Konzultacije

Nastavnik Zimski semestar Ljetni semestar
1. prof. dr. sc. Zoltan Medve srijeda,

16:30 – 17:30 h

srijeda,

17.30 -18.15 h

2. izv.prof.. dr. sc. Zsombor Labadi srijeda,

16:00 -16:45 h

utorak,

14:45 – 15:30 h

3. doc. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić

četvrtak,

11:30 – 13:05 h

četvrtak,

11:30 – 12:30 h

soba 43

4. doc. dr. sc. Timea Bockovac četvrtak,

13:00 – 14:00 h

četvrtak,

11:00-12:00 h

5. dr. sc. Gabriela Dobsai petak,

17:15 – 18:15 h

srijeda,

14:45 – 15:45 h

6. dr. sc. Ádám Walkó, strani lektor srijeda,

10:30 – 11:30 h

utorak,

10:00 – 11:00 h

7. Hajnalka Kišpeter, domaća lektorica  srijeda,

10:30 – 11:30 h

Uz prethodni dogovor

soba 93

srijeda,

13:00 – 14:00 h

Osim navedenog termina moguće je i u drugom terminu uz prethodni dogovor

soba 93

8. Sonja Đelatović petak,

15:30 – 16:30 h

ponedjeljak,

10:30 – 12:00 h

9. Eldina Lovaš petak,

15:00 – 16:00 h