O programu

 

Program hrvatskog jezika za strance

 

Obavijest o drugom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

 

Filozofski fakultet u Osijeku organizira drugi upisni rok Programa hrvatskog jezika za strance u akademskoj godini 2021./2022.

Program omogućuje odraslim polaznicima ovladavanje hrvatskim jezikom na šest razina prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Nakon završenog Programa, ovisno o stupnju, polaznici će moći razumjeti tekst uživo izgovoren te slušanu radijsku ili televizijsku poruku i odgovoriti na postavljena pitanja u svezi s njihovim sadržajem, razumjeti pročitani tekst i odgovoriti na postavljena pitanja u svezi s njegovim sadržajem, razgovarati o poznatim temama te prepričati događaje, sadržaj novinskoga članka, knjige, filma, vijesti, napisati vezani tekst o bliskoj i poznatoj temi, napisati osobno pismo s opisom vlastitih doživljaja i dojmova, životopis i opisati sliku, služiti se hrvatskim jezikom u govoru i pismu pravilno primjenjujući normu hrvatskoga jezika i gramatičke strukture. Polaznici će se, nakon što ovladaju navedenim osnovnim znanjima i vještinama, lakše uklopiti u kulturni i društveni život tijekom boravka u Hrvatskoj što će doprinijeti daljnjem poboljšanju njihovih jezičnih i komunikacijskih kompetencija.

Nastava Programa izvodi se uživo i/ili online u (virtualnim) učionicama Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Polaznicima je tijekom Programa na raspolaganju i knjižnica Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Prijave i upisi u drugom ciklusu 2021./2022. počinju 10. siječnja 2022. i završavaju 5. ožujka 2022.

Polaznici se prijavljuju elektroničkom poštom voditeljici Programa doc. dr. sc. Ani Mikić Čolić (amikic@ffos.hr).

Cijena Programa za svaki stupanj iznosi 4.500,00 kn. U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu hrvatskog jezika za strance te potvrde o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma potrebne za podnošenje zahtjeva za odobrenje stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj. Minimalan broj polaznika Programa je 3. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, Program se neće održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U drugom upisnom ciklusu 2021./2022. nastava počinje 7. ožujka 2021. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici programa „Hrvatski jezik za strance” do početka nastave.

 

Kontakt:

doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić
voditeljica Programa

e-mail: amikic@ffos.hr

mob: 091 765 8019


Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku organizira program Hrvatski jezik za strance, namijenjen odraslima koji žele učiti hrvatski jezik i latinično pismo.

Program se organizira i izvodi u šest stupnjeva:

  1. stupanj ‒ A1 ‒ namijenjen polaznicima koji ne poznaju hrvatski jezik i latinično pismo, ne poznaju normu hrvatskoga jezika niti gramatičke strukture (140 nastavnih sati)
  2. stupanj ‒ A2 ‒ namijenjen polaznicima koji mogu razumjeti i koristiti se poznatim svakodnevnim izrazima i vrlo jednostavnim frazama koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba; mogu predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, npr. o tome gdje žive, o osobama koje poznaju i o stvarima koje posjeduju; mogu voditi jednostavan razgovor uz uvjet da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći (140 nastavnih sati)
  3. stupanj ‒ B1 ‒ namijenjen polaznicima koji mogu razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa; mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima (140 nastavnih sati)
  4. stupanj ‒ B1+ ‒ mogu jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje s područja zadovoljavanja neposrednih potreba (140 nastavnih sati)
  5. stupanj ‒ B2 ‒ namijenjen polaznicima koji mogu razumjeti glavne misli jasnoga, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd.; mogu se snalaziti u većini situacija s kojima se susreću na putovanjima kroz područja u kojima se govori hrvatski jezik; mogu napisati jednostavni tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa, opisivati doživljaje i događaje, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove (140 nastavnih sati)
  6. stupanj ‒ napredni (C1) ‒ namijenjen polaznicima koji mogu razumjeti glavne misli složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja; mogu komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane; mogu sročiti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija (140 nastavnih sati)

Nastava se izvodi u čelnome, skupinskome i individualnome obliku rada, 2‒3 puta tjedno (prema dogovoru, kadrovskoj i prostornoj raspoloživosti) po 4 školska sata (180 minuta).

Polaznici završavaju program uspješnim polaganjem ispita iz predmeta predviđenih pojedinim stupnjevima. Nakon završetka programa Fakultet izdaje potvrdu o završenom programu Hrvatski jezik za strance te potvrdu o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma potrebnu za podnošenje zahtjeva za odobrenje stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj.

Pristupnici koji žele upisati program Hrvatski jezik za strance trebaju se prijaviti osobno ili pismeno e-poštom na adresu: amikic@ffos.hr.

Ukupna neto cijena programa po polazniku za svaki stupanj iznosi 4.500,00 kn.

Školarinu treba uplatiti nakon upisa, tj. nakon dostavljenoga računa polazniku na kućnu adresu, na IBAN Filozofskoga fakulteta.

Elaborat možete vidjeti ovdje.

 

Uvjeti upisa:

Program Hrvatski jezik za strance mogu upisati i pohađati svi stranci s reguliranim pravnim statusom u Republici Hrvatskoj, odnosno stranci s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj (prema Zakonu o strancimaNarodne novine, broj 79/07). Stupanj predznanja hrvatskoga jezika provjeravati će se inicijalnim testom, a ovisno o rezultatima, polaznik upisuje određeni stupanj.