O Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe je program cjeloživotnoga obrazovanja koji se izvodi na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Program ima dugu tradiciju, djeluje od 1979./1980. akademske godine i utemeljen je na matičnim studijima Filozofskoga fakulteta: Odsjek za pedagogiju, Odsjek za psihologiju, Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Odsjek za njemački jezik i književnost, Odsjek za engleski jezik i književnost i Odsjek za informacijske znanosti.

Poslanje: Program za pedagoško-psihološko-didaktičko metodičku izobrazbu stvara buduće nastavnike i stručnjake koji će u svojem radu u odgojno-obrazovnim osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama primjenjivati i nastaviti unaprjeđivati stečene nastavničke kompetencije.

Ciljevi Programa:

  • osigurati polaznicima programa vrhunsku pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu
  • svojom izvrsnošću, povezivanjem bogatog iskustva i novih spoznaja te orijentacijom na suvremena tehnološka dostignuća privući polaznike iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Strategije Programa:

  • pratiti, analizirati i unaprjeđivati kvalitetu programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe,
  • osigurati uvjete za nastavni rad koji će omogućiti kvalitetnu izvedbu programa,
  • primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju kao pomoć u izvođenju i vrednovanju nastave,
  • unaprjeđivati postojeću suradnju s osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu u svrhu razvoja i izvedbe programa te razmjene znanja i iskustva nastavnika i polaznika programa,
  • promovirati program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe u zemlji i inozemstvu.

 

Nastava putem interneta

Suvremeni modeli obrazovanja sve više uključuju internet koji pruža višestruke mogućnosti korištenja tehnologije čime se proširuju aspekti poučavanja i učenja. Uporaba različitih alata i aplikacija omogućuje ne samo posredovanja nastavnih sadržaja nego i promoviranje socijalnih i interaktivnih vještina nastavnika i polaznika. Podržavajući poticaje različitih medija u učenju i poučavanju, Filozofski je fakultet prepoznao vrijednosti virtualne nastave, stoga se na našoj izobrazbi organizira nastava putem interneta u hibridnom obliku i u samostalnim mrežnim skupinama.

hibridnom obliku nastave dio polaznika prati nastavu u učionici, a dio putem interneta. Takva nastava ima svoje specifičnosti, ponajprije u dinamičnom uključivanju polaznika u rješavanje različitih pismenih i usmenih zadataka čime se ostvaruje višesmjerna nastavna komunikacija te aktivan angažman svih polaznika koji u toj kombinaciji učioničkog i virtualnog okruženja postaju aktivni i kreativni suradnici. Različite vrste interakcije koje se ostvaruju u hibridnoj nastavi svakako pridonose još većoj povezanosti nastavnika i polaznika, ali i samih polaznika. Također, nastava se ostvaruje u realnom vremenu što nastavnicima omogućuje kvalitetan obrazovni uvid u ostvarivanje ishoda učenja, a polaznicima dobru povratnu informaciju o uspjehu.

Nastava putem interneta u kojoj sudjeluju samo “mrežni polaznici” također se ostvaruje u realnom vremenu.  Njezina je specifičnost u tome što još više potiče izgradnju različitih kompetencija koje se od svih sudionika očekuju – od tehničkih vještina do metodičkih, socijalnih, komunikacijskih, medijskih. Ovakav oblik nastave usmjeren je personaliziranom učenju transformiranom različitim digitalnim komunikacijskim alatima i mrežnim aplikacijama te cjelovitu fokusiranost na polaznike što znači dizajniranje i izvođenje nastave vođeno interesima i potrebama polaznika. U virtualnom prostoru online nastave omogućuje se poučavanje i učenje prilagođeno polaznicima te odlučivanje o tome kako odabrati alate i konfigurirati okruženje koje bi najbolje odgovaralo planiranim ishodima učenja.

Nastava putem interneta na našoj izobrazbi omogućuje aktivan internetski dijalog, uključivanje polaznika u proces poučavanja dizanjem ruku, pismenim komuniciranjem putem sučelja te usmenim komuniciranjem uključivanjem mikrofona. Također omogućuje preuzimanje odgovornosti, razvijanje autonomije te samostalan rad na nastavnim sadržajima.

Informatički sustav omogućuje čujno-vidnu komunikaciju polaznika koji prate nastavu putem interneta i nastavnika koji izvode nastavu u učionici na Filozofskom fakultetu, a cjelokupnu organizaciju nastave putem interneta prati stručni tim i informatički sustav Filozofskog fakulteta u Osijeku. U uporabi je sustav za učenje na daljinu Moodle koji je nadograđen videokonferencijskim alatom BigBlueButton. Riječ je o alatu otvorenoga koda koji omogućuje web komunikaciju i suradnju korisnika unutar sustava Moodle, a ima odlike stolnih videokonferencija. Polaznici se uključuju u nastavu putem sustava učenja na daljinu preko Moodlea. Polaznicima koji pohađaju nastavu na ovaj način otvaraju se korisnički računi pomoću kojih se prijavljuju na sustav Moodle gdje poveznicom pristupaju nastavi.

Prijenos nastave uživo obuhvaća sliku s web-kamere, zvuk s bežičnog mikrofona kojeg nosi nastavnik i mikrofona koji je na raspolaganju polaznicima u učionici u slučajevima kada oni nešto komentiraju ili postavljaju pitanja te prezentaciju koju je pripremio nastavnik. Aplikacija BigBlueButton omogućuje snimanje cijelokupone nastave te njezina naknadnoga pregledavanja. Sustav Moodle koristi se još i za postavljanje materijala za učenje namijenjenih polaznicima, zatim za dostavljanje obavijesti te online ispite.

Kontakt

Voditeljica Programa:

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov
ured 45
telefon: 031 494 664
e-mail: vbjedov@ffos.hr