12

Informacije

POSLANJE

Studij sociologije stvara i njeguje aktivno, slobodno i poticajno okruženje za učenje u kojem će se obrazovati stručnjaci i intelektualci koji će svojim stručnim znanjima i kritičkim mišljenjem uključiti na tržište rada te doprinijeti razvoju vlastite lokalne zajednice, regije i države. Studij sociologije razvija metodološka znanja, kompetencije vezane za obradu i analizu podataka te teorijsku sociološku imaginaciju koji omogućavaju da se svakodnevna pitanja analiziraju u svjetlu javnih problema, javnih politika i obilježja strukture hrvatskog društva. Studij sociologije razvija i pedagoške kompetencije koje omogućavaju rad u obrazovnom sustavu, ali i prenosive komunikacijske i socijalne vještine. U znanstvenoistraživačkom radu studij sociologije nastoji postići međunarodne standarde izvrsnosti prateći tekuća znanstvena postignuća u polju sociologije, istovremeno se baveći i temama povezanim za lokalni, regionalni i nacionalni društveni razvoj.