Informacije

Konzultacije

Profesor dan u tjednu termin kabinet
dr.sc. Varga Mirna, v. pred. ponedjeljak-četvrtak prema prethodnom dogovoru putem e-maila 61
dr.sc. Kuna Dubravka, v. pred. utorak od 12.15 do 13.45 61
dr.sc. Truck-Biljan Ninočka, v. pred. četvrtak od 15.00 do 15.45 na temelju e-mail najave 61
mr. sc. Galić Silvija, v. pred. četvrtak 11.25 i po dogovoru 41
Beissmann Željko, v. pred. utorak 15.30 41
Amanda Glavaš, asistentica utorak-četvrtak prema prethodnom dogovoru putem e-maila 41
dr. sc. Tomislav Ćurić
Malgorzata Sabina Stanisz Hanžek utorak-četvrtak prema prethodnom dogovoru putem e-maila 61
dr. sc. Anita Ruso

Poslanje

Poslanje je Katedre za zajedničke sadržaje ponuditi kvalitetne prateće nastavne programe iz stranih jezika, informatike te tjelesne i zdravstvene kulture na preddiplomskim i diplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Osijeku. Provedbom naših programa želimo studentima osigurati stjecanje relevantnih jezičnih i informatičkih kompetencija kao i usvajanje svih onih vrijednosti i stavova koji će doprinijeti njihovoj konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu rada te ih poticati na cjeloživotno razvijanje profesionalnih i osobnih potencijala.

 

Ciljevi Katedre

 • razvijati jezične kompetencije na različitim stupnjevima znanja u okviru ponuđenih programa engleskog i njemačkog jezika za humanističke i društvene znanosti te općeg njemačkog i poljskog jezika
 • upoznati elemente kulture i civilizacije zemalja jezika cilja
 • usavršavati znanja i vještine studenata koji su potrebni za uporabu stručne literature na stranom jeziku, praćenje najnovijih postignuća u znanosti te aktivno uključivanje u svjetska znanstvena zbivanja
 • razvijati informatičku pismenost
 • omogućiti pristup relevantnim informacijama i poučiti studente kritičkom čitanju informacija
 • steći znanje o najvišoj razini odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje drugih
 • ciljano razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti potrebne za obavljanje svakodnevnog zanimanja
 • poticati međunarodnu suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama radi uspostavljanja mobilnost studenata i nastavnika

 

 

Strategije

 • ponuditi kvalitetne i suvremene kolegije s ciljem razvijanja općih jezičnih i kompetencija na visokoškolskoj razini obrazovanja
 • osmisliti kolegije sadržajno usklađene sa specifičnostima nastavnih planova i programa pojedinih odsjeka i katedara Filozofskog fakulteta u Osijeku s ciljem razvijanja kompetencija studenata specifičnih za određenu struku
 • usvajati znanja o zdravoj kulturi življenja
 • poticati povezivanje formalnog obrazovanja nastavnika sa svim ostalim oblicima cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja (seminari, radionice, ljetne škole i sl.)
 • uspostavljati suradnju s visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu s ciljem ostvarivanja mobilnosti nastavnika i studenata