Obavijesti o upisnim rokovima

Obavijest o prvom upisnom roku u akademskoj godini 2022./2023.

 

Prijave i upisi

Filozofski fakultet u Osijeku organizira prvi upisni rok Programa cjeloživotnog učenja Akademsko pisanje na engleskom jeziku u akademskoj godini 2022./2023.  Cilj je Programa osposobljavanje polaznika za stjecanje specifičnih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za pisanje stručnih i znanstvenih radova na visokoj razini poznavanja akademskog engleskog jezika.

Prijave i upisi počinju 15. siječnja 2023. i završavaju 25. veljače 2023. godine.

Prijavi za upis treba priložiti:

1) prijavni obrazac

2) izjavu o samoprocijenjenoj B2 razini jezične kompetencije (prema elementima Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike).

Prijavnu dokumentaciju poslati elektroničkom poštom voditeljici Programa dr. sc. Mirni Vargi na adresu: mvarga@ffos.hr.

 

Cijena i uvjeti plaćanja

Neto cijena Programa po polazniku iznosi: 3.500,00 kn, 464, 53 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kuna) i može se platiti u dva obroka:

Prvi obrok u iznosi od 1.750,00 kuna / 232,26 eura do 20. 3. 2023.

Drugi obrok u iznosu od 1.750,00 kuna / 232,26 eura do 20. 4. 2023.

U cijenu Programa uključeni su nastavni materijali te potvrda o završenom Programu akademskog pisanja na engleskom jeziku. Minimalan broj polaznika je 5. Ukoliko se ne upiše dovoljan broj polaznika, nastava se neće održati u tekućem semestru.

Naknada troškova Programa plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu u roku od 8 dana na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

 

Održavanje nastave

Program se izvodi u 35 nastavnih sati (10 sati predavanja i 25 sati vježbi) koji su raspoređeni u razdoblju od 7 tjedana. Nastava se izvodi subotom, u zgradi Filozofskog fakulteta u Osijeku. Tijekom Programa polaznicima će biti dostupna sva potrebna literatura u knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Početak nastave u akademskoj godini 2022./2023. je 11. ožujka 2023. godine. Raspored sati nastave i učionica bit će objavljen na mrežnoj stranici programa Akademskog pisanja na engleskom jeziku do početka nastave.