4

Informacije

Poslanje

Poslanje Odsjeka za engleski jezik i književnost jest ponuditi i osigurati kvalitetnu izobrazbu u polju engleskog jezika i književnosti koja će studentima po završetku studija omogućiti uključivanje u razne djelatnosti slobodnog tržišta. Svojim studentima također želimo pružiti podršku u osobnoj izgradnji kako bi kao stručne i odgovorne osobe svojim znanjima, sposobnostima i humanističkim usmjerenjem pridonosile razvoju društva znanja, promicale demokratske norme ponašanja, toleranciju i načela etničke, rasne i rodne ravnopravnosti te aktivno sudjelovale u procesu cjeloživotnog obrazovanja.