Aktualni međunarodni i domaći projekti

Znanstveni i stručni projekti u provedbi (FFOS nositelj)

 • Kognitivna otpornost djece u riziku od siromaštva u Istočnoj Slavoniji, Zaklada Adris (Silvija Ručević)
 • Izrazi autorovog ograđivanja, stava i odnosa s čitateljem u akademskom pisanju istraživača početnika na engleskome kao stranome jeziku, MZO (Višnja Pavičić Takač)

Ostali znanstveni i stručni projekti u provedbi

 • Generation Peace: Children, Conflict and Competing identities in Europe (2019.-2021.), University of Belfast- multilateral project (Jasmina Tomašić Humer)
 • COST projekt – Cultures of Victimology: Understanding processes of victimization across Europe (2019.-2023.) (Anita Dremel)
 • COST projekt – Writing Urban Places. New Narratives of the European city (2019.-2023.) (Sonja Novak)
 • COST projekt – Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans (2018.– 2022.) (Mirna Varga)
 • HKO -Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu, MZO, ESF (Ana Jakopec,Tanja Gradečak, Višnja Pavičić Takač, Jasna
  Poljak Rehlicki)
 • HKO – Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om – KAFKa, MZO, ESF (Ana Mikić Čolić, Boško Pešić)
 • HKO – Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora, MZO, ESF (Renata Jukić,
  Senka Žižanović,  Sanja Simel Pranjić)
 • VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, ASOO, ESF (Ana Kurtović, Valerija Križanić, Gabrijela Vrdoljak, Ana Babić Čikeš, Vesna Bjedov)
 • Mimladi.hr – novo lice naslovnice, ESF (Željko Pavić)
 • Interreg-HUHR 1901/3.1.2/0159, EU, ERDF (Zoltán Medve)
 • Razvoj modela predikcije ponašanja djece pješaka u urbanoj prometnoj mreži, znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje (Silvija Ručević)
 • Projekt „Zlatne godine“ (Tomislav Jakopec, Sanjica Faletar Tanacković, Kornelija Petr Balog)
 • Projekt “Aktivna mirovina” (Drahomira Cupar, Josipa Selthofer, Tomislav Jakopec)
 • Following (in) Winnetou’s Footsteps: Representations of Canadian Indigeneity in Central Europe (Sanja Runtić)
 • EU COST Action CA19102 Language in the Human-Machine Era (Marija Omazić, Blaženka Šoštarić)
 • Jean Monet Module Language and EU Law Excellence (620231-EPP-1-2020-1-HR-EPPJMO-MODULE) (Marija Omazić, Blaženka Šoštarić, Melita Aleksa Varga)
 • Andrić – Initijative Ivo Andrić u europskom kontekstu (Marica Liović)
 • Nyelvi problémák a határon túli közösségekben (Jezični problemi u mađarskim manjinskim zajednicama izvan Mađarske) (Ana Lehocki-Samardžić)
 • Termini szótár szerkesztése (Uređivanje Terminijevog rječnika) (Ana Lehocki-Samardžić)
 • The Positive Youth Development cross-national project (Gabrijela Vrdoljak)

Filozofski fakultet u Osijeku – istraživanja u službi zajednice i očuvanja nacionalnog identiteta

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku provode se istraživanja usmjerena na temeljna znanja o čovjeku i društvu bitna za održivi razvoj društva, odgoj i obrazovanje, razumijevanje humanosti, nacionalnog identiteta i raspoznatljivosti, očuvanje hrvatskih vrijednosti, jezikoslovnih posebnosti i identiteta u europskom kontekstu, s posebnim naglaskom na istraživanja hrvatskog jezika, književnosti, povijesti i kulture, te razumijevanja i svladavanja društvenih procesa i rizika što ih donose nove tehnologije i društveni poredak. Rezultati tih istraživanja stavljaju se u službu zajednice i tako doprinose unapređenju kvalitete života, očuvanju nacionalnog identiteta, književne i kulturne baštine.