Informacije

Konzultacije

Profesor dan u tjednu termin kabinet
dr.sc. Varga Mirna, v.pred. ponedjeljak 11.30 – 13.00 61
dr.sc. Kuna Dubravka, v.pred. petak 9.30 – 11.00 61
dr.sc. Truck-Biljan Ninočka, v.pred. srijeda

petak

16:45–18:20 ili prema dogovoru

17:30 – 19:00 ili prema dogovoru

virtualna učionica 106

virtualna učionica 101

mr.sc. Galić Silvija, v.pred. četvrtak 11.25 i po dogovoru 45
Beissmann Željko, v.pred. ponedjeljak 16.30 45
Joanna Michta četvrtak 17.20-18.20 61
 Amanda Glavaš 41
doc. dr. sc. Mirela Ramljak Purgar
dr. sc. Tomislav Ćurić 35
doc. dr. sc. Marina Bagarić
doc. dr. sc. Daniel Zec

Poslanje

Poslanje je Katedre za zajedničke sadržaje ponuditi kvalitetne prateće nastavne programe iz stranih jezika, informatike te tjelesne i zdravstvene kulture na preddiplomskim i diplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Osijeku. Provedbom naših programa želimo studentima osigurati stjecanje relevantnih jezičnih i informatičkih kompetencija kao i usvajanje svih onih vrijednosti i stavova koji će doprinijeti njihovoj konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu rada te ih poticati na cjeloživotno razvijanje profesionalnih i osobnih potencijala.

 

Ciljevi Katedre

 • razvijati jezične kompetencije na različitim stupnjevima znanja u okviru ponuđenih programa engleskog i njemačkog jezika za humanističke i društvene znanosti te općeg njemačkog i poljskog jezika
 • upoznati elemente kulture i civilizacije zemalja jezika cilja
 • usavršavati znanja i vještine studenata koji su potrebni za uporabu stručne literature na stranom jeziku, praćenje najnovijih postignuća u znanosti te aktivno uključivanje u svjetska znanstvena zbivanja
 • razvijati informatičku pismenost
 • omogućiti pristup relevantnim informacijama i poučiti studente kritičkom čitanju informacija
 • steći znanje o najvišoj razini odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje drugih
 • ciljano razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti potrebne za obavljanje svakodnevnog zanimanja
 • poticati međunarodnu suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama radi uspostavljanja mobilnost studenata i nastavnika

 

 

Strategije

 • ponuditi kvalitetne i suvremene kolegije s ciljem razvijanja općih jezičnih i kompetencija na visokoškolskoj razini obrazovanja
 • osmisliti kolegije sadržajno usklađene sa specifičnostima nastavnih planova i programa pojedinih odsjeka i katedara Filozofskog fakulteta u Osijeku s ciljem razvijanja kompetencija studenata specifičnih za određenu struku
 • usvajati znanja o zdravoj kulturi življenja
 • poticati povezivanje formalnog obrazovanja nastavnika sa svim ostalim oblicima cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja (seminari, radionice, ljetne škole i sl.)
 • uspostavljati suradnju s visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu s ciljem ostvarivanja mobilnosti nastavnika i studenata