O programu

Program digitalnih kompetencija u obrazovanju (DIKOBRAZ)

Program Digitalne kompetencije u obrazovanju namijenjen je nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i drugim pojedincima, koji žele steći, unaprijediti ili usavršiti digitalne kompetencije potrebne za rad u nastavi.

Osnovni cilj programa cjeloživotnog učenja Digitalne kompetencije u obrazovanju je osposobljavanje polaznika za stjecanje specifičnih znanja, vještina i sposobnosti programiranja i primjene digitalnih alata u multimedijalnom odgojno-obrazovnom okruženju.

Opća i specifična znanja, sposobnosti i vještine čije stjecanje omogućuje program Digitalne kompetencije u obrazovanju su:

  • osposobljavanje polaznika za samostalnu i učinkovitu implementaciju nastavnog procesa u multimedijalnom okruženju
  • razumijevanje i primjena stečenih digitalnih kompetencija u komunikaciji, vrednovanju i ocjenjivanju nastave na daljinu
  • oblikovanje strategija učinkovitog poučavanja uporabom digitalnih alata u obrazovanju.

Program Digitalne kompetencije u obrazovanju mogu upisati:

  1. pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski studij po starom ili prema novom (bolonjskom) programu, kao i dvogodišnji diplomski studij po novom (bolonjskom) programu ili neki od studija koncipiran kao integrirani oblik (bolonjskog načina studiranja)
  2. pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS
  3. pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje (strukovni učitelji i suradnici u nastavi u ustanovama za strukovno obrazovanje).

Program Digitalne kompetencije u obrazovanju traje jednu akademsku godinu. Tijekom prvoga semestra polaznici stječu temeljna teorijska i praktična znanja iz obveznih i izbornih predmeta. Tijekom drugoga semestra polaznici produbljuju svoja teorijska i praktična znanja te iskustva kroz obvezni predmet Digitalna praksa u školi. Ukupan broj sati koji se ostvaruje na cjelokupnoj izobrazbi iznosi 100, od toga 64 sati obveznih predmeta, 32 sati izbornih predmeta te 4 sata digitalne prakse u školi. Završetkom programa Digitalne kompetencije u obrazovanju stječe se ukupno 21 ECTS bod.

Cijena Programa po polazniku utvrđuje se u iznosu od 665,00 EUR/5.010,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kuna)

 

Kontakt:

doc. dr. sc. Tomislav Jakopec

voditelj Programa

Odsjek za informacijske znanosti

Filozofski fakultet (ured 92)

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

T: +385 (0)31 494 737

e-mail: tjakopec@ffos.hr