Gostujuća predavanja

20. 1. 2023.

Predavanje dr. sc. Marine Vinaj

Studenti 1. godine preddiplomskog studija Informatologije u okviru nastave kolegija Osnove informacijske djelatnosti posjetili su 20. 1. 2023. knjižnicu Muzeja Slavonije. Voditeljica odjela knjižnice dr. sc. Marina Vinaj predstavila je studentima vrijedan knjižnični fond i aktivnosti te im ispričala zanimljivu priču o nastanku i razvoju ove knjižnice koja svojim fondom podržava rad kustosa, ali i svjedoči o bogatoj povijesti grada Osijeka. Studenti su imali prilike saznati i s kojim se izazovima nosi ova specijalna knjižnica u kojoj se knjiga promatra kao muzealno zanimljiv predmet.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar


18. – 19. 1. 2023.

Gostujuća predavanja prof. dr. sc. Igora Mikecina

Prof. dr. sc. Igor Mikecin s Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je dva gostujuća predavanja za studentice i studente prijediplomskog studija Filozofije. Predavanje „Mišljenje i slušanje“ održano je 18. siječnja 2023. godine u Maloj svečanoj dvorani (39) za studente druge i treće godine prijediplomskoga studija filozofije i sadržajem je odgovaralo nastavnim temama iz kolegija Filozofska hermeneutika i Estetika. Predavanje „Mišljenje i pjesništvo“ bilo je posvećeno temama o kojima studenti treće godine prijediplomskog studija Filozofije slušaju u okviru kolegija Estetika. Nakon oba predavanja otvorena je rasprava u kojoj su svojim pitanjima tematski doprinos dali studenti Odsjeka za filozofiju.

izv. prof. dr. sc. Boško Pešić


17. 1. 2023.

Gostujuće predavanje: Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji

Dana 17. siječnja 2023. od 16.45 do 18.20 u prostoriji 31 za potrebe izbornoga kolegija “Osmanska Hrvatska” na diplomskom studiju Povijesti za studente prve godine dvopredmetnoga diplomskog studija Povijesti predavanje je održao prof. dr. sc. Kristijan Juran sa Sveučilišta u Zadru. Naslov predavanja bio je Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji. Predavač je održao predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom, na osnovi istraživanja pisanih izvora. Nakon vrlo zanimljivoga i stručnoga predavanja studenti su predavaču postavili više pitanja te su raspravljali o više tema, među ostalim i o tome koji su bili razlozi za spomenute konverzije u više različitih slučajeva tijekom 16. i 17. stoljeća na navedenom geografskom prostoru. Predavanju su osim studenata prisustvovali i zainteresirani studenti s drugih studijskih smjerova.

doc. dr. sc. Anđelko Vlašić


13. 12. 2022.

Gostujuće predavanje: Bitka na Krbavskom polju 1493. u kontekstu osmanskih osvajanja

Dana 13. prosinca 2022. od 11.30 do 13.00 sati u prostoriji 38, za potrebe obveznoga kolegija Povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku na drugoj godini dvopredmetnoga preddiplomskog studija povijesti, predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Tema predavanja bila je „Bitka na Krbavskom polju 1493. u kontekstu osmanskih osvajanja“. Predavač je održao predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom, na osnovi istraživanja pisane i arheološke ostavštine, ali i terenskoga istraživanja. Nakon vrlo zanimljivoga i stručnoga predavanja studenti su predavaču postavili više pitanja te su raspravljali o više tema, među ostalim i o tome može li se uspoređivati značaj poraza na Krbavskom polju za Hrvate sa značajem poraza na Kosovu za Srbe. Predavanju su osim studenata prisustvovali i znanstvenici s Hrvatskoga instituta za povijest.

izv. prof. dr. sc. Denis Njari


7. 12. 2022.

Gostujuća predavanja na Odsjeku za njemački jezik i književnost

Dr. Gerald Hühner održao je dva gostujuća predavanja i radionice u srijedu, 7. prosinca 2022. godine u prostoriji 25 za studente diplomskoga studija njemačkoga jezika nastavničkoga usmjerenja s temama Zu Deutsch im technischen Beruf – Shakespeare im Werzeugkasten: Wortschatzarbeit, Quiz, Storytelling od 9.45 do 11.15 i Zu Tierische Grammatik od 11.30 do 13.00 sati. Tijekom predavanja objasnio je pojam CLILIG-a i načine njegove implementacije u nastavu njemačkoga jezika od rane do srednjoškolske dobi.

Predavanja su bila interaktivna, studenima iznimno zanimljiva i korisna.

izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga i prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve


29. 11. 2022.

Gostujuće predavanje: Obveze nastavnika povijesti i polaganje stručnog ispita za nastavnika povijesti

Dana 29. studenoga 2022. Hrvoje Knežević, viši savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, održao je predavanje naslova Obveze nastavnika povijesti i polaganje stručnog ispita za nastavnika povijesti. Predavanje je održano studentima I. godine diplomskog studija povijesti u okviru kolegija Metodika nastave povijesti I te je trajalo dva školska sata, od 15.00 do 16.30. Predavanje je bilo uspješno, kod studenata je izazvalo zanimanje i pozitivne povratne informacije.

Sergej Filipović


28. 11. 2022.

Gostujuće predavanje: The Things We Carry

Dana 28. studenoga 2022. godine održano je gostujuće predavanje za studente koji pohađaju kolegij Suvremena američka ratna proza. Gost predavač bio je nadnarednik Vlado Rehlicki te je održao predavanje na temu The Things We Carry. Tijekom dva školska sata (8.50 – 10.30) studentima je demonstrirao dio vojne opreme i tereta koje vojnici u pravilu imaju na sebi tijekom raznih misija. Na taj je način studentima uspješno približio fizičku težinu tereta koji vojnici nose, a također je govorio i o psihičkom teretu koji neizostavno prati vojnički poziv.

Posljednji dio predavanja gostujući je predavač posvetio problemu prevođenja vojničkog žargona i vojne terminologije s engleskog jezika na hrvatski.

Ostatak nastave studenti su bili pozvani da postavljaju pitanja i diskutiraju.

Studenti su pokazali izniman interes za temu i predavača te zaključili kako im je predavanje uvelike približilo razne probleme vojničkog posla te su zaključili da sada mogu puno bolje razumjeti različite književne likove i situacije koji se obrađuju na kolegiju.

Predavanje je u cijelosti bilo na engleskom jeziku.

doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki


15. 11. 2022.

Gostujuće predavanje muzejske pedagoginje Jesenke Ricl

Muzejska pedagoginja i voditeljica Odjela edukacije i promidžbe Muzeja Slavonije Jesenka Ricl održala je 15. studenog 2022. godine gostujuće predavanje studentima 1. godine dvopredmetnog diplomskog studija informatologije u okviru nastave iz kolegija Projektni menadžment. Na predavanju pod naslovom Projekti u Muzeju Slavonije – primjeri dobre prakse upoznala je studente s poslovanjem Muzeja i njegovim projektima. Poseban je naglasak stavljen na vođenje i upravljanje projektima na kojima je Muzej partner, a koje financira Europska unija. Studenti su na predavanju imali priliku upoznati se s dokumentacijom potrebnom za prijavu takvih međunarodnih projekata, kao i s mogućnostima pronalaženja partnera za projekte.

prof. dr. sc. Gordana Dukić


3. 11. 2022.

Gostujuće predavanje doc. dr. sc. Kristine Katalinić

Dana 3. studenoga 2022. godine s početkom u 18.00 sati u okviru svečanog otvorenja Festivala mađarske znanosti doc. dr. sc. Kristina Katalinić, profesorica Katedre za hungarologiju Sveučilišta u Zagrebu, održala je predavanje pod naslovom A nyelvtani és a természetes nem a fordítás tükrében (Gramatički i prirodni rod u svjetlu prevođenja na primjeru mađarskog i hrvatskog). Profesorica je u svom izlaganju odredila gramatičku i prirodnu kategoriju roda (genus – sexus) te pokazala kako se oni realiziraju u gramatičkim strukturama tipološki različitih jezika. Detaljno je iznijela razlike između morfoloških obilježja mađarskog i hrvatskog jezika ukazajući na promjenu semantičke jezgre i na problem semantičkog ostatka. Na primjerima iz razgovornog stila komparativnim pristupom analizirala je problematična mjesta u prijevodima, uključujući i opisujući prevoditeljske postupke na razini književnoumjetničkih tekstova. Osim klasičnih mađarskih književnika (npr. Magda Szabó) među citiranim autorima našli su se i suvremenici, npr. Kiss Tibor Noé. Predavanje je bilo zanimljivo, sadržajno i inspirativno te je otvorilo dijalog između predavača i publike, među kojom su se osim studenata našli i kolege profesori s FFOS-a i iz Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj te predstavnici medija i članovi kulturne udruge „Népkör“.

doc. dr. sc. Timea Anita Bockovac