O programu

Program hrvatskog jezika za strance

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku organizira program Hrvatski jezik za strance, namijenjen odraslima koji žele učiti hrvatski jezik i latinično pismo.

Program se organizira i izvodi u šest stupnjeva:

  1. stupanj ‒ A1 ‒ namijenjen polaznicima koji ne poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, ne poznaju normu hrvatskoga jezika niti gramatičke strukture (140 nastavnih sati)
  2. stupanj ‒ A2 ‒ namijenjen polaznicima koji mogu razumjeti i koristiti se poznatim svakodnevnim izrazima i vrlo jednostavnim frazama koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba; mogu predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, npr. o tome gdje žive, o osobama koje poznaju i o stvarima koje posjeduju; mogu voditi jednostavan razgovor uz uvjet da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći (140 nastavnih sati)
  3. stupanj ‒ B1 ‒ namijenjen polaznicima koji mogu razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa; mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima (140 nastavnih sati)
  4. stupanj ‒ B1+ ‒ mogu jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje s područja zadovoljavanja neposrednih potreba (140 nastavnih sati)
  5. stupanj ‒ B2 ‒ namijenjen polaznicima koji mogu razumjeti glavne misli jasnoga, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd.; mogu se snalaziti u većini situacija s kojima se susreću na putovanjima kroz područja u kojima se govori hrvatski jezik; mogu napisati jednostavni tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa, opisivati doživljaje i događaje, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove (140 nastavnih sati)
  6. stupanj ‒ napredni (C1) ‒ namijenjen polaznicima koji mogu razumjeti glavne misli složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja; mogu komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane; mogu sročiti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija (140 nastavnih sati)

Nastava se izvodi u čelnome, skupinskome i individualnome obliku rada, 2‒3 puta tjedno (prema dogovoru, kadrovskoj i prostornoj raspoloživosti) po 4 školska sata (180 minuta).

Polaznici završavaju program uspješnim polaganjem ispita iz predmeta predviđenih pojedinim stupnjevima. Nakon završetka programa Fakultet izdaje potvrdu o završenom programu Hrvatski jezik za strance te potvrdu o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma potrebnu za podnošenje zahtjeva za odobrenje stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj.

Pristupnici koji žele upisati program Hrvatski jezik za strance trebaju se prijaviti osobno ili pismeno e-poštom na adresu: amikic@ffos.hr.

Ukupna neto cijena programa po polazniku za svaki stupanj iznosi 600,00 EUR, 4520,40 kuna (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kuna).

 

Uvjeti upisa:

Program Hrvatski jezik za strance mogu upisati i pohađati svi stranci s reguliranim pravnim statusom u Republici Hrvatskoj, odnosno stranci s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj (prema Zakonu o strancimaNarodne novine, broj 79/07). Stupanj predznanja hrvatskoga jezika provjeravat će se inicijalnim testom, a ovisno o rezultatima, polaznik upisuje određeni stupanj.

 

Kontakt:

Ana Mihaljević, mag. iur.

Ured za cjeloživotno učenje

Filozofski fakultet (ured 17)

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

T: (0)31 494 662

e-mail: amihaljevic@ffos.hr

 

izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić

voditeljica Programa

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet (ured 52)

Lorenza Jägera 9

31000 Osijek

T: +385 (0)31 494 673

e-mail: amikic@ffos.hr

mob: 091 765 8019