Stegovni sud za studente

Stegovni sud za studente Filozofskog fakulteta u Osijeku

1. doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, predsjednica

doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, zamjenica predsjednice

2. izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, članica

doc. dr. sc. Sara Kakuk, zamjenica članice

3. Luka Marjanović, predstavnik studenata, član

Luka Šoš, predstavnik studenata, zamjenik člana

Visoki stegovni sud za studente Filozofskog fakulteta u Osijeku

1. izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica

2. doc. dr. sc. Stephanie Jug, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, članica

3. Leonarda Nago, predsjednica Studenskog zbora Filozofskog fakulteta u Osijeku, članica


Student/studentica ste i doživjeli ste neki oblik nasilja koje je počinio netko od nastavnog ili nenastavnog osoblja?

Prijavite nasilje na Tvoj glas FFOS.

 

Što je opravdano prijaviti?

nepristojno i neprimjereno ponašanje

uporabu prostih i pogrdnih riječi

tjelesno obračunavanje

uvjetovanje izlaska na ispit ili druge provjere znanja studenta kupovinom literature i ostalih nastavnih pomagala

svaku vrstu diskriminacije i uznemiravanje na temelju rasne, vjerske, nacionalne i etničke pripadnosti, spola ili seksualne orijentacije

 

Više pročitajte u

Pravilniku o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Kako podnijeti prijavu?

Prijava se podnosi ispunjavanjem obrasca Tvoj glas FFOS! na poveznici https://sokrat.ffos.hr/tvoj-glas/ , uz navođenje punog imena i prezimena podnositelja prijave.

 

Kako se utvrđuje osnovanost prijave?

Saziva se sjednica Etičkog povjerenstva na kojoj se izjašnjavaju podnositelj prijave, potencijalni prekršitelj, svjedoci i drugi relevantni sudionici.

 

Kako se određuju sankcije za počinitelja?

Odluka Etičkog povjerenstva o kršenju etičkog kodeksa dostavlja se dekanu koji je dužan postupiti u skladu s Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika.

Lažne su prijave također ponašanje podložno sankcijama.

Sve savjete studenti mogu dobiti od studentskog pravobranitelja Patrika Atanasovskog
(patanasovski@ffos.hrpatrik.atanasovski@gmail.com).


Student/studentica ili nastavnik/nastavnica ste i doživjeli ste neki oblik nasilja koje je počinio netko od studenata?

Prijavite nasilje Dekanu.

 

Što je opravdano prijaviti?

nasilničko ponašanje

svaka vrsta diskriminacije i uznemiravanje na temelju rasne, vjerske, nacionalne i etničke pripadnosti, spola ili seksualne orijentacije

poticanje i organiziranje nereda

otuđenje ili oštećenje imovine Fakulteta

 

Više pročitajte u

Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Kako podnijeti prijavu?

Prijava se u pisanom obliku i urudžbirana predaje dekanu najkasnije 3 dana nakon učinjene povrede. Iznimno, u slučaju hitnosti, prijava se podnosi usmeno, no uz obvezu pisane inačice 3 dana nakon usmene.

 

Što prijava treba sadržavati?

činjenično obrazloženje

navođenje mjesta, vremena i načina na koji je povreda obveza i/ili neispunjavanja obveza učinjena

dokaze o povredi obveza i/ili neispunjavanju obveza

potpis prijaviteljice / prijavitelja.

 

Tko može podnijeti prijavu?

Prijavu može podnijeti svaki nastavnik ili suradnik, student ili druga osoba koja ima opravdani pravni interes.

 

Kako izgleda tijek stegovnog postupka? 

> prijava se dostavlja studentu koji se nedolično ponašao

> u roku od 3 dana može se očitovati

> dekan donosi odluku o osnovanosti prijave

> prijava i dekanova odluka šalju se Stegovnom sudu

> odluka Stegovnog suda

> pisana žalba Visokom stegovnom sudu

> odluka Visokog stegovnog suda konačna  je

 

Lažne su prijave također ponašanje podložno sankcijama.

Sve savjete studenti mogu dobiti od studentskog pravobranitelja Patrika Atanasovskog (patanasovski@ffos.hrpatrik.atanasovski@gmail.com).