Međunarodna suradnja i mobilnost

MOBILNOST

ERASMUS+

Koordinatorica: dr. sc. Ivana Šarić Šokčević, asistentica (isaricsokcevic@ffos.hr)

Napomena: Svi se studenti radi dogovora o odabiru kolegija prije odlaska moraju konzultirati s ects-kooridnatorima ustrojbene jedinice i nositeljima obveznih kolegija u sklopu matičnog studija.

Popis ugovora o mobilnosti.

Erasmus+ incoming students

Erasmus+ incoming staff

Erasmus+ Student Guide

CEEPUS

Koordinatori: dr. sc. Demian Papo, poslijedoktorand (dpapo@ffos.hr), doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica (scimer@ffos.hr), izv. prof. dr. sc. Domagoj Tomas, izv. prof. dr. sc. Denis Njari

GIP_profesor

GIP_student

Obaveze_CEEPUS_koordinatora_2024

ELIA

DAAD

Kontakt: Mareike Korte (mkorte@ffos.hr)

OeAD

Kontakt: Daniela Dämon (ddamon@ffos.hr)

FULBRIGHT

Domus

KÜLÜGY MINISZTERIUM

Polish National Agency for Academic Exchange

Kontakt: Małgorzata Sabina Stanisz Hanžek (mstaniszhanzek@ffos.hr)

Study in Croatia!


MEĐUNARODNA SURADNJA

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku realizira se velik broj različitih vidova međunarodne suradnje:

 • » od 2022. godine Filozofski fakultet u Osijeku sudjeluje u organizaciji i provedbi međunarodne Ljetne škole Bovec uz Alpen-Adria-Universität u Klagenfurtu, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem u Kopru, Svečilištu u Rijeci, Università degli studi di Trieste i Università degli studi di Udine.
 • » suradnja temeljem bilateralnih ugovora o znanstvenoj i nastavnoj suradnji s inozemnim visokim učilištima
 • » međunarodni stručni i znanstveni projekti
 • » uključivanje u međunarodne mreže srodnih institucija
 • » organizacija međunarodnih konferencija, seminara i ljetnih škola
 • » sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima i ljetnim školama u organizaciji drugih dionika
 • » uključivanje vanjskih suradnika i pozvanih predavača iz inozemstva u nastavu na svim razinama studija
 • » vanjska suradnja nastavnika Fakulteta na inozemnim institucijama
 • » individualna suradnja pojedinih nastavnika s inozemnim institucijama
 • » sudjelovanje u programima stipendiranja dolazne i odlazne međunarodne mobilnosti i (Fulbright/Humphrey, Fulbright Senior Specialist, Fulbright Predoctoral, Junior Faculty Development Programme, DAAD, ÖAAD, ERASMUS, Erasmus Mundus, JoinEUSee, Grundtvig, EILC, Youth in Action, stipendije Ministarstva znanosti i prosvjete Republike Mađarske i Instituta Balassi Bálint u suradnji s Márton Áron Szakkollégium za pripadnike mađarske nacionalne manjine, Otto Bennemann stipendije, studentske stipendije Sveučilišta u Augsburgu, itd.).
 • » suizdavanje časopisa u suradnji s institucijama iz inozemstva (ExEll)
 • » uključivanje inozemnih recenenata i gostujućih urednika u uredničke i znanstvene odbore časopisa u izdanju Fakulteta (Jezikoslovlje, Libellarium, Anafora, Povijesni zbornik)
 • » sudjelovanje nastavnika Fakulteta u uredničkim i znanstvenim odborima inozemnih časopisa i konferencija
 • » članstva nastavnika u međunarodnim stručnim i znanstvenim udruženjima
 • » članstva nastavnika u međunarodnim alumni udruženjima (Chevening Alumni Hrvatska CAH, Croatian Fulbright Alumni, U.S. Alumni Community of Croatia (USACC),Alumniportal Deutschland).

Velik dio aktivnosti ostvaruje se preko individualnih članstava zaposlenika Fakulteta u znanstvenim i stručnim udruženjima koja promiču interese vezane uz društvene i humanističke znanosti u svojim poljima djelovanja, i preko kojih indirektno pridonosimo ostvarivanju znanstvenih, stručnih i drugih ciljeva važnih i za Filozofski fakultet u Osijeku. Neka od tih udruženja su npr. Societas Linguisticae Europae, European Society for Studies in English (ESSE), International Cognitive Linguistics Association, Hrvatsko-američko društvo (HAD/CAS), Fulbright Association, U.S. Alumni Community of Croatia (USACC), Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD), Central European Association for Canadian Studies (CEACS), EUROPHRAS; European Society for Translation Studies (EST), International Pragmatics Association, Europsko društvo za drugi jezik (EuroSLA), nternational Association of Paremiology (AIP-IAP), Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport (Međunarodna istraživačka skupina za folklor i lingvistiku), European Society for Studies in English (ESSE), TESOL, GPIC (TESOL), International Reading Association,American Society for Information Science and Technology, Südosteuropäischer Germanistenverband (SOEGV), Mitteleuropäischer Germanistenverband (MGV), SCLA (Slavic Cognitive Linguistics Association).

Bilateralni i multilateralni ugovori o suradnji

Osim 34 bilateralna Erasmus+ ugovora temeljem kojih se regulira međunarodna mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, Fakultet je u zadnjih 5 godine potpisao i druge bilateralne i multilateralne ugovore o suradnji:

 • » Ugovor o suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Novom Sadu, potpisan 25. veljače 2010.
 • » Ugovor o suradnji sa Sveučilištem Deakin (Deakin University, School of Psychology) iz Melboruna, potpisan 10. siječnja 2011.
 • » Bilateralni ugovor u suradnji između Filozofskog fakulteta u Osijeku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, potpisan 18. veljače 2011.
 • » Ugovor o suradnji sa Sveučilištem u Debrecenu (Faculty of Child and Adult Education) potpisan 15. travnja 2011.
 • » Ugovor o suradnji s Pedagoškim fakultetom u Somboru (Sveučilište u Novom Sadu), potpisan 12. svibnja 2011.
 • » Konzorcijski ugovor s 22 međunarodna partnera u svrhu provođenja projekta FP7 MIME potpisan u listopadu 2013.
 • » Ugovor u pristupanju CEEPUS III Trans mreži 10 europskih sveučilišta potpisan 2013.
 • » Ugovor o suradnji s University of West Hungary, Szombathely, o provedbi zajedničkog projekta Projekt Supporting the Development of Foreign Language Education at the University of West HungaryTÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006, potpisan 10. 9. 2012.
 • » Memorandum o razumijevanju kojemu je pristupilo 25 međunarodnih partnera u svrhu prijave i provedbe projekta COST Action IS1404: Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ) potpisan u 14. 05. 2014.
 • » Ugovor o suradnji sa Sveučilištem A. Mickiewicza u Poznanju, Poljskoj, potpisan 4. travnja 2001.