Galerija

Vrijednost Programa prepoznata je i na razini EU projekata. U sklopu projekta VirtuOS – uspostava RCK u sektoru turizma i ugostiteljstva, čiji je nositelj Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, provodi se edukacija nastavnika o primjeni principa socijalnog i emocionalnog učenja u svakodnevnom nastavnom radu.