Baze podataka i mreže

ONLINE BAZE PODATAKA

Informacijski sustav znanosti RH

European Research Infrastructures Portal

UNESCO Open Access Repositories in Arts and Humanities

MERIL – Mapping the European Research Infrastructure Portal

Centar za znanstvene informacije

Hrvatski časopisi – Hrčak

CROSBI

University of Michigan Library

Zbirka digitalizirane građe Knjižnice Sveučilišta u Michiganu iz područja informacijskih znanosti, povijesti, književnosti i lingvistike.

Hrvatski jezični portal

Portal hrvatske rječničke baštine

Portal je rezultat znanstvenog projekta “Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkog znanja”. Glavni istraživač je dr.sc. Damir Boras, izv. prof. U sklopu projekta digitalizirani su mnogi rječnici. U ovom se trenutku može se pretraživati i pregledavati nekoliko rječnika.

EBSCOhost
EBSCOhost
je online sustav s mnoštvom vlastitih baza podataka sa potpunim tekstovima i popularnim bazama podataka drugih vodećih informacijskih providera. Dostupno je oko 3 000 full-text časopisa i više od 5 000 publikacija sa sažecima, novinskim pregledima, enciklopedijskim podacima, itd.

ScienceDirect
ScienceDirect
je najveća svjetska elektronička zbirka cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Proizvod je jednog od najpoznatijih nakladnika, Elseviera, i nudi preko 1 500 naslova.

Springer
SpringerLink
je informacijski servis izdavača Springer Verlaga, koji nudi pristup podacima iz znanstvenih, medicinskih i tehničkih knjiga i časopisa. Uključuje elektronička i tiskana izdanjaSpringera, te nekih manjih izdavača, s bazom od preko 500 časopisa.

Ei Village

Ei Village (Engineering Village) je online informacijski servis koji nudi širok spektar kvalitetnih resursa za informacijske specijaliste, profesionalce i istraživače iz područja primijenjene znanosti. Među ostalim bazama dostupne su Compendex – inženjerska bibliografska baza podataka, US Patent Office, European Patent Office, i dr.

Wiley InterScience

Wiley InterScience omogućava web pristup publikacijama izdavača John Wiley and Sons, Inc. U bazi su cjeloviti članci iz oko 220 časopisa s područja prava, financija i menadžmenta, računarstva, geoznanosti, obrazovanja, inženjerstva, bioloških znanosti, matematike, statistike, fizike i psihologije.

Web of Science (WoS)

Web of Science obuhvaća tri citatne baze podataka: Science Citation Index (SCI) sa 5 600 časopisa, 150 znanstvenih disciplina, Social Science Citation Index (SSCI) sa 1 700 časopisa, 70 znanstevnih disciplina i Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) sa 1 130 časopisa iz cijelog svijeta.

Oxford Journals

Oxford Journals, kao osnovni međunarodni izdavač akademskih i istraživačkih časopisa, objavljuje preko 180 naslova s područja prirodnih, medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti.

ERIC
Baza vrlo popularna u SAD-u, namijenjena je istraživačima, nastavnicima, političarima, knjižničarima, studentima, ali i roditeljima. Kombinira informacije iz dvaju tiskanih izvora:Resources in Education (RIE) i Current Index to Journals in Education (CIJE). Sadrži 1 100 000 zapisa, s više od 2 000 naslova časopisa.

PERO
Pretraživač elektroničkih izvora online je vrlo korisno pomagalo ukoliko Vas zanima da li je neki elektronički izvor slobodno dostupan online.

DOAJDirectory of open acces journals

Besplatna baza, slobodan pristup. Različita znanstvena područja. Ukupno 1357 naslova časopisa, 61.125 članaka, cjeloviti tekstovi.

Internet Public Library

REPOZITORIJI

FFOS REPOZITORIJ institucijski je repozitorij Filozofskog fakulteta s ciljem/funkcijom arhiviranja intelektualnog sadržaja kojeg institucija proizvodi u svom radu u elektroničkom obliku. Trenutno, temeljem svoje arhivske funkcije Knjižnica FFOS u FFOS repozitorij pohranjuje ocjenske (završne i diplomske) radove studenata informacijskih znanosti, filozofije, psihologije, pedagogije, engleskoga jezika i književnosti, njemačkoga jezika i književnosti, hrvatskoga jezika i književnosti, mađarskoga jezika i književnosti i povijesti.

Directory of Open Access Repositories DOAR – popis i poveznice prema repozitorijima znanstvenih radova, izvješća i doktorskih disertacija.

Repozitorij doktorskih disertacija DART Europe

DART Europe E-theses portal repozitorij je disertarcija obranjenih na preko 500 europskih sveučilišta. Okuplja preko 377 000 disertacija u otvorenom pristupu koje je moguće pretraživati po različitim kriterijima.

Research Repository University College Dublin– slobodan pristup

Research Repository of the University of the West of England – slobodan pristup

Murdoch Research Repository – slobodan pristup

Research Repository of the University of St. Andrews – slobodan pristup

University of Canterbury Research Repository – slobodan pristup

Kingston University London Research Repository – slobodan pristup

ZNANSTVENE MREŽE

Academia

Google Scholar

LinkedIn

ResearchGate

Massive Open Online Course (MOOC)

CodeCademy

Coursera

edX

FutureLearn

Open Yale Courses

The Open University

Udacity

Udemy

MOOC lista ostalih platformi i sveučilišta

Open Educational Ressource (OER)

OER Commons