6

Informacije

Poslanje

 

Studij pedagogije treba osigurati osposobljavanje pedagoga koji će profesionalno i kreativno obnašati poslove u okviru stručno-razvojne službe u suvremenoj školi, kao i mjerodavno djelovati na brojnim radnim mjestima izvan odgojno-obrazovnog/školskog sustava u uvjetima poduzetništva i tržišta rada u javnom i privatnom sektoru.

Suvremena pedagogijska znanost danas predstavlja jedno od osobito dinamičnih znanstvenih područja, kako po broju znanstvenih istraživanja tako i prema udjelu u financiranju društvenih istraživanja. Pedagogija je u velikoj mjeri komplementarna s društvenim, humanističkim i brojnim drugim znanstvenim disciplinama, dok se u okviru znanosti o odgoju razvilo više desetaka znanstvenih disciplina.

Ciljevi i strategije:

 • nastaviti provoditi kvalitetno i učinkovito obrazovanje na svim kolegijima fleksibilnim putovima učenja i vrednovanja u kontekstu cjeloživotnog obrazovanju i sukladno potrebama zajednice, gospodarstva i razvitka društva, odnosno što transparentnije doprinositi strateškim ciljevima i zadacima Fakulteta i Odsjeka s pripadajućim mjerljivim indikatorima kvalitete i ishodima učenja;
 • daljnja primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao pomoći izvođenju i evaluiranju nastave u smislu poboljšanja pedagoško-didaktičkog aspekta nastave, osiguranja sustava tehničke i stručne podrške za korištenje ICT u nastavi te svim nastavnicima i studentima omogućiti jednostavan pristup resursima za e-učenje;
 • u budući rad još više uključiti studente i čimbenike iz lokalne zajednice, ojačati već postojeću međunarodnu suradnju te snažnije promovirati ciljeve i ostvarenja

Katedre

 

Ustrojstvo Odsjeka po katedrama:

 1. Katedra za pedagogiju
 2. Katedra za didaktiku

Nastavnici

 • doc. dr. sc. Ana Mirosavljević, Sveučilište u Slavonskom Brodu
 • dr. sc. Dajana Vinković, naslovna viša asistentica
 • dr. sc. Dean Cikovac
 • dr. sc. Karlo Bojčić, naslovni viši asistent
 • Karlo Kimer, naslovni asistent
 • Antonio Stuhli, naslovni asistent
 • Iva Mudrinić, naslovna asistentica
 • Emanuela Ham, naslovna asistentica
 • Svijetlana Vučetić, naslovna asistentica
 • Ivana Biljan, naslovna asistentica