O nama / About Us

     Nastavnici Katedre za književnost engleskog govornog područja Odsjeka za engleski jezik i književnost inicirali su pokretanje procedure osnivanja Centra za popularnu kulturu pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Centar za popularnu kulturu (CePoK) Filozofskog fakulteta Osijek zamišljen je kao platforma za znanstvena i stručna istraživanja iz područja globalne popularne kulture utemeljenih na interdisciplinarnim, transdisciplinarnim i multimetodološkim pristupima. Kao zajednički skup praksa i uvjerenja koje su stekle globalnu prihvaćenost i koje obilježava medijska dostupnost i pojavnost u obliku komercijalnoga proizvoda, popularna kultura (također: življena kultura) fenomen je koji obuhvaća različite svakodnevne životne prakse (od prehrane i mode do masovnih (popularnih) medija i različitih oblika zabave poput književnosti, filma, televizije, stripa, glazbe, video igara i sporta) i koji se može i treba promatrati sa različitih stajališta. Centar će stoga podupirati, poticati i sudjelovati u projektima bilateralne i multilateralne suradnje i razmjene iskustava na području svih humanističkih i društvenih studija te okupljati znanstvenike, studente i vanjske suradnike na književno-kulturološkim, filmskim, umjetničkim, sociološkim, historiografskim i drugim projektima.


     The Sub-department for English Literature Studies of the Department of English at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, founded the Centre for Popular Culture (CPC). The Centre for Popular Culture serves as a platform for interdisciplinary, transdisciplinary and multi-methodological scholarly research of global popular culture. Understood as a common body of globally accepted practices and beliefs marked by their availability in the form of commercial products and their omnipresence in the mass media, popular culture (or lived culture) is a phenomenon encompassing various everyday practices (from food and fashion to mass media and different forms of entertainment, such as literature, film, television, comic books, music, video games and sports) that can and should be observed from multiple points of view. The Centre aims to support, encourage, and participate in bilateral and multilateral projects, to serve as a hub for humanities and social studies scholars and students who wish to share their knowledge and experience, and to take part in projects related to popular culture, literature, film, art, historiography and sociology.


Executive Committee of the Centre for Popular Culture

Ljubica Matek, Ph.D.

Director

Danijel Jelaš, Ph.D.

Assistant Director

Jasna Poljak Rehlicki, Ph.D.

Member

Jelena Pataki

Member

Valentina Markasović

Member