Konzultacije

Nastavnik Zimski semestar Ljetni semestar
1. prof. dr. sc. Zoltan Medve srijeda,

16:30 – 17:30 h

srijeda,

16.30 -17.30 h

2. izv.prof.. dr. sc. Zsombor Labadi srijeda,

16:00 -16:45 h

utorak,

15:00 -15:45 h

3. doc. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić

četvrtak,

11:30 – 13:05 h

srijeda,

10:00 – 12:00 h

soba 43

4. doc. dr. sc. Timea Bockovac četvrtak,

13:00 – 14:00 h

četvrtak,

12:00-13:00 h

5. dr. sc. Gabriela Dobsai petak,

17:15 – 18:15 h

četvrtak,

09:00 – 10:30 h

6. dr. sc. Ádám Walkó, strani lektor četvrtak,

13:15 – 14:15 h

srijeda,

09:30 – 10:30 h

7. Hajnalka Kišpeter, domaća lektorica  četvrtak,

13:15 – 14:15 h

Uzivo ili online. Uz prethodni dogovor

soba 93

srijeda,

09:35 – 10:35 h

soba 93

8. Sonja Đelatović petak,

15:30 – 16:30 h

9. Eldina Lovaš petak,

15:00 – 16:00 h