Studenti s invaliditetom

Povjerenstvo za studente s invaliditetom na Filozofskom fakultetu u Osijeku

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, član
  3. Narcisa Vrbešić-Ravlić, predavačica, članica
  4. Ljiljana Pintarić, asistentica, članica
  5. Kristina Jurić, stručna suradnica za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članica
  6. Valerija Crnov, studentica, članica
  7. Amanda Bobonja, studentska prodekanica, članica

Na našem Sveučilištu poštujemo različitost

 (preneseno s https://smotra.unios.hr/studenti-s-invaliditetom/ )

U okviru Sveučilišta u Osijeku od 2008. godine djeluje Ured za studente s invaliditetom. Svrha ureda je da studentima, maturantima i njihovim roditeljima pruži sve potrebne informacije kako ostvariti svoja prava i mogućnosti na odabranom fakultetu. Ured je otvoren za rješavanje pojedinačnih i grupnih zamolbi studenata i fakulteta.

Ured posjeduje i posebnu opremu i pomagala koji studentima s invaliditetom olakšavaju studiranje te je moguća posudba specijalizirane opreme.

Ured uspješno surađuje i s različitim udrugama i na taj način posreduje između studenata s posebnim potrebama i udruga.

Studentima s invaliditetom omogućen je individualizirani prilagođeni način polaganja ispita, a što je Sveučilište i pravno reguliralo. Svi fakulteti vode sustavnu brigu o svojim studentima s posebnim potrebama i prilagođavaju nastavu, literaturu, različite materijale i metode te sve ostale aktivnosti kako bi se studentima omogućilo što lakše i jednostavnije studiranje. Većina sveučilišnih sastavnica i prostori sveučilišnog kampusa prilagodili su svoje prostore kako bi se studenti s invaliditetom nesmetano njima mogli kretati. U novom je Studentskom paviljonu uređeno 10 jednokrevetnih soba koje su prilagođene studentima s posebnim potrebama.

Prava i mogućnosti

Kandidatima sa 60-postotnim i višim tjelesnim oštećenjem omogućuje se upis na studijske programe, bez obzira na položaj na rang-listi, ukoliko prijeđu razredbeni prag, tj. polože sve ispite obveznoga i izbornoga dijela državne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe te, tamo gdje je to potrebno, polože i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište.

Ovisno o vrsti tjelesnog oštećenja, studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije prilikom pisanja ispita državne mature. Sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice obvezne su osigurati prilagođen pristup za rješavanje specifičnih potreba studentima s invaliditetom na ispitima.

Redoviti studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti imaju pravo na izravan smještaj u studentskom domu.

Redoviti studenti s tjelesnim oštećenjem od najmanje 60% mogu ostvariti i pravo naknade dijela troškova prijevoza.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku studentima s invaliditetom dodjeljuje sveučilišne stipendije. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske studentima s invaliditetom dodjeljuje državne stipendije.

Sastavnice Sveučilišta u Osijeku, ukoliko se ukaže potreba, imaju mogućnost svojim studentima samostalno angažirati studente-asistente i financirati ih preko studentskih ugovora o radu.