1

Poslanje

 

Poslanje je Odsjeka za hrvatski jezik i književnost – u skladu s poslanjem Filozofskoga fakulteta – postići izvrsnost obrazovanja na razini matičnoga Fakulteta i Sveučilišta, kao i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Svrha je Odsjeka kvalitetnim studijskim programima i visokom razinom visokoškolske nastave zadovoljiti obrazovne potrebe pojedinaca, poslodavaca i društva za znanjem i vještinama iz područja kroatistike, jezikoslovlja, znanosti o književnosti, filoloških i srodnih humanističkih i društvenih disciplina, okupiti vrhunske znanstvenike osposobljene za suvremene metode prijenosa znanja i vještina te za interaktivan rad sa studentima, privući najbolje studente iz zemlje i inozemstva, kvalitetnim znanstvenim, stručnim i kulturnim radom nastavnika i studenata promicati kulturu hrvatskoga jezika i književnosti te unaprijediti ugled Fakulteta i ukupnu razinu obrazovanja.

Odsjek za hrvatski jezik i književnost nudi sveučilišne studijske programe jednopredmetnog prijediplomskoga i diplomskoga studija te dvopredmetnoga prijediplomskoga i diplomskoga studija s grananjem diplomskoga studija u nastavni, književnoistraživački i jezičnoistraživački smjer. Nakon završenoga diplomskoga studija, studenti mogu nastaviti obrazovanje na poslijediplomskome studiju, pri čemu im se na matičnome Fakultetu nude dva poslijediplomska studija: Jezikoslovlje, Književnost i kulturni identitet. Na taj je način omogućeno kontinuirano obrazovanje po obrazovnoj vertikali od prijediplomske do poslijediplomske razine studija, kao i mogućnost stjecanja akademskih naziva od prvostupnika/prvostupnice hrvatskoga jezika i književnosti do magistra/magistrice hrvatskoga jezika i književnosti u nastavnome ili izvannastavnome zvanju te doktora/doktorice znanosti.