Povjerenstvo

Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja osniva se odlukom Fakultetskoga vijeća.

Povjerenstvo organizira, koordinira, objedinjava i provodi sve aktivnosti vezane za kvalitetu, razvija unutarnje mehanizme osiguravanja, unapređivanja i promicanja kvalitete te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava kvalitete sukladno potrebama Fakulteta.

Povjerenstvo u suradnji sa Sveučilišnim Odborom za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Sveučilišnim Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja planira strategiju, provodi program procjene i postupak unapređivanja kvalitete i koordinira provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova u području kvalitete.