5

Informacije

Poslanje

Poslanje je Odsjeka za njemački jezik i književnost obrazovati vrsne stručnjake za različite potrebe tržišta rada u kojima je potrebno poznavanje njemačkog jezika i kulture na visokoj razini. To su prije svega: nastavnici njemačkog jezika i književnosti, prevoditelji s njemačkog jezika i na njemački jezik, djelatnici u telekomunikaciji za usluge na njemačkom jeziku, ali i stručnjaci za njemački jezik i književnost u svim drugim područjima, nakon stjecanja potrebnih dodatnih kvalifikacija, kao što su turizam, pravosuđe, ekonomski sektor, djelatnosti u kulturi i dr.

U tu svrhu nudimo izbor između trogodišnjeg preddiplomskog jednopredmetnog studija njemačkog jezika i književnosti i trogodišnjeg preddiplomskog dvopredmetnog studija njemačkog jezika i književnosti. Prvostupnici nakon stjecanja osnovnih znanja iz njemačkog jezika i književnosti u preddiplomskom studiju mogu u daljnjem studiju birati između dvogodišnjeg jednopredmetnog diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera dvogodišnjeg dvopredmetnog diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti nastavničkog smjera i dvogodišnjeg dvopredmetnog diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti prevoditeljskog smjera.

Diplomiranim se stručnjacima njemačkog jezika i književnosti nakon diplomskog studija nude fakultetski poslijediplomski studiji Jezikoslovlje i Književnost i kulturni identitet po završetku kojih stječu akademski naziv doktora znanosti.

Odsjek se kroz svoj nastavni i znanstveni rad te kroz svoju dugogodišnju suradnju s drugim institucijama u obrazovanju kao i institucijama izvan obrazovnog sektora profilirao kao regionalni centar koji nudi razmjenu znanja i informacija od strane zaposlenih visokokvalificiranih nastavnika i znanstvenika specijaliziranih za različita područja njemačkog jezika i književnosti.


Pratite nas i na društvenim mrežama