10

Informacije o Katedri za zajedničke sadržaje

Konzultacije:

Nastavnik/ca dan u tjednu termin kabinet
dr.sc. Varga Mirna, v. pred. utorak-četvrtak prema prethodnom dogovoru putem e-maila 61
dr.sc. Kuna Dubravka, v. pred. utorak od 14 do 15 i prema prethodnom dogovoru putem e-maila 61
dr.sc. Truck-Biljan Ninočka, v. pred. petak od 10,00 do 11,30 i na temelju e-mail najave 61
Malgorzata Sabina Stanisz Hanžek utorak-četvrtak prema prethodnom dogovoru putem e-maila 61
mr. sc. Galić Silvija, v. pred. četvrtak od 9,35 i po dogovoru 41
Beissmann Željko, v. pred. četvrtak 15.00 i po dogovoru 41
Amanda Glavaš, asistentica utorak-četvrtak četvrtak, 15,50 – 16,35 prema prethodnom dogovoru putem e-maila 41

 

Članovi Katedre za zajedničke sadržaje:

kabinet kabinet
dr.sc. Varga Mirna, v. pred. 61 mr. sc. Galić Silvija, v. pred. 41
dr.sc. Kuna Dubravka, v. pred. 61 Beissmann Željko, v. pred. 41
dr.sc. Truck-Biljan Ninočka, v. pred. 61 Amanda Glavaš, asistentica 41
 Malgorzata Sabina Stanisz Hanžek 61

 

Poslanje

Poslanje je Katedre za zajedničke sadržaje ponuditi kvalitetne prateće nastavne programe iz stranih jezika, informatike te tjelesne i zdravstvene kulture na preddiplomskim i diplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Osijeku. Provedbom naših programa želimo studentima osigurati stjecanje relevantnih jezičnih i informatičkih kompetencija kao i usvajanje svih onih vrijednosti i stavova koji će doprinijeti njihovoj konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu rada te ih poticati na cjeloživotno razvijanje profesionalnih i osobnih potencijala.

 

Ciljevi Katedre

 • razvijati jezične kompetencije na različitim stupnjevima znanja u okviru ponuđenih programa engleskog i njemačkog jezika za humanističke i društvene znanosti te općeg njemačkog i poljskog jezika
 • upoznati elemente kulture i civilizacije zemalja jezika cilja
 • usavršavati znanja i vještine studenata koji su potrebni za uporabu stručne literature na stranom jeziku, praćenje najnovijih postignuća u znanosti te aktivno uključivanje u svjetska znanstvena zbivanja
 • razvijati informatičku pismenost
 • omogućiti pristup relevantnim informacijama i poučiti studente kritičkom čitanju informacija
 • steći znanje o najvišoj razini odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje drugih
 • ciljano razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti potrebne za obavljanje svakodnevnog zanimanja
 • poticati međunarodnu suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama radi uspostavljanja mobilnost studenata i nastavnika

 

 

Strategije

 • ponuditi kvalitetne i suvremene kolegije s ciljem razvijanja općih jezičnih i kompetencija na visokoškolskoj razini obrazovanja
 • osmisliti kolegije sadržajno usklađene sa specifičnostima nastavnih planova i programa pojedinih odsjeka i katedara Filozofskog fakulteta u Osijeku s ciljem razvijanja kompetencija studenata specifičnih za određenu struku
 • usvajati znanja o zdravoj kulturi življenja
 • poticati povezivanje formalnog obrazovanja nastavnika sa svim ostalim oblicima cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja (seminari, radionice, ljetne škole i sl.)
 • uspostavljati suradnju s visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu s ciljem ostvarivanja mobilnosti nastavnika i studenata