Studentske udruge, klubovi i izdanja

PSIHOS – Udruga studenata psihologije

E-mail: psihos.klub@gmail.com

Kontakt: Mia Pucić, miapucic23@gmail.com

Web: https://psihos7.wordpress.com/

Društvene mreže:

– Instagram: https://www.instagram.com/psihos.klub/

– Facebook: https://www.facebook.com/psihos.udruga

– LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/psihos-klub-85b114228/

O udruzi

Klub studenata psihologije Psihos Filozofskog fakulteta u Osijeku studentska je udruga koju su utemeljili studenti psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku 27. lipnja 2005. godine, a u aktualnoj akademskoj godini 2023./2024. brojimo preko 60 članova. Ciljevi su nam pružiti studentima priliku da razvijaju iskustvo i znanja kroz (volonterske) aktivnosti i realizaciju vlastitih ideja, unaprijede razumijevanje sebe, drugih i društva, odnosno psihologije. Želimo pridonijeti suzbijanju zabluda o mentalnom zdravlju i osvještavati o njegovoj važnosti. Aktivnosti kojima ostvarujemo ciljeve su druženja studenata s pozvanim gostima na Kavi sa psihologom, održavanje besplatnih priprema za državnu maturu iz psihologije, provođenje humanitarnih akcija, Be my Buddy program, priprema i vođenje radionica i predavanja, sudjelovanje na konferencijama, aktivno objavljivanje na društvenim mrežama (Činjenice, Psihologinje, …), izrada besplatnih materijala, projekti (Iza predrasuda) i drugo


USPOS – Udruga studenata pedagogije

E-mail: uspos.ffos2023@gmail.com

Kontakt: Filip Lasić, filip.lasic1998@gmail.com

Društvene mreže:

– Facebook: https://www.facebook.com/uspos.ffos

– Instagram: https://www.instagram.com/uspos.ffos/

O udruzi 

Udruga studenata pedagogije neprofitna je udruga osnovana od strane studenata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja pedagogijskog i pedagoškog napretka članova Udruge i studenata studijskih programa Odsjeka za pedagogiju. Također, cilj je udruge doprinos ostvarivanju kritičkoga, modernoga, slobodnoga, demokratskog i tolerantnog društva provođenjem različitih aktivnosti. Neke od djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su poticanje i promicanje pedagoške misli u akademskoj zajednici i u javnosti, suradnja s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, drugim odsjecima i organizacijama na fakultetu, sveučilištu i šire, poticanje članova na volonterski rad, poticanje članova na organiziranje seminara, konferencija i ostalih akademskih aktivnosti, suradnja s drugim studentskim udrugama i društvima te drugim udrugama, organiziranje humanitarnih akcija sukladno posebnim propisima.

O časopisu DIDASKALOS

Časopis je Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Osijeku koji izlazi od 2017. godine. Tematsko polje, odnosno vrsta radova koji se objavljuju su znanstveni i stručni radovi iz polja pedagogije i srodnih znanosti. Cilj je časopisa objaviti studentske znanstvene i stručne radove iz znanstvenog polja pedagogije i srodnih znanosti (s naznakom da tema bude povezana ili bliska pedagogiji). Osim znanstveno-stručnih radova časopis sadržava i recenzije knjiga, eseje, osvrte i kritike.


LIBROS – Klub studenata informacijskih znanosti

E-mail: libros.ffos@gmail.com

Kontakt: Lucija Grgić, lucijagrgic98@gmail.com

Društvene mreže:

– Facebook: https://www.facebook.com/KSIZOs

– Instagram: https://www.instagram.com/librosklub/

O udruzi

Klub Libros je Klub studenata informacijskih znanosti koji je osnovan 2003. godine od strane studenata knjižničarstva s tadašnje Katedre za knjižničarstvo. Svrha kluba je promicanje knjižničarstva i informacijskih znanosti. Klub se bavi aktivnostima za  ostvarivanje obrazovnih, kulturnih, društvenih i drugih interesa studenata, te pomaganjem studentima u ostvarivanju svojih prava. Organizacija projekata, konferencija i humanitarnih akcija najčešće su aktivnosti koje Klub provodi, no pored toga često se organiziraju i sadržaji zabavnog karaktera, te putovanja i terenska nastava. Klub ima oko 30 aktivnih članova koji zajedničkim trudom i radom ostvaruju ciljeve Kluba i na taj način stječu vještine i kompetencije koje će im služiti u budućnosti.

O časopisu LIBROS

Časopis Libros nastao je 2009. kao jedna od aktivnosti Kluba studenata informacijskih znanosti Libros koji se objavljuje svake godine od tada. U njegovoj izradi sudjeluju studenti novinari koji pišu članke vezane za aktivnosti u kojima su sudjelovali studenti tijekom akademske godine, događanja koja su se održavala u sklopu Odsjeka za informacijske znanosti itd. Studenti grafički oblikuju časopis te u izradi sudjeluju i profesori koji nude svoju stručnu pomoć. Časopis izlazi u dvije verzije – u tiskanoj i online verziji te sadrži i ISSN oznaku. Online verzija časopisa javno je dostupna na  mrežnoj stranici Filozofskog fakulteta u Osijeku, odnosno Odsjeka za informacijske znanosti (https://www.ffos.unios.hr/odsjek-za-informacijske-znanosti/studenti/klub-studenata-libros-i-casopis-libros/).  Časopis je prvenstveno namijenjen studentima informacijskih znanosti, svim osobama koje su zainteresirane za upisivanje ovoga studija i svima ostalima koje zanima područje informacijskih znanosti.


GLOTTA – Udruga studenata anglistike

E-mail: anglisti.ffos@gmail.com

Kontakt: Izabela Jagačić, ijagacic.faks@gmail.com

Društvene mreže:

– Instagram: https://www.instagram.com/udrugaglotta/

O udruzi

Udruga studenata Glotta neprofitna je organizacija koju su osnovali studenti engleskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Cilj je udruge populariziranje učenja engleskog jezika i anglofone kulture te promicanje aktivnosti Odsjeka za engleski jezik i književnost. Provođenjem raznih aktivnosti članovi udruge razvijaju svoje komunikacijske, organizacijske i socijalne vještine te stvaraju fakultetsku zajednicu u kojoj svi studenti i ljubitelji engleskog jezika i književnosti mogu ostvariti svoje potencijale. Do ostvarenja ciljeva Udruga dolazi širenjem svijesti o važnosti učenja stranih jezika i komunikacijske kompetencije, kako u akademskoj zajednici, tako i izvan nje, suradnjom s Odsjekom za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, suradnjom s drugim fakultetskim udrugama, udrugama i organizacijama izvan Fakulteta, poticanjem članova na organiziranje seminara i konferencija ili na sudjelovanje u njima te organiziranjem humanitarnih aktivnosti u skladu sa Statutom Udruge.

O časopisu KICK

Kick je časopis udruge studenata anglistike čiji je prvi broj objavljen 2019. godine pod vodstvom profesorice Jasne Poljak Rehlicki. Prvi broj sastojao se od radova vezanih za kolegij Pregled američke književnosti II; to su, dakle, bili eseji vezani za literaturu 20. stoljeća, no kasniji brojevi proširili su svoju bazu te su tako objavili časopis u kojem su mogli sudjelovati svi studenti; na temu fantazije i SF-a (drugi broj) i slobodne teme (treći broj). U četvrtom broju pronalaze se pjesnička produkcija, istraživački, znanstveni i esejski radovi, što je izvrstan poticaj svim osobama koje su zainteresirane za upisivanje ovoga studija i svima ostalima koje zanima područje engleskog jezika i književnosti.


ISHA Osijek – Međunarodna organizacija studenata povijesti

E-mail: isha.osijek@gmail.com

Kontakt: Ante Šmider, tony.smider@gmail.com

Društvene mreže:

– Instagram:https://www.instagram.com/isha.osijek/

– Facebook: https://www.facebook.com/isha.osijek/photos?locale=hr_HR

O udruzi

Međunarodna udruga studenata povijesti iz Osijeka neprofitna je organizacija koju su 2007. godine osnovali studenti povijesti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Cilj je udruge populariziranje povijesti kao i okupljanje mladih, perspektivnih povjesničara koji su spremni uložiti svoje vrijeme i trud u svrhu napretka i uspješnog rada Udruge. ISHA svake godine izdaje vlastiti, već daleko poznat, časopis Essehist. Udruga sudjeluje na raznim konferencijama u Hrvatskoj i u inozemstvu, organizira partije, kvizove, javne tribine i humanitarne akcije u skladu sa svojim statutom. ISHA-u Osijek podržava cijeli Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku, a posebno profesori što joj daje dodatni vjetar u leđa. Udruga svake godine ima 20-a aktivnih članova koji savjesno obavljaju svoje zadatke unutar Udruge.

O časopisu ESSEHIST

Essehist je popularnoznanstveni časopis koji uređuju i izdaju članovi Udruge studenata povijesti ISHA (The International Students of History Association) Osijek koja djeluje pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Prvi je broj časopisa objavljen u prosincu 2009. godine, a izdavanje časopisa pokrenuto je sa svrhom razvijanja historiografskih vještina i poticanja studenata na pisanje radova te kako bi se omogućilo javno objavljivanje studentskih uradaka. Cilj je Essehista motiviranje studenata na izvannastavno proučavanje i istraživanje povijesnih tema kroz različite percepcije. Uredništvo Essehista kroz četrnaest je brojeva časopisa poticalo interdisciplinarnost u istraživanju različitih tema (tema prvoga broja časopisa bila je Totalitarni režimi) te se svake akademske godine odobravaju i u časopis uključuju znanstveni i stručni radovi, intervjui, recenzije, osvrti i mnogi drugi oblici studentskih radova koji su povezani sa zadanom temom broja. U akademskoj 2023/2024. godini jubilarni bi petnaesti broj trebao biti obilježen studentskim radovima na temu Povijesti Crkve, kojom bi uredništvo Essehista potaknulo uključivanje svih studentskih skupina s našega, ali i ostalih fakulteta na suradnju. Svi objavljeni brojevi Essehista mogu se pronaći na službenim stranicama Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (Hrčak).


SOCIOS – Udruga studenata sociologije

E-mail: socios.ffos@gmail.com

Kontakt: soslukaa@gmail.com

Društvene mreže:

– Instagram: https://www.instagram.com/socios.ffos/?hl=hr

O udruzi

Udruga studenata sociologije SociOS, osnovana na Filozofskom fakultetu u Osijeku,  usvajanjem Statuta i glavnih ciljeva Udruge, započela je s radom nedavne 2021. godine. Osnovni je cilj Udruge promicanje sociologije kao znanosti u suradnji s Odsjekom za sociologiju u Osijeku i Filozofskim fakultetom u Osijeku, kao i s ostalim organizacijama na području Republike Hrvatske.

SociOS djeluje u područjima obrazovanja, organizirajući seminare i skupove te u znanosti i istraživanjima, popularizirajući sociologiju sukladno Statutu i ciljevima Udruge. Kako bi se sociologija približila studentima i široj publici, organiziraju se pub kvizovi i filmske večeri gdje su svi voljni dobre zabave i znanja dobrodošli.

O časopisu IMAGINACIJA

Časopis Imaginacija u izdanju Udruge studenata sociologije SociOS novitet je na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Naziv časopisa smislili su studenti sociologije, a odabran je pojam “imaginacija” izravno povezan s C. W. Millsom koji zastupa tezu da svaki  sociolog mora razviti sociološku imaginaciju kako bi bio kvalitetan u svom radu i širenju znanja i pogleda na društvo koje nas okružuje.

Prvi broj časopisa Imaginacija izlazi 2024. godine i bit će predstavljen na promociji na koju su svi pozvani, a tko zna, možda Vam se svide mogućnosti koje objavljivanje rada u časopisu nosi te se odvažite napisati rad za novi broj časopisa.


HUNGARICUM – Udruga studenata mađarskog jezika i književnosti

E-mail: udruga.hungaricum@gmail.com

Kontakt: Rea Tordi, rea.tordi@gmail.com

Društvene mreže:

– Instagram: https://www.instagram.com/hungaricumosijek/

– Facebook: https://www.facebook.com/hungaricumosijek

O udruzi

Udruga studenata mađarskog jezika i književnosti Hungaricum predstavlja dinamičnu zajednicu posvećenu promicanju mađarskoga jezika i kulture među studentima. Osnovana je s ciljem očuvanja i širenja bogate baštine mađarskoga jezika te književnosti.

Glavna misija Hungaricuma ogleda se u poticanju razumijevanja, poštovanja i interesa prema mađarskom jeziku među studentima, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo s ovim jezikom. Kroz raznovrsne aktivnosti udruga nastoji povećati svijest o kulturnom bogatstvu Mađarske, pridonoseći tako međunarodnom kulturnom dijalogu. Uz to, udruga podržava suradnju s drugim sličnim organizacijama te sudjeluje u kulturnim razmjenama.


Klub studenata Odsjeka za njemački jezik i književnost

Kontakt: Anamarija Čalić, anamarijacalic28@gmail.com; Ines Babić, iness.babic@gmail.com

Društvene mreže:

– Instagram: https://www.instagram.com/kg.ffos/


Studentski književni klub ALEPH

Studentski književni klub ALEPH osnovan je 2005. Cilj je Kluba razvoj i promicanje kulture u studentskoj populaciji, skrb o ostvarivanju obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata, utjecanje na kvalitetu studija te poštivanje studentskih prava i sloboda, sudjelovanje u radu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, povezivanje i suradnja s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu te šire, u Hrvatskoj i u svijetu. Osim toga, Klub pomaže studentima u ostvarivanju prava posredovanjem u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija, organizira skupove, seminara i sl., organizira stručne izlete i putovanja s ciljem promicanja kulture. Osnovna načela Kluba jesu poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, samostalnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca i organizacije za rad.


O časopisima

ALEPH

Časopis za književnost studenata Hrvatskoga jezika i književnosti Aleph, inicijativom prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, utemeljen je 1994. godine. Pod uredničkom palicom Kristine Peternai Aleph 1996. godine dobiva Rektorovu nagradu. U ovome časopisu studenti mogu steći svoje prve uredničke, novinarske, prevodilačke i lektorske korake. U Alephu se mogu objaviti znanstveni radovi, eseji, kritike, dijelovi romana, pjesme, stripovi, fotografije. Aleph promovira bogatstvo izričaja te nema ograničenja ni kada su u pitanju praćenja suvremenih književnih pravaca.

Postoji i istoimena udruga koja, osim pripreme časopisa, promiče i književnu kulturu, organizira književne večeri, književne kvizove i radionice.

HRVATISTIKA

Studentski jezikoslovni časopis Hrvatistika pokrenuli su studenti Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2006. godine. Prvi je broj izišao 2006. godine, glavni i odgovorni urednik bio je Borko Baraban, a zamjenica urednika Jelena Ribarić. Godine 2008. izlazi drugi broj, glavna i odgovorna urednica bila je Vanja Miškić, a zamjenica urednice Andrijana Štroliga. Nakon toga u godinama 2009. i 2010. u trećem i četvrtom broju časopisa glavnim i odgovornim urednikom postaje Domagoj Kostanjevac, a zamjenicom postaje Vera Blažević. Godine 2011. Zvornimir Glavaš postaje glavnim i odgovornim urednikom te uređuje peti i šesti brojčasopisa. Njegova je zamjenica u petom broju Marija Lovrić, a u šestom broju Mariji Lovrić kao zamjenica urednika pridružuje se Barbara Kružić. Glavnom i odgovornom urednicom 2014. godine, kada izlazi sedmi brojčasopisa, postaje Ivana Buljubašić, a njezinom zamjenicom Sanja Heraković. Godine 2015. glavnim i odgovornim urednikom časopisa postaje Danijel Vilček, a njegovom zamjenicom Sanela Pavlek. Časopis se bavi različitim jezikoslovnim temama i pokušava obuhvatiti cijelo jezikoslovlje – od povijesnih do suvremenih tema. Autori članaka nisu samo studenti Hrvatskoga jezika i književnosti već i studenti ostalih studijskih grupa i drugih fakulteta i sveučilišta. Osim znanstvenih istručnih radova časopis objavljuje i prikaze novoobjavljenih jezikoslovnih u uknjiženja te prati aktualna jezikoslovna događanja. Časopis je dostupan na mrežnom portalu HRČAK.

 STUDENTSKI ZBORNICI

Uvod u studij kroatistikezbornik radova studenata kroatistike (ur. studenti Crljen, Vera, Drempetić, Ivana, Draganić, Ivana, Gajec, Kristina, Rogina, Igor, Rončević, Janko), Pedagoški fakultet, Osijek, 1995.

Pjenušava kupka prošlih vremena, zbornik studentskih seminarskih radova, ur. Milovan Tatarin, Pedagoški fakultet, Osijek, 2003.Jezična utakmica, zbornik radova studenata kroatistike, ur. Branko Kuna, Filozofski fakultet, Osijek, 2006.

RaDaR, zbornik radova studenata i profesora, ur. Vlasta Rišner i Zlata Šundalić, Filozofski fakultet, Osijek, 2008.

Držić u indeksu, zbornik radova studenata dodiplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti 2008./2009., ur. Milovan Tatarin, Tamara Damjanović, Marko Ek, Filozofski fakultet, Osijek, 2009.

Slovo o Slovu, Zbornik radova iz Ćirilometodske baštine u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća studenata hrvatskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku, ur. Milica Lukić, Filozofski fakultet Osijek, 2010.

I, Too, Sing America: Students’ Essays in the 20th Century American Literature, ur. Jasna Poljak Rehlicki, Filozofski fakultet Osijek, 2016.

Bilten Studentskih radova iz filozofije, god. 2. br. 2., ur. Boško Pešić, 2016.