Fakultetske službe

 

TAJNIŠTVO FAKULTETA
Narcisa Vrbešić-Ravlić narcisa@ffos.hr Tajnica Fakulteta
Domagoj Burazin dburazin@ffos.hr Pomoćnik tajnika Fakulteta
 

Ured (pododsjek) za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi

Mislav Mihaljević mmihaljevic1@ffos.hr Stručni suradnik za pravne poslove
Ivan Nećak inecak@ffos.hr Administrativni referent – arhivar
 

Ured (odsjek) za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija

Romana Vrbešić rvrbesic@ffos.hr Voditeljica Ureda za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija
 

Ured (odsjek) za ljudske potencijale

Renata Gašpar rgaspar@ffos.hr Voditeljica Ureda za ljudske potencijale
Melita Horvat  mcalic@ffos.hr Stručna referentica za kadrovske, stručno-administrativne i opće poslove
 

Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi

Mario Varga mariov@ffos.hr Voditelj Ureda za računovodstveno-financijske poslove
Željka Tissauer zeljka@ffos.hr Voditeljica Računovodstva
Kristina Kuduz kkuduz@ffos.hr Stručna suradnica za računovodstvene poslove
Branka Rekić brekic@ffos.hr Računovodstvena referentica – financijski knjigovođa
Sean Kušec skusec@ffos.hr Računovodstveni referent – financijski knjigovođa
Alen Žužić azuzic@ffos.hr Ekonom
 

Ured (odjeljak) za studente i studije

Marijana Mlinarević mmlinarevic@ffos.hr Voditeljica Ureda za studente i studije
Ana Mihaljević amihaljevic@ffos.hr Stručna suradnica za studentska pitanja
Mirela Černok-Burazin mcernokburazin@ffos.hr Administrativna referentica u Uredu za studente i studije
Hrvoje Vrkić  hvrkic@ffos.hr Stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije
Ured (odjeljak) za znanost, projekte i međunarodnu suradnju
Vladimir Poličić vpolicic@ffos.hr Voditelj Ureda za znanost, projekte i međunarodnu suradnju
 

Ured (odjeljak) za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 

Ured (odjeljak) za informatiku i računalnu mrežu

Zoltan Juhas zoli@ffos.hr Voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu
Miroslav Katić kmirok@ffos.hr Stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu
 

Ured (odsjek) dekana

Josipa Turkalj jturkalj@ffos.hr Voditeljica Ureda dekana
 

Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove

Dragan Špoljarić dspoljaric@ffos.hr Stručni referent zaštite na radu
Mario Jurčević mjurcevic@ffos.hr Domar
Dušanka Glavaš Opić dglavas@ffos.hr Spremačica
Mirjana Fotak mfotak@ffos.hr Spremačica
Danijela Ozimec dozimec@ffos.hr Spremačica
Snježana Vukelić svukelic@ffos.hr Spremačica
Vera Krajinović vkrajinovic@ffos.hr Spremačica
 

KNJIŽNICA

Lana Šuster ljovanov@ffos.hr Diplomirana knjižničarka
dr. sc. Vesna Radičević vradicev@ffos.hr Knjižničarska savjetnica
Bernardica Plašćak bplascak@ffos.hr Viša knjižničarka
Gordana Gašo ggaso@ffos.hr Viša knjižničarka
Kristina Kiš kmitric@ffos.hr Viša knjižničarka, voditeljica Knjižnice