Zbirka za osobe s oštećenjem vida

Studentima s oštećenjem vida, u skladu s člankom 86. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14), bez naknade će se digitalizirati literatura potrebna za nastavu i polaganje ispita.

Preduvjet za digitalizaciju ili preuzimanje već digitalizirane literature bit će ispunjen Zahtjev za prilagodbu literature, koji je potrebno poslati e-mailom na knjiznica@ffos.hr .

Filozofski fakultet već posjeduje knjižnu Zbirku za potrebe osoba s oštećenjem vida, koja će se neprestano prema potrebi ažurirati.

Zbirka je nastala u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Udrugom Zamisli te uz pomoć studentica i studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Zbirku čine dokumenti u .pdf formatu i smještena je na Google Drive disku.

Naslovi koji su dostupni u okviru Zbirke navedeni su u nastavku:

Studij hrvatskog jezika i književnosti

Gramatike, rječnici i teorijska literatura

 • Anić, Š., Klaić, N., Domović, Ž. Rječnik stranih riječi
 • Anić,V. Veliki rječnik hrvatskoga jezika
 • Bachelard, G. Poetika prostora
 • Batušić, N. Povijest hrvatskoga kazališta
 • Blaslov, Z. Odgovori na maturalna pitanja iz hrvatskog jezika
 • Fališevac, D. Stari pisci hrvatski i njihove poetike
 • Flaker, A. Proza u trapericama (1983)
 • Hrvatska gramatika
 • Medved Krajnović, M. Od jednojezičnosti do višejezičnosti
 • Nemec, K. Povijest hrvatskog romana
 • Peko, A., Pintarić A. Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika
 • Protuđer, I. Hrvatski za maturu i upis na studij
 • Raguž, D. Praktična hrvatska gramatika 1
 • Raguž, D. Praktična hrvatska gramatika 2
 • Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika
 • Šicel, M. Povijest hrvatske književnosti XIX. stoljeća, knj. 3

 

Hrvatska književnost

 • Andrić, I. Ex-ponto; Nemiri; Lirika
 • Andrić, I. Gospođica
 • Andrić, I. Izabrana proza
 • Andrić, I. Jelena, žena koje nema
 • Andrić, I. Na Drini ćuprija
 • Andrić, I. Nemirna godina
 • Andrić, I. Omer-paša Latas
 • Andrić, I. Prokleta avlija
 • Andrić, I. Travnička hronika
 • Andrić, I. Znakovi pored puta
 • Andrić, S. Simurg
 • Antologija hrvatske ratne drame
 • Aralica, I. Asmodejev šal
 • Barbieri, V. Trojanski konj
 • Bauer, L. Biserje za Karolinu I.dio
 • Bauer, L. Biserje za Karolinu II.dio
 • Begović, M. Bez trećeg
 • Begović, M. Pustolov pred vratima
 • Budiša, E. Klub pušača lula
 • Cesarec, A. Zlatni mladić i njegove žrtve
 • Cvenić, J. Blank
 • Gjalski, K. Š. Pod starim krovovima
 • Fabrio, N. Triemeron I.dio
 • Fabrio, N. Triemeron II.dio
 • Galović, F. Začarano ogledalo
 • Gundulić, I. Dubravka
 • Gundulić, I. Osman
 • Gundulić, I. Suze sina razmetnoga
 • Jirsak, M. Karneval cvrčaka
 • Jurić-Zagorka, M. Vitez slavonske ravni
 • Kačić-Miošić, A. Razgovor ugodni naroda slovinskog
 • Književnost kroz razdoblja
 • Kovačić, A. Fiškal
 • Kovačić, A. U registraturi
 • Kovačić, I. G. Jama
 • Kozarac, I. Đuka Begović
 • Kozarčanin, I. Sam čovjek
 • Kranjčević, S. S. Izabrane pjesme
 • Krleža, M. Gospoda Glembajevi
 • Krleža, M. Na rubu pameti
 • Krleža, M. Povratak Filipa Latinovicza
 • Krleža, M. Tri kavalira gospodjice Melanije
 • Kumičić, E. Urota zrinsko-frankopanska
 • Kumičić, E. Začuđeni svatovi
 • Kušan, I. Toranj
 • Leskovar, J. Odabrane novele
 • Leskovar, J. Propali dvori
 • Marinković, R. Ruke
 • Matanović, J. Zašto sam vam lagala
 • Matoš, A. G. Odabrane pripovijetke
 • Matoš, A. G. Pjesme
 • Mažuranić, I. Dopuna Gundulićevog Osmana
 • Mažuranić, I. Smrt Smail-age Čengića
 • Mažuranić, M. Pogled u Bosnu
 • Mesner, I. Novovjeki dječak
 • Miloš, D. Autobiografija
 • Miloš, D. Bijeli klaun
 • Mirković, A. Glasom protiv topova
 • Nehajev, M. Bijeg
 • Nemec, K. Povijest hrvatskog romana (dva dijela)
 • Novak, V. Posljednji Stipančići
 • Ogrizović, M. Objavljenje
 • Pavličić, P. Koraljna vrata
 • Rešicki, D. Dronjci na hrpi
 • Rešicki, D. Sagrada familija
 • Selimović, M. Derviš i smrt
 • Selimović, M. Magla i mjesečina
 • Selimović, M. Tišine
 • Selimović, M. Tvrđava
 • Selimović, M. Tvrđava_x
 • Slamnig, I. Bolja polovica hrabrosti
 • Solar, M. Teorija knjizevnosti
 • Stari pisci hrvatski
 • Stojević, M. Balade o Josipu I.dio
 • Stojević, M. Balade o Josipu II.dio
 • Sudeta, Đ. Mor
 • Šegedin, P. Djeca božja
 • Šojat, I. Unterstadt I.dio
 • Šojat, I. Unterstadt II.dio
 • Šenoa, A. Čuvaj se senjske ruke
 • Šenoa, A. Prijan Lovro
 • Šenoa, A. Seljačka buna
 • Šenoa, A. Zlatarevo zlato
 • Šimunović, D. Izabrane pripovijesti
 • Škrinjarić, S. Kako sanjaju stvari
 • Švel-Gamiršek, M. Hrast
 • Švel-Gamiršek, M. Ovim šorom, Jagodo
 • Švel-Garmišek, M. Portreti nepoznatih žena
 • Švel-Garmišek, M. Portreti nepoznatih žena_dio
 • Tadijanović, D. Srebrne svirale
 • Tribuson, G. Čuješ li nas Frido Stern
 • Tribuson, G. Snijeg u Heildelbergu
 • Tucić, S. Golgota
 • Vadanjel, R. Lekcija o postojanosti
 • Vojnović, I. Dubrovačka triologija
 • Vrkljan, I. Marina ili o biografiji
 • Vukelić, V. U stješnjenim granicama
 • Vukelić, V. U stiješnjenim granicama I.dio
 • Vukelić, V. U stiješnjenim granicama II.dio

 

Svjetska književnost

 • Aeschylus. Okovani Prometej
 • Ahern, C. Da me barem mozes vidjeti
 • Ahern, C. Hvala ti na uspomenama
 • Ahern, C. Knjiga sutrasnjice
 • Ahern, C. Na kraju duge
 • Ahern, C. P.S. volim te
 • Balzac, H. de. Čiča Goriot
 • Benson, R. H. Gospodar svijeta
 • Boccaccio, G. Dekameron
 • Borges, J. Izmišljaji
 • Bucay, J. 20 koraka prema naprijed
 • Bucay, J. Ispričat ću ti priču
 • Bucay, J. Priče za razmišljanje
 • Bucay, J. Put susreta
 • Bucay, J. Računaj na mene
 • Bucay, J. Voljeti se otvorenih očiju
 • Camus, A. Stranac
 • Cervantes Saavedra, M. de. Bistri vitez Don Quijote od Manche
 • Coelho, P. Alkemičar
 • Corneille, P. Cid
 • De Mello, A. Svjesnost
 • Defoe, D. Robinson Crusoe
 • Dostoevskij, F. M. Braća Karamazovi
 • Eco, U. Ime ruže I.dio
 • Eco, U. Ime ruže II.dio
 • Eco, U. Ime ruže III.dio
 • Eco, U. Ime ruže IV.dio
 • Eco, U. Ime ruže V.dio
 • Eco, U. Ime ruže VI.dio
 • Eco, U. Ime ruže VII.dio
 • Eco, U. Ime ruže VIII.dio
 • Flaubert, G. Madame Bovary
 • Frankl, V. E. Zašto se niste ubili
 • Gaarder, J. Sofijin svijet
 • Garcia Marquez, G. Ljubav u doba kolere
 • Garcia Marquez, G. Ljubav u doba kolere (2)
 • Garcia Marquez, G. Pukovniku nema tko da piše
 • Garcia Marquez, G. Sto godina samoće
 • Garcia Marquez, G. Vijest o otmici
 • Goethe, J. W. von. Patnje mladog Werthera
 • Gogolj, N. V. Kabanica
 • Goldoni, C. Gostioničarka Mirandolina
 • Hemingway, E. Starac i more
 • Homerus. Ilijada
 • Ibsen, H. Nora (kuća lutaka)
 • Kundera, M. Knjiga smijeha i zaborava
 • Kundera, M. Nepodnošljiva lakoća postojanja
 • Ljermontov, M. J. Junak našeg doba
 • Plautus, T. M. Škrtac
 • Nadas, P. Kraj jednog obiteljskog romana
 • O’Connor, F. Teško je naći dobra čovjeka
 • Plautus, T. M. Škrtac
 • Poe, E. A. Gavran
 • Racine, J. Fedra
 • Salinger, J. D. Lovac u žitu
 • Schiller, F. Razbojnici
 • Schulz, B. Dućani cimetne boje
 • Shakespeare, W. Oluja
 • Shakespeare, W. Otelo
 • Shakespeare, W. Romeo i Julija
 • Sophocles. Antigona
 • Sophocles. Kralj Edip
 • Tolstoj, L. N. Ana Karenjina. I.dio
 • Tolstoj, L. N. Ana Karenjina. II.dio
 • Vergilius Maro, P. Eneida
 • Werfel F. Posjet iz Elizija
 • Wilde, O. Slika Doriana Graya
 • Wolf, C. Kasandra
 • Woolf, V. Gospođa Dalloway
 • Zola, E. Therese Raquin

 

Pedagogija

 • Dornyei, Z. Motivational strategies in the language classroom (2001)
 • Matijević, M.; Bilić, V.; Opić, S. Pedagogija za učitelje i nastavnike (2016)
 • Rijavec, M. Pozitivna disciplina u razredu
 • Rosandić, D. Metodika književnoga odgoja
 • Osnove suvremene pedagogije
 • Vukasović, A. Pedagogija (1991)

 

Sociologija

 • Bourdieu, P. Distinkcija

Kazalište

 • Kovač, M. Udahnuti svjetla pozornice