Gostujuća predavanja

5. 6. 2023.

Gostujuće predavanje Helene Sakoman

Dana 5. lipnja 2023. u sklopu kolegija Metodika nastave povijesti II studentima I. godine diplomskog studija Povijesti gostujuće predavanje naslovljeno „Rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u nastavi povijesti“ održala je Helena Sakoman, učiteljica savjetnica iz Osnovne škole „Tin Ujević“. U dva školska sata studentima su predstavljeni načini rada s učenicima s posebnim potrebama. Uz predavanje, održana je i kratka radionica unutar koje su studenti morali osmisliti aktivnosti za rad u nastavi povijesti s učenicima koji školu pohađaju po individualiziranom ili prilagođenom programu. Predavanje je kod studenata pobudilo interes i aktivnost te smo zahvalni Heleni Sakoman što je studentima približila ovu važnu temu.

dr. sc. Sergej Filipović


24. 5. 2023.

Gostujuće predavanje dr. sc. Davorina Vujčića

U srijedu, 24. 5. 2023., u sklopu planiranih gostujućih predavanja na Katedri za povijest umjetnosti, održano je gostujuće predavanje dr. sc. Davorina Vujčića, muzejskog savjetnika u Galeriji Antuna Augustinčića, Klanjec, pri Muzejima Hrvatskoga zagorja. Predavanje je održano u sklopu nastave na kolegiju Umjetnost 20. stoljeća na prijediplomskom studiju Povijest umjetnosti u učionici 32 od 15 do 16.30 sati. Na predavanju su sudjelovali svi studenti upisani na 3. godinu prijediplomskog studija Povijest umjetnosti. Tema predavanja bio je kiparski opus Vanje Radauša, jednoga od najautentičnijih kipara hrvatske moderne i najznačajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća. Kao vodeći hrvatski stručnjak pri istraživanju života i djela Vanje Radauša, dr. sc. Davorin Vujčić je, sadržajnim pregledom cjelokupnog Radauševa kiparskog stvaralaštva, na predavanju iznio i niz zanimljivih, do sada manje poznatih ili posve nepoznatih i neobjavljenih podataka o Radauševu životu i djelu. Poseban osvrt dan je na djela Vanje Radauša koja su kao javna plastika postavljena u gradu Osijeku. Vrlo zanimljivo i uspješno realizirano predavanje dobro je uklopljeno u nastavni plan i program kolegija Umjetnost 20. stoljeća.

doc. dr. sc. Daniel Zec


17. 5. 2023.

Gostujuće predavanje doc. dr. sc. Lane Molvarec

U okviru kolegija Nova hrvatska književnost 1 druge godine preddiplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti te kolegija Transmedijalna književnost i tvorba identiteta treće godine preddiplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti održano je pozvano gostujuće predavanje Tabu teme i tvorba identiteta u suvremenim narativnim tekstovima za mlade (odrasle) doc. dr. sc. Lane Molvarec s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Predavanje je organizirano 17. svibnja 2023. u 11.30 h u Svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta u Osijeku. Osim studenata navedenih kolegija predavanje su odslušali i drugi studenti istog studija i svi drugi zainteresirani studenti i nastavnici. Lana Molvarec zaposlena je na Katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a bavi se suvremenom književnošću i kulturom za djecu i mlade. Izlaganjem je istražila problem društvene kontrole tekstova za mlade, i to na brojnim književnim primjerima iz hrvatske i svjetske književnosti te drugih narativnih medija poput filmova i serija. Uzimajući u obzir društvene imperative nadziranja sadržaja u tekstovima namijenjenima adolescentima, doc. dr. sc. Lana Molvarec u predavanju je stavila naglasak na kulturološke i političke aspekte načina uobličavanja tabu tema u dječjoj i adolescentskoj književnosti u svjetlu novijih teorijskih pristupa.


16. 5. 2023.

Održano gostujuće predavanje dr. sc. Lane Hudeček

Dr. sc. Lana Hudeček s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu održala je 16. svibnja 2023. gostujuće predavanje pod nazivom Jednojezični i dvojezični strukovni rječnici. Predavanje je organizirano u sklopu kolegija Engleski za humanističke i društvene znanosti 2 i bilo je namijenjeno studentima jednopredmetnog prijediplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti te studentima dvopredmetnih prijediplomskih studija.

Na početku predavanja kolegica Hudeček predstavila je Hrvatski terminološki portal. Riječ je o portalu koji okuplja suvremenu terminološku građu na hrvatskom jeziku, ali i mjestu na kojem se mogu naći prijevodi strukovnog nazivlja na engleskom i drugim stranim jezicima. Nakon toga studenti su dobili uvid u temeljne vrste terminoloških priručnika i različite ustroje rječničkih članaka u nekoliko relevantnih jednojezičnih i dvojezičnih strukovnih rječnika. Na kraju, kolegica Hudeček dala je osnovne smjernice za izradu dvojezičnog pojmovnika strukovnog nazivlja te niz korisnih leksikografskih savjeta i napomena.

dr. sc. Dubravka Kuna


16. 5. 2023.

Gostujuće predavanje izv. prof. dr. sc. Dubravke Božić Bogović

Dana 16. svibnja 2023. od 14:05 do 15:45 u prostoriji 53 u sklopu nastave iz obveznoga kolegija “Hrvatska povijest ranog novog vijeka” za studente druge godine dvopredmetnoga prijediplomskog studija povijesti i za sve druge zainteresirane studente i zaposlenike Fakulteta predavanje je održala izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Naslov predavanja bio je Demografski trendovi u Hrvatskoj tijekom 18. stoljeća. Predavačica je održala predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom i na osnovi istraživanja pisanih izvora. Nakon vrlo zanimljivoga i stručnoga predavanja studenti su predavačici postavili više pitanja te su raspravljali o više tema, među ostalim i o tome koje su bile posljedice dinamičnih procesa mehaničkoga kretanja stanovništva, kako su na demografsko stanje utjecali prosvijećeni vladari u ranom novom vijeku, te koja su ograničenja povijesno-demografskih istraživanja stanja stanovništva u ranom novom vijeku.

doc. dr. sc. Anđelko Vlašić


15. 5. 2023.

Gostujuće predavanje Aleksandre Šutalo

Aleksandra Šutalo, voditeljica Gradske knjižnice Požega, održala je 15. svibnja 2023. predavanje pod naslovom Izazovi promjene organizacijske kulture u Gradskoj knjižnici Požega. Predavanje je održano za studente prve godine dvopredmetnog diplomskog studija Informatologije u okviru kolegija Vrednovanje informacijskih usluga (nositeljica prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog). Kako je predavanje bilo otvoreno za javnost, pridružila mu se i nekolicina studenata druge godine preddiplomskog studija Informatologije.

Nakon dugogodišnjih nastojanja i investiranja u obnovu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i osnivača Grada Požege 15. ožujka 2021. Gradska knjižnica Požega otvorila je vrata nove, namjenski preuređene i dograđene knjižnice. Ovaj specifični arhitektonski projekt, koji spaja zgradu koja je zaštićeno kulturno dobro s modernim, novim dograđenim dijelom, iziskivao je suradnju s konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture i medija u Požegi.

Otvaranjem nove knjižnice stanovnici Požege nisu dobili samo novu zgradu nego i posve novu i drugačije koncipiranu narodnu knjižnicu u kojoj su bili reorganizirani odjeli, djelatnici su imali nova zaduženja, fond je bio revitaliziran, knjižnične usluge modernizirane, broj i kvaliteta knjižničnih programa drastično je porastao – a sve je to bio rezultat nastojanja voditeljice da temeljito promijeni organizacijsku kulturu i time u potpunosti transformira knjižnicu.

Dakako da promjena nije bila ni jednostavna ni brza, a o problemima i izazovima na koje je pri tome nailazila i kako je te probleme i poteškoće rješavala kolegica Šutalo ispričala je studentima informacijskih znanosti.

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog


8. 5. 2023.

Gostujuće predavanje Andrewa Rousea

Dr. habil. Andrew C. Rouse održao je u ponedjeljak, 8. 5. 2023. gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu u Osijeku za studente prve godine prijediplomskog studija Engleskog jezika i književnosti u sklopu kolegija Suvremeni engleski jezik II (nositeljice Vlatke Ivić). Osim studenata prve godine na predavanju su nazočili i profesori s Odsjeka za engleski jezik i književnost i studenti viših godina studija.

Andrew C. Rouse znanstvenik je, pisac, prevoditelj i glazbenik, osnivač Simply English (1995), jedine engleske folk grupe u Mađarskoj. Posjetio je Osijek nekoliko puta kao gostujući predavač, sudionik konferencija i glazbeni izvođač. Na predavanju je kao glazbena pratnja sudjelovao multiinstrumentalist Zsombor Horvath iz Pečuha, Mađarska.

Profesor A. Rouse bavi se engleskim kulturnim nasljeđem, stavljajući poseban naglasak na englesko glazbeno nasljeđe. Predavanje RVW 150 revisited bavilo se zapisima narodne glazbe iz različitih dijelova Engleske koje je zabilježio kompozitor i skupljač engleskih narodnih napjeva Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958). Početkom 20. stoljeća Williams je skupio preko 800 narodnih pjesama i plesnih brojeva iz 21 engleske grofovije i jedan je od urednika knjige Penguin Book of English Folk Songs. Tijekom predavanja predstavljeni su različiti napjevi različitih grofovija Engleske (Sussex, Surrey, Durham, Essex, Hampshire, Herefordshire, Suffolk, Norfolk, Cambridgeshire).

Profesor A. Rouse govorio je studentima o običajima s početka 20. stoljeća te o tradicionalnim napjevima i uobičajenim temama u tekstovima tih napjeva. Sve pjesme o kojima je govorio predstavio je i glazbeno upoznavši studente s različitim starim instrumentima (npr. Appalachian dulcimer). U nekim glazbenim brojevima i publika je mogla aktivno sudjelovati.

Vlatka Ivić


8. 5. 2023.

Gostujuće predavanje Tema holokausta u nastavi povijesti

Dana 8. svibnja 2023. u sklopu kolegija Metodika nastave povijesti II studentima I. godine diplomskog studija Povijesti gostujuće predavanje naslovljeno „Tema holokausta u nastavi povijesti“ održala je Marija Perković, učiteljica mentorica iz Osnovne škole Vođinci. U dva školska sata studentima su predstavljeni načini obrade teme holokausta na primjeren način za učenike osnovnih škola. Naime, preporučuje se navedenu temu obrađivati kroz osobne priče, umjesto klasične faktografije. Također je održana kratka radionica na temu židovskog groblja u Đakovu kao jedan od načina približavanja holokausta učenicima obradom tema iz lokalne povijesti. Predavanje je kod studenata pobudilo interes i aktivnost te smo zahvalni Mariji Perković na zanimljivom predavanju.

dr. sc. Sergej Filipović


3. 5. 2023.

Gostujuće predavanje Geštalt psihoterapijski pristup u radu s klijentima

Monika Ećimović, psiholog i Geštalt psihoterapeut, održala je gostujuće predavanje na temu ,,Geštalt psihoterapijski pristup u radu s klijentima“ dana 3. 5. 2023. u vremenu od 16.00 do 18.00 sati.

Predavanje je bilo namijenjeno studentima 1. godine diplomskog studija Psihologije. Studenti su upoznati s načinima i primjerima psihoterapijskog rada po geštaltističkim principima od strane licenciranog Geštalt psihoterapeuta. Kolegica Ećimović bivša je studentica iz prve generacije završenih studenata psihologije na FFOS-u i studentima je primjer uspješnoga profesionalnog razvoja i usavršavanja nakon završenog studija psihologije. Studenti su dobili i informacije o vrstama i trajanju licenciranog programa za zvanje psihoterapeut iz područja Geštalt psihoterapijskog pravca. Ova tema proširuje sadržaj kolegija s primjerima iz prakse koje je izložila licencirana psihologinja i psihoterapeut. Također, dopunjuje predviđene ishode učenja kolegija Psihoterapijski pravci, a nadovezuje se na sadržaje kolegija iz područja kliničke psihologije i psihopatologije.

prof. dr. sc. Gorka Vuletić


27. 4. 2023.

Gostujuće predavanje Savjetodavni rad s učenicima vezan uz emocionalne, motivacijske i disciplinske probleme učenika

Dana 27. travnja 2023. godine Mirna Ilakovac, mag. psych., održala je gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu u Osijeku studentima prve godine diplomskog studija Psihologije. Predavanje je održano na temu  „Savjetodavni rad s učenicima vezan uz emocionalne, motivacijske i disciplinske probleme učenika“ u okviru kolegija Psihologija obrazovanja II. Mirna Ilakovac zaposlena je kao stručna suradnica psihologinja u Medicinskoj školi Osijek te je prvi dio predavanja bio posvećen razgovoru o poslovima školskog psihologa s naglaskom na savjetodavni rad. Predavačica je objasnila zbog kojih se problema učenici najčešće javljaju stručnom suradniku te na koji način planira savjetodavni rad ovisno o problemu.

U drugom dijelu održana je radionica. Učenici su podijeljeni u male grupe, a svaka grupa dobila je primjer situacije (problema) te su trebali sami osmisliti korake rada s učenikom. Nakon izlaganja svake grupe održana je kratka rasprava vezana uz zadani primjer.

doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak


26. 4. 2023.

Izvješće o održanom gostujućem predavanju Irme Puškarević

U sklopu nastave iz kolegija Dizajn i proizvodnja knjige na dvopredmetnom diplomskom studiju Nakladništva gostujuće je predavanje 26. travnja 2023. godine održala Irma Puškarević. Predavačica je tijekom virtualne nastave studentima govorila o procesu grafičkog oblikovanja knjige i tipografiji. Irma Puškarević je profesionalna grafička dizajnerica, rodom iz Sarajeva. Diplomirala je i doktorirala grafičku tehnologiju i dizajn na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a posljednjih nekoliko godina živi i radi u Americi kao docentica na Sveučilištvu u Wichiti.

doc. dr. sc. Josipa Selthofer


25. 4. 2023.

Predavanje dr. sc. Ivice Matičevića

Ivica Matičević, povjesničar hrvatske književnosti i književni kritičar, viši znanstveni suradnik, 25. travnja 2023. studentima 3. godine prijediplomskoga studija Hrvatskog jezika i književnosti održao je gostujuće predavanje pod naslovom Hrvatski dramatičar Josip Kosor i austrijski celebrity Stefan Zweig: kako iskoristiti književnog prijatelja!

Ivica Matičević, povodom Dana hrvatske knjige pohvaljen za svoju knjigu Josip Kosor – Moj prijatelj Stefan Zweig. Nepoznata pisma Josipa Kosora Stefanu Zweigu, rabeći metodu biografizma, tijekom predavanja je studentima izložio faze i strategije svoga istraživačkog rada, književnopovijesni i društveni kontekst obaju autora, osobito uputio na disproporciju njihovih književnih geneza te pojasnio razloge i iznio povijest njihove komunikacije.

Interpretirajući pisma koja je Kosor upućivao Stefanu Zweigu, analizirao je put njegove književne afirmacije te okolnosti njegova uspjeha u europskome književnom kontekstu, problematizirajući pitanje svojevrsnog Zweigova mecenstva.

Svoje je izlaganje predavač potkrijepio fotografijama autora i pisama, a odgovarao je i na pitanja studenata o poticajima za bavljenje Kosorovim pismima.

Na završetku predavanja najavio je bavljenje novim korpusom Kosorovih pisama.

izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić


25. 4. 2023.

Predavanje dr. sc. Lovre Kralja

Dr. sc. Lovro Kralj s Filozofskog fakulteta u Rijeci održao je 25. travnja 2023. na Filozofskom fakultetu u Osijeku (P 15) gostujuće predavanje pod naslovom “Osijek kao mikrokozmos fašizma u Drugom svjetskom ratu” u okviru obveznog kolegija Hrvatska povijest 20. stoljeća koji se izvodi na trećoj godini prijediplomskog studija Povijesti.

Tijekom predavanja studenti i ostali zainteresirani imali su prilike saznati kako su se na lokalnoj razini Osijeka tijekom Drugoga svjetskog rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj razvijali i međusobno odnosili politički pokreti sa sličnim fašističkim osobinama – Ustaški pokret, njemački nacisti i mađarski Strelasti križevi. Pritom je posebna pozornost poklonjena antisemitizmu, kao zajedničkom obilježju navedenih triju totalitarnih pokreta, te provedbi antisemitističke politike u praksi, koja je dovela do masovnih stradanja i fizičkog istrjebljenja najvećeg dijela lokalne židovske zajednice u okviru Holokausta u NDH i Trećem Reichu. Studenti su tijekom predavanja imali prilike vidjeti autentične fotografije masovnih događaja i manifestacija u Osijeku tijekom Drugog svjetskog rata, a uz sudjelovanje u diskusiji tijekom predavanja, na kraju su predavaču uputili i niz zanimljivih pitanja.

Održavanjem gostujućeg predavanja dr. sc. Kralja ostvaren je dio ishoda učenja planiranih u okviru kolegija, poput objašnjavanja socijalnih, kulturnih i ekonomskih procesa te  političkih fenomena u razdoblju Drugog svjetskog rata te argumentiranog raspravljanja o događajima i pojavama značajnim za razdoblje Drugog svjetskog rata, s obzirom na postojanje NDH s jedne strane i partizanskog pokreta s druge strane.

doc. dr. sc. Domagoj Tomas


21. 4. 2023.

Predavanje prof. dr. sc. Davora Lauca

U petak, 21. travnja 2023. godine u okviru nastave iz kolegija Logika za studente 1. godine prijediplomskog studija Filozofija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana su gostujuća predavanja. Održao ih je prof. dr. sc. Davor Lauc s Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prvo od njih naslovio je ,,Sintaktička i semantička logička posljedica“. U okviru tog predavanja prof. dr. sc. Lauc usmjerio se na dva ključna problema logike: na istinitost i na dokazivost, odnosno na potpunost i konzistentnost. Pritom je poseban naglasak stavio na teorem nepotpunosti koji je austrijski logičar i matematičar Kurt Gödel predstavio javnosti 1931. godine.

Drugo predavanje nosilo je naslov ,,Logički problem indukcije i umjetna inteligencija“. Premda je indukcija kao metoda dominantna u novovjekovnoj i modernoj znanosti, ipak je obilježena brojnim problemima na koje su ukazivali njezini kritičari. Profesor Lauc izdvojio je dva, kako smatra, najpoznatija kritičara indukcije: Davida Humea i Nelsona Goodmana. Osim toga, objasnio je primjenu indukcije u suvremenom fenomenu umjetne inteligencije te upozorio na problem pristranosti u strojnom učenju, ali i u znanosti.

dr. sc. Hrvoje Potlimbrzović


12. 4. 2023.

Predavanje dr. sc. Milana Vrbanusa

Dana 12. travnja 2023. od 15:00 do 16:45 u prostoriji 62 u sklopu nastave iz obveznoga kolegija “Hrvatska povijest ranog novog vijeka” za studente druge godine dvopredmetnoga prijediplomskog studija povijesti predavanje je održao dr. sc. Milan Vrbanus iz Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Naslov predavanja bio je Društveno-ekonomske prilike u Slavoniji u prvoj polovini 18. stoljeća. Predavač je održao predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom i na osnovi istraživanja pisanih izvora. Nakon vrlo zanimljivoga i stručnoga predavanja studenti su predavaču postavili više pitanja te su raspravljali o više tema, među ostalim i o tome koji su bili razlozi za pojavu hajdučije u Slavoniji u 18. stoljeću, koje su obaveze slavonski kmetovi imali spram svojih gospodara vlastelina itd.

doc. dr. sc. Anđelko Vlašić


28. 3. 2023.

Predavanje doc. dr. sc. Stipice Grgića

Doc. dr. sc. Stipica Grgić s Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba održao je 28. ožujka 2023. na Filozofskom fakultetu u Osijeku (P 15) gostujuće predavanje pod naslovom “Hrvatska seljačka stranka 1929-1941.: od zabranjene stranke do hrvatskog narodnog pokreta” u okviru obveznog kolegija Hrvatska povijest 20. stoljeća koji se izvodi na trećoj godini prijediplomskog studija Povijesti.

Tijekom predavanja studenti i ostali zainteresirani imali su prilike saznati kako se Hrvatska seljačka stranka u razdoblju Šestosiječanjske diktature u Kraljevini Jugoslaviji isprofilirala kao nositeljica općenacionalnog pokreta te kako je dovela do uspostave Banovine Hrvatske, u kojoj je organizirala vlast u specifičnim okolnostima nadolazećih ratnih sukoba u okviru Drugog svjetskog rata. Pritom su studenti imali prilike vidjeti i autentična odlikovanja te novac koji se koristio u Kraljevini Jugoslaviji, a na kraju predavanja predavaču su uputili niz zanimljivih pitanja.

Održavanjem gostujućeg predavanja doc. dr. sc. Grgića ostvaren je dio ishoda učenja planiranih u okviru kolegija, poput usvajanja temeljnih pojmova o položaju hrvatskog naroda u prvoj Jugoslaviji te objašnjavanja socijalnih, kulturnih i ekonomskih procesa te političkih fenomena u razdoblju Kraljevine Jugoslavije.

doc. dr. sc. Domagoj Tomas


27. 3. 2023.

Predavanje dr. sc. Ivane Horbec

Dana 24. ožujka 2023. od 11.30 do 13.05 u prostoriji 53 u sklopu nastave iz obveznoga kolegija “Svjetska povijest ranoga novog vijeka” za studente druge godine dvopredmetnoga prijediplomskog studija Povijest predavanje je održala dr. sc. Ivana Horbec s Hrvatskog instituta za povijest. Naslov predavanja bio je Protuepidemijska zaštita u ranom novom vijeku. Predavačica je održala predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom i na osnovi istraživanja pisanih izvora. Nakon vrlo zanimljivoga i stručnoga predavanja studenti su predavačici postavili više pitanja te su raspravljali o više tema, među ostalim i o tome koji su bili razlozi za uspostavu sanitarnoga kordona na habsburško-osmanskoj granici u srednjoj Europi, kako je provođen postupak karantene u kontumacima na spomenutom pograničnom području itd.

doc. dr. sc. Igor Josipović


27. 3. 2023.

Predavanje dr. sc. Marije Karbić

Dana 27. ožujka 2023. od 15.00 do 16.45 u prostoriji 15 Filozofskoga fakulteta u sklopu nastave izbornoga kolegija Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku za studente druge godine dvopredmetnoga prijediplomskog studija Povijesti predavanje je održala dr. sc. Marija Karbić s Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Naslov predavanja bio je Obitelj u gradskim naseljima savsko-dravskog međurječja u srednjem vijeku. Predavačica je održala predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom i na osnovi istraživanja pisanih izvora. Govorila je o strukturi obitelji u gradskim naseljima srednjovjekovne Slavonije u razdoblju od 13. do 16. stoljeća. Za svoja istraživanja koristila je dokumente kao što su gradske privilegije, Iločki statut, statutarne odredbe sačuvane u gradskim knjigama, kao i privatne dokumente (posjedovni spisi, sudski spisi, oporuke i sl.). Govorila je o bračnoj zajednici (značenju braka, imovinskim odnosima u braku, kršenjima normi bračne veze), položaju i ulozi žene u obitelji i društvu, djeci te značenju rodbinskih veza u srednjovjekovnim slavonskim gradovima. Nakon vrlo zanimljivoga predavanja studenti su predavačici postavili više pitanja, na koja je predavačica vrlo iscrpno odgovarala.

doc. dr. sc. Danijel Jelaš


20. 1. 2023.

Predavanje dr. sc. Marine Vinaj

Studenti 1. godine preddiplomskog studija Informatologije u okviru nastave kolegija Osnove informacijske djelatnosti posjetili su 20. 1. 2023. knjižnicu Muzeja Slavonije. Voditeljica odjela knjižnice dr. sc. Marina Vinaj predstavila je studentima vrijedan knjižnični fond i aktivnosti te im ispričala zanimljivu priču o nastanku i razvoju ove knjižnice koja svojim fondom podržava rad kustosa, ali i svjedoči o bogatoj povijesti grada Osijeka. Studenti su imali prilike saznati i s kojim se izazovima nosi ova specijalna knjižnica u kojoj se knjiga promatra kao muzealno zanimljiv predmet.

prof. dr. sc. Sanjica Faletar


18. – 19. 1. 2023.

Gostujuća predavanja prof. dr. sc. Igora Mikecina

Prof. dr. sc. Igor Mikecin s Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je dva gostujuća predavanja za studentice i studente prijediplomskog studija Filozofije. Predavanje „Mišljenje i slušanje“ održano je 18. siječnja 2023. godine u Maloj svečanoj dvorani (39) za studente druge i treće godine prijediplomskoga studija filozofije i sadržajem je odgovaralo nastavnim temama iz kolegija Filozofska hermeneutika i Estetika. Predavanje „Mišljenje i pjesništvo“ bilo je posvećeno temama o kojima studenti treće godine prijediplomskog studija Filozofije slušaju u okviru kolegija Estetika. Nakon oba predavanja otvorena je rasprava u kojoj su svojim pitanjima tematski doprinos dali studenti Odsjeka za filozofiju.

izv. prof. dr. sc. Boško Pešić


17. 1. 2023.

Gostujuće predavanje Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji

Dana 17. siječnja 2023. od 16.45 do 18.20 u prostoriji 31 za potrebe izbornoga kolegija “Osmanska Hrvatska” na diplomskom studiju Povijesti za studente prve godine dvopredmetnoga diplomskog studija Povijesti predavanje je održao prof. dr. sc. Kristijan Juran sa Sveučilišta u Zadru. Naslov predavanja bio je Vjerske konverzije na mletačko-osmanskom pograničju u Dalmaciji. Predavač je održao predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom, na osnovi istraživanja pisanih izvora. Nakon vrlo zanimljivoga i stručnoga predavanja studenti su predavaču postavili više pitanja te su raspravljali o više tema, među ostalim i o tome koji su bili razlozi za spomenute konverzije u više različitih slučajeva tijekom 16. i 17. stoljeća na navedenom geografskom prostoru. Predavanju su osim studenata prisustvovali i zainteresirani studenti s drugih studijskih smjerova.

doc. dr. sc. Anđelko Vlašić


13. 12. 2022.

Gostujuće predavanje Bitka na Krbavskom polju 1493. u kontekstu osmanskih osvajanja

Dana 13. prosinca 2022. od 11.30 do 13.00 sati u prostoriji 38, za potrebe obveznoga kolegija Povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku na drugoj godini dvopredmetnoga preddiplomskog studija povijesti, predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Tema predavanja bila je „Bitka na Krbavskom polju 1493. u kontekstu osmanskih osvajanja“. Predavač je održao predavanje na temelju vlastitih višegodišnjih bavljenja tom temom, na osnovi istraživanja pisane i arheološke ostavštine, ali i terenskoga istraživanja. Nakon vrlo zanimljivoga i stručnoga predavanja studenti su predavaču postavili više pitanja te su raspravljali o više tema, među ostalim i o tome može li se uspoređivati značaj poraza na Krbavskom polju za Hrvate sa značajem poraza na Kosovu za Srbe. Predavanju su osim studenata prisustvovali i znanstvenici s Hrvatskoga instituta za povijest.

izv. prof. dr. sc. Denis Njari


7. 12. 2022.

Gostujuća predavanja na Odsjeku za njemački jezik i književnost

Dr. Gerald Hühner održao je dva gostujuća predavanja i radionice u srijedu, 7. prosinca 2022. godine u prostoriji 25 za studente diplomskoga studija njemačkoga jezika nastavničkoga usmjerenja s temama Zu Deutsch im technischen Beruf – Shakespeare im Werzeugkasten: Wortschatzarbeit, Quiz, Storytelling od 9.45 do 11.15 i Zu Tierische Grammatik od 11.30 do 13.00 sati. Tijekom predavanja objasnio je pojam CLILIG-a i načine njegove implementacije u nastavu njemačkoga jezika od rane do srednjoškolske dobi.

Predavanja su bila interaktivna, studenima iznimno zanimljiva i korisna.

izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga i prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve


29. 11. 2022.

Gostujuće predavanje: Obveze nastavnika povijesti i polaganje stručnog ispita za nastavnika povijesti

Dana 29. studenoga 2022. Hrvoje Knežević, viši savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, održao je predavanje naslova Obveze nastavnika povijesti i polaganje stručnog ispita za nastavnika povijesti. Predavanje je održano studentima I. godine diplomskog studija povijesti u okviru kolegija Metodika nastave povijesti I te je trajalo dva školska sata, od 15.00 do 16.30. Predavanje je bilo uspješno, kod studenata je izazvalo zanimanje i pozitivne povratne informacije.

Sergej Filipović


28. 11. 2022.

Gostujuće predavanje The Things We Carry

Dana 28. studenoga 2022. godine održano je gostujuće predavanje za studente koji pohađaju kolegij Suvremena američka ratna proza. Gost predavač bio je nadnarednik Vlado Rehlicki te je održao predavanje na temu The Things We Carry. Tijekom dva školska sata (8.50 – 10.30) studentima je demonstrirao dio vojne opreme i tereta koje vojnici u pravilu imaju na sebi tijekom raznih misija. Na taj je način studentima uspješno približio fizičku težinu tereta koji vojnici nose, a također je govorio i o psihičkom teretu koji neizostavno prati vojnički poziv.

Posljednji dio predavanja gostujući je predavač posvetio problemu prevođenja vojničkog žargona i vojne terminologije s engleskog jezika na hrvatski.

Ostatak nastave studenti su bili pozvani da postavljaju pitanja i diskutiraju.

Studenti su pokazali izniman interes za temu i predavača te zaključili kako im je predavanje uvelike približilo razne probleme vojničkog posla te su zaključili da sada mogu puno bolje razumjeti različite književne likove i situacije koji se obrađuju na kolegiju.

Predavanje je u cijelosti bilo na engleskom jeziku.

doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki


15. 11. 2022.

Gostujuće predavanje muzejske pedagoginje Jesenke Ricl

Muzejska pedagoginja i voditeljica Odjela edukacije i promidžbe Muzeja Slavonije Jesenka Ricl održala je 15. studenog 2022. godine gostujuće predavanje studentima 1. godine dvopredmetnog diplomskog studija informatologije u okviru nastave iz kolegija Projektni menadžment. Na predavanju pod naslovom Projekti u Muzeju Slavonije – primjeri dobre prakse upoznala je studente s poslovanjem Muzeja i njegovim projektima. Poseban je naglasak stavljen na vođenje i upravljanje projektima na kojima je Muzej partner, a koje financira Europska unija. Studenti su na predavanju imali priliku upoznati se s dokumentacijom potrebnom za prijavu takvih međunarodnih projekata, kao i s mogućnostima pronalaženja partnera za projekte.

prof. dr. sc. Gordana Dukić


3. 11. 2022.

Gostujuće predavanje doc. dr. sc. Kristine Katalinić

Dana 3. studenoga 2022. godine s početkom u 18.00 sati u okviru svečanog otvorenja Festivala mađarske znanosti doc. dr. sc. Kristina Katalinić, profesorica Katedre za hungarologiju Sveučilišta u Zagrebu, održala je predavanje pod naslovom A nyelvtani és a természetes nem a fordítás tükrében (Gramatički i prirodni rod u svjetlu prevođenja na primjeru mađarskog i hrvatskog). Profesorica je u svom izlaganju odredila gramatičku i prirodnu kategoriju roda (genus – sexus) te pokazala kako se oni realiziraju u gramatičkim strukturama tipološki različitih jezika. Detaljno je iznijela razlike između morfoloških obilježja mađarskog i hrvatskog jezika ukazajući na promjenu semantičke jezgre i na problem semantičkog ostatka. Na primjerima iz razgovornog stila komparativnim pristupom analizirala je problematična mjesta u prijevodima, uključujući i opisujući prevoditeljske postupke na razini književnoumjetničkih tekstova. Osim klasičnih mađarskih književnika (npr. Magda Szabó) među citiranim autorima našli su se i suvremenici, npr. Kiss Tibor Noé. Predavanje je bilo zanimljivo, sadržajno i inspirativno te je otvorilo dijalog između predavača i publike, među kojom su se osim studenata našli i kolege profesori s FFOS-a i iz Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj te predstavnici medija i članovi kulturne udruge „Népkör“.

doc. dr. sc. Timea Anita Bockovac