O programu

Program socijalno-emocionalnog učenja u odgoju i obrazovanju

Filozofski fakultet u Osijeku nudi program cjeloživotnog učenja Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju. Program Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju namijenjen je primarno osobama koje rade u sustavu odgoja i obrazovanja, ali ga mogu upisati sve osobe koje rade ili namjeravaju raditi s djecom i mladima. Program cjeloživotnog učenja Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju trenutno je jedini program koji je specifično namijenjen razvijanju kompetencija nastavnika (i drugih pedagoških djelatnika) u području socijalno-emocionalnog učenja na području Osječko-baranjske županije i šire.

Cilj programa Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju je podučiti polaznike znanjima i vještinama koje su potrebne za provedbu socijalno-emocionalnog učenja u različitim kontekstima, odnosno za razvijanje socijalnih i emocionalnih kompetencija i vještina kod djece i adolescenata.

Misija: Pridonositi optimalnom razvoju djece i mladih pružajući potporu razvoju sigurne i brižne okoline za učenje socijalnih i emocionalnih kompetencija i vještina u mnogim kontekstima.

Opći ishodi učenja Programa:

  • Prepoznati razvojne potrebe, emocije, kognicije i kapacitete suočavanja kod djece i adolescenata kroz različite situacije
  • Odabrati primjerene postupke reagiranja u skladu s raspoloživim informacijama (od djeteta ili adolescenta, iz okoline, iz situacije)
  • Koristiti vlastite socijalne i emocionalne kompetencije i vještine za poticanje razvoja istih kod djece i adolescenata

Po završetku programa izdaje se potvrda o uspješno završetku programa cjeloživotnog obrazovanja.

 

Uvjeti upisa: 

Program mogu upisati osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji žele unaprijediti svoja znanja i kompetencije za rad s djecom i adolescentima te naravno osobe koje imaju završen preddiplomski, diplomski, odnosno poslijediplomski studij, neovisno o usmjerenju. Osobe koje su nezaposlene, koje su studenti, odnosno sve osobe koje ne rade u sustavu odgoja i obrazovanja prijavi trebaju priložiti izjavu da su upoznati sa sadržajem i uvjetima Programa, te da su u mogućnosti izvesti praktične zadatke koji su definirani Programom (vidjeti dio 6, tablica – dio 1. 7. Obveze polaznika). Primjer izjave nalazi se u prilogu Elaborata.

 

Kontakt:

izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović

Odsjek za psihologiju

Filozofski fakultet (ured 80)

Lorenza Jägera 9, HR-31 000 Osijek

T: +385 (0)31 494 694

E: akurtovi@ffos.hr