Baze podataka i mreže

ONLINE BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATAKA

Web of Science (WoS)
Web of Science obuhvaća tri citatne baze podataka: Science Citation Index (SCI) sa 9 200 časopisa iz 178 znanstvenih disciplina s preko 53 milijuna zapisa, Social Science Citation Index (SSCI) s 3 400 časopisa iz 70 znanstvenih disciplina s preko 9,3 milijuna zapisa i Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) s 1 800 časopisa iz cijelog svijeta s preko 4,9 milijuna zapisa.

Scopus
Elsevierova baza podataka sažetaka i citata iz preko 11600 časopisa.

ERIC
Baza podataka obrazovnih sadržaja koja kombinira informacije iz dvaju tiskanih izvora: Resources in Education (RIE) i Current Index to Journals in Education (CIJE). Sadrži 1 500 000 zapisa iz više od 2 000 naslova časopisa.

Google Scholar
Internetski pretraživač znanstvene literature koji funkcionira kao citatna baza podataka.

 

ONLINE BAZE PODATAKA RADOVA U OTVORENOM PRISTUPU

DOAJDirectory of open acces journals
Baza podataka sa slobodnim pristupom cjelovitim tekstovima radova iz preko 18 600 časopisa iz različitih znanstvenih područja.

INFORMACIJSKE USLUGE/PORTALI U RH

CroRiS
Informacijski sustav znanosti RH

Centar za znanstvene informacije
Web portal Centra za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković

Hrvatski časopisi – Hrčak

HRČAK: portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

CROSBI
Hrvatska mrežna bibliografska baza podataka.

PERO
Elektronički časopisi s cjelovitim tekstom dostupni hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici.

ONLINE SUČELJA ZA PRISTUP ONLINE BAZAMA PODATAKA

EBSCOhost
EBSCOhost
je online sučelje (engl. gateway) koje osigurava pristup 375 baza podataka s cjelovitim tekstovima kao i drugim popularnim bazama podataka drugih informacijskih servisa.

Engineering Village
Ei Village (Engineering Village) je online informacijski servis koji nudi širok spektar kvalitetnih resursa za informacijske specijaliste, profesionalce i istraživače iz područja primijenjene znanosti. Među ostalim bazama dostupne su Compendex – inženjerska bibliografska baza podataka, US Patent Office, European Patent Office, i dr.

PORTALI NAKLADNIKA

ScienceDirect
ScienceDirect
je najveća svjetska elektronička zbirka cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Proizvod je jednog od najpoznatijih nakladnika, Elseviera, s bazom cjelovitih tekstova iz preko 2 500 časopisa.

SpringerLink
SpringerLink
je informacijski servis izdavača Springer Verlaga, koji nudi pristup podacima iz znanstvenih, medicinskih i tehničkih knjiga i časopisa. Uključuje elektronička i tiskana izdanja Springera te nekih manjih izdavača iz preko 1 200 časopisa. SpringerLink osigurava i pristup 25 biblioteka knjiga iz različitih područja znanosti.

Wiley Online Library
Wiley Online Library osigurava mrežni pristup publikacijama izdavača John Wiley and Sons, Inc. U knjižnici se nalazi 4 milijuna radova iz 1 600 časopisa, kao i 22 000 knjiga s područja prava, financija i menadžmenta, računarstva, geoznanosti, obrazovanja, inženjerstva, bioloških znanosti, matematike, statistike, fizike i psihologije.

Oxford Journals
Oxford Journals je ugledni izdavač akademskih i istraživačkih časopisa koji u svojoj bazi pohranjuje preko 350 časopisa hibridnog karaktera (s djelomično otvorenim pristupom) te više od 100 časopisa s potpuno otvorenim pristupom iz područja prirodnih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti.

JEZIČNI PORTALI

Hrvatski jezični portal
Hrvatski jezični portal zajednički je projekt nakladničke kuće Znanje i Srca te predstavlja prvu internetom distribuiranu rječničku bazu hrvatskoga jezika dostupnu od 2006. godine.

 

Portal hrvatske rječničke baštine
Portal je rezultat znanstvenog projekta “Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkog znanja”. U sklopu projekta digitalizirano je 18 rječnika. U ovom se trenutku može se pretraživati i pregledavati nekoliko rječnika.

REPOZITORIJI & DIREKTORIJI REPOZITORIJA

FFOS-repozitorij
FFOS-repozitorij je institucijski repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku s ciljem/funkcijom arhiviranja intelektualnog sadržaja kojeg institucija proizvodi u svom radu u digitalnom obliku. Trenutno, temeljem svoje arhivske funkcije Knjižnica FFOS u FFOS repozitorij pohranjuje ocjenske (završne i diplomske) radove studenata informacijskih znanosti, filozofije, psihologije, pedagogije, engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti, hrvatskoga jezika i književnosti, mađarskoga jezika i književnosti i povijesti.

OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories
OpenDOAR predstavlja registar ili direktorij repozitorija s otvorenim pristupom znanstvenim i ocjenskim radovima, izvješćima, doktorskim disertacijama i drugom sadržaju akademskog karaktera. U OpenDOAR-u trenutno je registrirano preko 6 000 repozitorija, a među njima je i 157 repozitorija iz Republike Hrvatske.

DART-Europe E-theses Portal
DART Europe E-theses portal repozitorij je doktorskih disertacija obranjenih na preko 580 europskih sveučilišta iz 29 europskih država. Trenutno je u repozitoriju oko 1 345 000 disertacija u otvorenom pristupu koje je moguće pretraživati po različitim kriterijima.

AKADEMSKE DRUŠTVENE MREŽE

Academia.edu

ResearchGate

PROFESIONALNE DRUŠTVENE MREŽE

LinkedIn

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER)

OER Commons

 

 

Višak (prijedlog za izbaciti)

Istraživačke mreže / forumi

European Research Infrastructures Portal

MERIL – Mapping the European Research Infrastructure Portal
https://portal.meril.eu/meril/

 

Digitalne knjižnice

UNESCO Open Access Repositories in Arts and Humanities

University of Michigan Library

Zbirka digitalizirane građe Knjižnice Sveučilišta u Michiganu iz područja informacijskih znanosti, povijesti, književnosti i lingvistike

Internet Public Library

Repozitoriji

Research Repository University College Dublin– slobodan pristup

Research Repository of the University of the West of England – slobodan pristup

Murdoch Research Repository – slobodan pristup

Research Repository of the University of St. Andrews – slobodan pristup

University of Canterbury Research Repository – slobodan pristup

Kingston University London Research Repository – slobodan pristup

 

Massive Open Online Course (MOOC)

CodeCademy

Coursera

edX

FutureLearn

Open Yale Courses

The Open University

Udacity

Udemy

MOOC lista ostalih platformi i sveučilišta (možemo ostaviti samo ovaj link)