O programu

Program računalnog razmišljanja i programiranja Python

Filozofski fakultet u Osijeku nudi program cjeloživotnog učenja Python, računalno razmišljanje i programiranje. Program je primarno namijenjen osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima. Program je namijenjen i polaznicima koji su još uvijek izvan obrazovnog sustava, a žele se usavršiti za izvedbu nastave informatike u osnovnim i srednjim školama.

Kako je Python jezik nastao 1990. godine te se nije podučavao na fakultetima do unazad par godina, nastavnici se informatike uz svo znanje stečeno kroz svoje školovanje i iskustvo u nastavi susreću s novim jezikom, novim implementacijskim metodama koje moraju prvo samostalno utvrditi kako bi s učenicima mogli provoditi nastavu na jednoj višoj, kvalitetnijoj razini. Podučavanje računalnog razmišljanja i programiranja tradicionalno je bilo vezano za područje tehničkih znanosti.  Međutim, kako tehnologija prodire u sve pore ljudskog života i društva općenito tako je postalo izvjesno da to područje više nije isključivo vezano za tehničke znanosti već je potrebno podučavanje i u ostalim područjima djelovanja, pa tako i u području društvenih znanosti. Izravan dokaz navedenoj izjavi je obveza učenja informatike sa sastavnim dijelom računalnog razmišljanja i programiranja za sve učenike, a ne samo za one koje to zanima u vidu izborne nastave. Pristup računalnom razmišljanju i programiranju nije temeljen isključivo na matematici i logici (koliko god one bile temelji područja) već se pristup rješavanju problema približava iz kuta polaznicima razumljivih i jasnih koncepata. Jednako tako za očekivati je od onih polaznika ovoga programa, a koji će raditi u osnovnim i srednjim školama u realizaciji informatike kao obaveznog predmeta, da iste principe primjene u radu s učenicima jer isto tako nisu svi učenici predodređeni da budu programeri.

Cilj je programa stručno usavršiti polaznike u području računalnog razmišljanja i programiranja s implementacijom u programskom jeziku Python.

Ishodi učenja programa:

  • Razložiti kompleksne probleme na više manjih samostalnih logičkih cjelina
  • Koristiti tehnike programiranja za rješavanje problema
  • Implementirati rješenje problema u programskom jeziku Python

Po završetku programa izdaje se potvrda o uspješno završetku programa cjeloživotnog obrazovanja.

 

Uvjeti upisa:

Program mogu upisati osobe koje imaju završen barem preddiplomski studij bez obzira na područje.

 

Kontakt:

doc. dr. sc. Tomislav Jakopec

Odsjek za informacijske znanosti

Filozofski fakultet (ured 92)

Lorenza Jägera 9, HR-31 000 Osijek

T: +385 (0)31 494 737

E: tjakopec@ffos.hr