Aktualni međunarodni i domaći projekti

Znanstveni i stručni projekti u provedbi (FFOS nositelj)

 

Ostali znanstveni i stručni projekti u provedbi

 • BE WELL-POSITIVE PSYCHOLOGY INTERVENTIONS TO STRENGTHEN HIGH SCHOOL STUDENTS’ WELLBEING AND MENTAL HEALTH, Grant Agreement number: 2022-1-SIO1-KA220-SCH-000086772, (Silvija Ručević)
 • TESTIRANJE 5C MODELA POZITIVNOG RAZVOJA MLADIH: TRADICIONALNO I DIGITALNO MOBILNO MJERENJE P.R.O.T.E.C.T., UIP-2020-02-2852 Hrvatska zaklada za znanost (Gabrijela Vrdoljak)
 • →  Promoting Digitalisation Among Teacher Educators in Europe – digiTED, Erasmus+ (Marija Sablić)
 • Non-denotational interpretive and descriptive dimensions in meaning construction: integrating linguistic, cross-linguistic, and experimental data, the Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN), the Spanish State Research Agency (AEI), and the European Regional Development Fund (FEDER) of the European Union projects PID2020-118349GB-I00 (Mario Brdar)
 • Prevention and Support for Gender Based Violence, Erasmus+ KA2 (2022.-2023.), Ladies Union of Drama – House of Open Hospitality, Greece (Daniela Šincek), Fb stranica je https://www.facebook.com/profile.php?id=100083178196640, a Instagram stranica je https://www.instagram.com/ps.cgbv/
 • HRVATSKI MONITOR NASILJA – Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava, UIP-2017-05-8876, Hrvatska zaklada za znanost (Goran Livazović)
 • Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA) IP-2019-04-7896, Hrvatska zaklada za znanost (Branimir Belaj i Ana Werkmann Horvat)
 • → S(c)lavnoni(j)a: ime, opseg i granični položaj u srednjem i ranom novom vijeku, SLAVNCOF, Hrvatska zaklada za znanost IP-2020-02-3333 (Anđelko Vlašić)
 • Priroda i odrednice sekstinga među adolescentima i mladima: Kros-kulturalno istraživanje, SextYouth, UIP-2020-02-3553 Hrvatska zaklada za znanost (Irena Pavela Banai)
 • → HRVATSKI MONITOR NASILJA – Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava, DOK-2018-09-6175, Hrvatska zaklada za znanost (Goran Livazović)
 • COST projekt – Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (2022.-2026.) (Sonja Novak, Stephanie Jug)
 • COST projekt – Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (2022.-2026.) (Višnja Pavičić Takač)
 • COST projekt – Cultures of Victimology: Understanding processes of victimization across Europe (2019.-2023.) (Anita Dremel)
 • COST projekt – Writing Urban Places. New Narratives of the European city (2019.-2023.) (Sonja Novak)
 • VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, ASOO, ESF (Ana Kurtović, Valerija Križanić, Gabrijela Vrdoljak, Ana Babić Čikeš, Vesna Bjedov)
 • Razvoj modela predikcije ponašanja djece pješaka u urbanoj prometnoj mreži, znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje (Silvija Ručević)
 • Following (in) Winnetou’s Footsteps: Representations of Canadian Indigeneity in Central Europe (Sanja Runtić)
 • EU COST Action CA19102 Language in the Human-Machine Era (Marija Omazić, Blaženka Šoštarić)
 • Jean Monet Module Language and EU Law Excellence (620231-EPP-1-2020-1-HR-EPPJMO-MODULE) (Marija Omazić, Blaženka Šoštarić, Melita Aleksa Varga)
 • Andrić – Initiative Ivo Andrić u europskom kontekstu (Marica Liović)
 • Nyelvi problémák a határon túli közösségekben (Jezični problemi u mađarskim manjinskim zajednicama izvan Mađarske) (Ana Lehocki-Samardžić)
 • Termini szótár szerkesztése (Uređivanje Terminijevog rječnika) (Ana Lehocki-Samardžić)
 • The Positive Youth Development cross-national project (Gabrijela Vrdoljak)
 • seeFField (A small but fertile field) (2022.-2029.) – Filozofski fakultet u Osijeku partner od lipnja 2023. godine
 • Knjižnice u funkciji kulturne i znanstvene suradnje (partnerstvo s Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2023. godina)
 • Istraživanje studijskih programa radi utvrđivanja zastupljenosti razvoja digitalnih kompetencija studenata – Tehnička pomoć u okviru projekta e-Sveučilišta (AZVO)
 • KORAK – Kreirajmo, Rastimo, Koračajmo! (partnerstvo s Dječjim kreativnim centrom DOKKICA) u okviru Poziva za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025. (Daniela Šincek)

Filozofski fakultet u Osijeku – istraživanja u službi zajednice i očuvanja nacionalnog identiteta

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku provode se istraživanja usmjerena na temeljna znanja o čovjeku i društvu bitna za održivi razvoj društva, odgoj i obrazovanje, razumijevanje humanosti, nacionalnog identiteta i raspoznatljivosti, očuvanje hrvatskih vrijednosti, jezikoslovnih posebnosti i identiteta u europskom kontekstu, s posebnim naglaskom na istraživanja hrvatskog jezika, književnosti, povijesti i kulture, te razumijevanja i svladavanja društvenih procesa i rizika što ih donose nove tehnologije i društveni poredak. Rezultati tih istraživanja stavljaju se u službu zajednice i tako doprinose unapređenju kvalitete života, očuvanju nacionalnog identiteta, književne i kulturne baštine.