Naslovna


Pododsjek za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu

Dobrodošli na stranicu Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu!

 

Voditeljica Programa: izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (vbagaric@ffos.hr)

Popisi polaznika po metodičkim skupinama

Datum objave: 18.11.2018.


Obaviještavaju se polaznici da popise polaznika po metodičkim skupinama, koje su oblikovane s obzirom na struke polaznika, mogu pročitati u nastavku: 

Važna obavijest o Školskoj praksi svim polaznicima PPDMI upisanima 8. rujna 2018.

Datum objave: 30.10.2018.


Svi polaznici moraju pristupiti mrežnoj aplikaciji o Školskoj praksi i ispuniti jedan od triju ponuđenih obrazaca i time definirati svoj status glede polaganja ovoga predmeta.

To znači da svaki polaznik bira jednu od triju ponuđenih mogućnosti / jedan od triju ponuđenih obrazaca:

  1. obrazac o priznavanju Školske prakse
  2. obrazac o samostalnom organiziranju Školske prakse
  3. obrazac o tome da Filozofski fakultet polazniku organizira polaganje Školske prakse.

Priznavanje Školske prakse ima pravo svaki polaznik koji ostvaruje uvjete propisane Pravilnikom o PPDMI dostupnim na mrežnoj stranici: file:///D:/My%20Documents/Downloads/pravilnik-o-pedagosko-psiholosko-didakticko-metodickoj-izobrazbi%20(3).pdf

Polaznici koji ostvaruju pravo priznavanja Školske prakse uz ispunjeni obrazac u mrežnoj aplikaciji moraju priložiti potvrdu kojom dokazuju ovo pravo. Obrazac potvrde može se preuzeti OVDJE. Polaznik također mora dostaviti originalnu potvrdu osobno u referadu PPDMI ili poslati zemaljskom poštom na adresu Filozofskog fakulteta u Osijeku.  

Ako je polaznik već dobio tiskanu inačicu potvrde od škole u kojoj je stekao uvjete za oslobođenje polaganja Školske prakse i dostavio referadi PPDMI, može priložiti izjavu o tome, a obrazac izjave se može preuzeti OVDJE. Izjava treba biti vlastoručno potpisana.

Samostalno organiziranje Školske prakse znači polaznikov osobni izbor škole i nastavnoga predmeta za koji ga je osposobilo inicijalno obrazovanje te polaznikovo ostvarivanje kontakta s izabranom školom i dogovor o tome da škola prihvaća odabrati mentora koji je polaznikove struke i omogućiti polazniku ostvarivanje svih obveza koje su propisane posebnim obrascem o Školskoj praksi. Obrazac o sadržaju Školske prakse (može se pogledati OVDJE) dostavlja Filozofski fakultet školama zajedno s ostalom dokumentacijom.  

Mrežna će aplikacija za Školsku praksu biti otvorena od 7. studenoga 2018. do 7. prosinca 2018. U tom razdoblju svaki polaznik može pristupiti aplikaciji i nekoliko puta te mijenjati svoj izbor glede Školske prakse čime se svaki prethodni izbor / ispunjeni obrazac / poništava, tj. briše.

Nakon 7. prosinca 2018. aplikacija se zaključava i neće više biti moguće mijenjati podatke.

Sve upute o ispunjavanju aplikacije nalaze se u samoj aplikaciji. 

Mrežna je aplikacija dostupna na poveznici: https://sokrat.ffos.hr/ff-studenti/login.php

Nakon zaključavanja aplikacije Filozofski će fakultet službenim putem dostaviti svim odabranim školama potrebnu dokumentaciju za svakog polaznika koji se upućuje na polaganje Školske prakse. Uobzirujući tu činjenicu te kalendar nastavnoga rada u školama, polaznici će moći polagati Školsku praksu od 15. siječnja 2019. Nakon ostvarene Školske prakse škola je dužna također službenim putem Filozofskom fakultetu (referadi PPDMI) dostaviti obrazac o položenoj Školskoj praksi ispunjen traženim podatcima, potpisan i ovjeren pečatom škole.

METODIKA NASTAVE INFORMATIKE U OKVIRU PROGRAMA PPDM IZOBRAZBE NA FFOS-U

Datum objave: 12.07.2018.


Metodika nastave informatike u okviru programa cjeloživotnog učenja

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe polaznika

na Filozofskom fakultetu u Osijeku

 

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku će od rujna 2018. godine, a u sklopu postojećeg programa cjeloživotnog učenja Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) polaznika, u ponudi biti još jedan izborni obvezni predmet. Riječ je o predmetu Metodika nastave informatike. Izvođači nastave su doc. dr. sc. Anita Papić i mr. sc. Silvija Galić s Filozofskog fakulteta u Osijeku, a koeficijent opterećenja polaznika navedenog predmeta iznosi 10 ECTS bodova.

Osnovni cilj predmeta je upoznati polaznike sa suvremenom teorijom i praksom metodike nastave informatike i specifičnostima informatike kao nastavnog predmeta. Polaznici će biti osposobljeni za samostalno  organiziranje i uspješno izvođenje nastave informatike na odgovarajućoj razini obrazovanja. Obzirom na sve veću potrebu izobrazbe u području informatike, a potaknuti velikim naporima koje Ministarstvo  znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske ulaže u pripremne radnje za uvođenje obvezne nastave informatike u 5. i 6. razrede svih osnovnih škola u Hrvatskoj, Filozofski se fakultet odlučio na proširenje programa cjeloživotnog učenja.

Cilj Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjeren je prvenstveno na opremanje računalnih učionica u školama diljem Hrvatske kao i na dodatno usavršavanja  nastavnika informatike za izvođenje  kurikuluma za nastavu informatike. Također, projekcije pokazuju kako će osim postojećih nastavnika u obrazovnom sustavu biti neophodno dodatno uposliti stručnjake koji će moći izvoditi nastavu iz predmeta informatike.

Iz razloga što visokoobrazovni sustav, koji trenutno obrazuje nastavnike za izvođenje nastave informatike, možda neće moći u potpunosti odgovoriti budućim izazovima kurikularnih  promjena u osnovnim školama,  potaknuo je Filozofski fakultet na uvođenje novog predmeta Metodike nastave informatike prvenstveno namijenjenog polaznicima koji posjeduju prethodnu formalnu izobrazbu odgovarajućih kvalifikacija kao preduvjeta za izvođenje nastave informatike i to nenastavničkih smjerova.

 Doc. dr. sc. Anita Papić

OBAVIJEST O PRVOM UPISNOM ROKU PROGRAMA PPDM IZOBRAZBE U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

Datum objave: 12.07.2018.


OBAVIJEST

O PRVOM UPISNOM ROKU PROGRAMA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-DIDAKTIČKO-METODIČKE IZOBRAZBE U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

 

Filozofski fakultet Osijek, u akademskoj 2018./2019. godini, organizira prvi upisni rok Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe koji je namijenjen stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i u srednjim školama te fakultetima.

Program mogu upisati:

  1. pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
  2. pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (i stekli minimalno 180 ECTS),
  3. pristupnici koji su završili gimnaziju.

Svaki pojedini predmet iz Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom Programa polaznici ostvaruju ukupno 55 ECTS bodova iz područja pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija potrebnih za nastavni rad u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14,152/14 i 7/17). Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom.

Nastava se organizira na Filozofskom fakultetu Osijek subotom od 8,30 do 15,30 sati, a za polaznike udaljene više od 200 km od Osijeka nastava se organizira putem interneta. Dodatne informacije o Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se naći na mrežnoj stranici  Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu Filozofskoga fakulteta (http://www.ffos.unios.hr/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicku-izobrazba/naslovna).

Pristupnici koji žele u ovom upisnom roku upisati Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se  prijaviti, e-mailom na adresu: ppo@ffos.hr  ili poštom na adresu: Filozofski fakultet Osijek, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba (kratica: PPDM izobrazba).

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o pristupniku, a prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti OVDJE. Cijena Programa iznosi 8.450,00 kn i može se platiti u dva obroka. U cijenu izobrazbe uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe u iznosu od 250,00 kn.

Upis nove skupine polaznika Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe bit će 8. rujna 2018. godine nakon prijama koji će biti u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta (II. kat) s početkom u 8,30 sati.

Na upis je obvezan dolazak pristupnika ili (izuzetno) osobe u zamjeni jer se tada potpisuje ugovor između Filozofskog fakulteta Osijek i polaznika Programa, polaznici ispunjavaju obrasce koji sadrže podatke bitne za cjelokupno funkcioniranje Programa PPDM te dobiju sve informacije potrebne za pohađanje i uspješan završetak Programa.

Na upis je potrebno ponijeti sljedeće:

  • original (na uvid) i presliku diplome o završenom fakultetu (školi) (nije potrebna javnobilježnička ovjera)
  • presliku rodnoga lista
  • presliku domovnice
  • 1 fotografija (3,5 x 4,5 cm).

Prvi obrok školarine, u iznosu od 4.450,00 kuna, treba uplatiti u roku od 8 dana nakon što se polazniku račun dostavi putem elektroničke pošte, a drugi obrok do 31. siječnja 2019. godine na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB. Način ispunjavanja uplatnice polaznici mogu vidjeti OVDJE.

Nastava počinje 8. rujna 2018. godine u 12,30 sati. Raspored sati nastave te ostale obavijesti polaznici će dobiti pri upisu a isto će biti dostupno i na mrežnim stranicama Programa PPDM izobrazbe.

 

Kontakt: 

Izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, voditeljica Programa Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe
e-mail: vbagaric@ffos.hr