O programu

 

Program računalnog razmišljanja i programiranja Python

Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

Filozofski fakultet Osijek organizira prvi upisni rok Programa računalnog razmišljanja i programiranja Python u akademskoj godini 2021./2022.

Cilj je Programa stručno usavršiti polaznike u području računalnog razmišljanja i programiranja s implementacijom u programskom jeziku Python, a njegovim završetkom polaznici će moći za razložene probleme primijeniti primjerene sastavne dijelove programskog jezika čije korištenje dovodi do rješenja problema, koristiti sintaksu programskog jezika Python pri izradi programa, koristiti Turtle modul za vizualni prikaz rješenja, izraditi programe kao rješenja danih problema, osmisliti individualne zadate i timske projekte te voditi tim prilikom izrade projekta.

Program je namijenjen osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima ali i polaznicima koji su još uvijek izvan obrazovnog sustava, a žele se usavršiti za izvedbu nastave informatike u osnovnim i srednjim školama. Program mogu upisati osobe koje su završile barem preddiplomski studij iz bilo kojeg područja.

Programom se ostvaruje 10 ECTS bodova.

Program se izvodi u 60 sati nastave koja je raspoređena na 20 sati predavanja i 40 sati vježbi. Nastava se izvodi uživo i/ili online u (virtualnim) učionicama Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Prijave i upisi u 2021./2022. počinju 1. rujna 2021. i završavaju 1. listopada 2021.

Prijavi za upis treba priložiti:

  1. obrazac za prijavu

  2. presliku diplome (ne mora biti ovjerena).

Prijavnu dokumentaciju poslati elektroničkom poštom administratorici Programa Josipi Turkalj (jturkalj@ffos.hr).

Cijena Programa iznosi 3.500,00 kn. U cijenu Programa uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu računalnog razmišljanja i programiranja Python. Minimalan broj polaznika Programa je 3. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, Program se neće održati u tekućoj akademskoj godini.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U prvom upisnom ciklusu 2021./2022. nastava počinje 16. listopada 2021. u 9.00 sati te traje do 18. prosinca 2021. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici programa „Python, računalno razmišljanje i programiranje” do početka nastave.

Kontakt:

Josipa Turkalj, upravni referent

administratorica Programa

e-mail: jturkalj@ffos.hr

telefon: 031 212 803

doc. dr. sc. Tomislav Jakopec
voditelj Programa

e-mail: tjakopec@ffos.hr


Filozofski fakultet u Osijeku nudi program cjeloživotnog učenja Python, računalno razmišljanje i programiranje. Program je primarno namijenjen osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima. Program je namijenjen i polaznicima koji su još uvijek izvan obrazovnog sustava, a žele se usavršiti za izvedbu nastave informatike u osnovnim i srednjim školama.

Kako je Python jezik nastao 1990. godine te se nije podučavao na fakultetima do unazad par godina, nastavnici se informatike uz svo znanje stečeno kroz svoje školovanje i iskustvo u nastavi susreću s novim jezikom, novim implementacijskim metodama koje moraju prvo samostalno utvrditi kako bi s učenicima mogli provoditi nastavu na jednoj višoj, kvalitetnijoj razini. Podučavanje računalnog razmišljanja i programiranja tradicionalno je bilo vezano za područje tehničkih znanosti.  Međutim, kako tehnologija prodire u sve pore ljudskog života i društva općenito tako je postalo izvjesno da to područje više nije isključivo vezano za tehničke znanosti već je potrebno podučavanje i u ostalim područjima djelovanja, pa tako i u području društvenih znanosti. Izravan dokaz navedenoj izjavi je obveza učenja informatike sa sastavnim dijelom računalnog razmišljanja i programiranja za sve učenike, a ne samo za one koje to zanima u vidu izborne nastave. Pristup računalnom razmišljanju i programiranju nije temeljen isključivo na matematici i logici (koliko god one bile temelji područja) već se pristup rješavanju problema približava iz kuta polaznicima razumljivih i jasnih koncepata. Jednako tako za očekivati je od onih polaznika ovoga programa, a koji će raditi u osnovnim i srednjim školama u realizaciji informatike kao obaveznog predmeta, da iste principe primjene u radu s učenicima jer isto tako nisu svi učenici predodređeni da budu programeri.

Cilj je programa stručno usavršiti polaznike u području računalnog razmišljanja i programiranja s implementacijom u programskom jeziku Python.

Ishodi učenja programa:

  • Razložiti kompleksne probleme na više manjih samostalnih logičkih cjelina
  • Koristiti tehnike programiranja za rješavanje problema
  • Implementirati rješenje problema u programskom jeziku Python

Po završetku programa izdaje se potvrda o uspješno završetku programa cjeloživotnog obrazovanja.

Uvjeti upisa: Program mogu upisati osobe koje imaju završen barem preddiplomski studij bez obzira na područje.

Elaborat Programa cjeloživotnog učenja Python, računalno razmišljanje i programiranje možete preuzeti ovdje.

 

Voditelj: doc. dr. sc. Tomislav Jakopec

Zamjenik voditelja: izv. prof. dr. sc. Boris Badurina