8

Informacije

Poslanje

Poslanje Odsjeka za psihologiju je obrazovanje budućih psihologa s mjerljivih i jasnim znanjima, profesionalnim kompetencijama i vještinama. Pri tome je naglasak na profesionalnoj svestranosti, odnosno osposobljavanje budućih psihologa za različite poslove u zajednici te timski rad sa stručnjacima različitog profila i iz drugih znanstvenih područja. Ovakvim obrazovanjem budućih psihologa omogućuje se teorijska, metodološka naobrazba, transfer znanja i trening u više područja primijenjene psihologije, kao i osposobljavanje za znanstveno-istraživački rad.

Temeljna ideja Odsjeka za psihologiju počiva na daljnjem razvoju psihologije kao znanosti i struke, društvenoj afirmaciji psihologije te osposobljavanju psihologa za profesionalan i odgovoran individualan rad i rad u zajednici.

Vizija:  Odsjek za psihologiju želi postati prvim izborom za visokoškolsko obrazovanje iz područja psihologije za studente u Republici Hrvatskoj i regiji kroz izgradnju izvrsnosti u svim područjima svoga djelovanja, u svojoj infrastrukturi, kadrovima, povezanosti s gospodarstvom, javnim sektorom i lokalnom zajednicom, te u međunarodnim aktivnostima.

Osobne i društvene vrijednosti koje posebno ističemo u našem svakodnevnom radu i djelovanju u skladu s našom vizijom i misijom su sljedeće:

Izvrsnost
Prepoznajemo prednosti i jake strane pojedinca, podržavamo i razvijamo težnju k izvrsnosti i postignućima studenata i nastavnika kao temelje dobrobiti zajednice.

Društveno odgovorno ponašanje
Potičemo otvorenost, savjesnost, odgovornost i etičnost kao osobine koje vode individualnom uspjehu i održivom razvoju zajednice.

Integritet
Potičemo, podržavamo i razvijamo stručnost, inovativnost, sposobnost brzog donošenja odluka i fleksibilnost kao glavne značajke našeg djelovanja.

Suradnja i komunikacija
Potičemo aktivnu suradnju s različitim organizacijama, ustanovama i institucijama. Naša suradnja zasniva se na međusobnom povjerenju, iskrenosti, transparentnosti i otvorenoj komunikaciji.