treba sadržavati:

> činjenično obrazloženje

> navođenje mjesta, vremena i načina na koji je povreda obveza i/ili neispunjavanja obveza učinjena

> dokaze o povredi obveza i/ili neispunjavanju obveza

> potpis prijaviteljice / prijavitelja.

Tko može podnijeti prijavu?

Prijavu može podnijeti svaki nastavnik ili suradnik, student ili druga osoba koja ima opravdani pravni interes.