Edukacija korisnika

Nova informacijska i komunikacijska tehnologija i izmijenjeno obrazovno iskustvo (Bolonjska deklaracija) donijeli su niz dubokih promjena u hrvatsko visokoškolsko obrazovanje. Studenti se nalaze u središtu obrazovnog procesa, a cilj studija više nije isključivo stjecanje određenog znanja, nego razumijevanje i primjena usvojenog znanja.

Studenti, dakle, moraju za vrijeme studija “naučiti učiti” kako bi bili sposobni samostalno učiti i usavršavati se cijeli svoj radni vijek/život.

U skladu s time, suvremena (tzv. „bolonjska“) knjižnica predstavlja srce sveučilišta / visokog učilišta i o njenim aktivnostima i uslugama ovisi kvaliteta ukupnog znanstvenog i nastavnog procesa.

Knjižnica izravno sudjeluje u nastavnom procesu provođenjem informacijskog opismenjavanja studenata i stvaranjem odgovarajućeg okruženja jer središnje poslanje (visokoškolskih) obrazovnih ustanova danas je “proizvesti” osobe koje će znati učiti cijeli svoj život.