Znanstvena djelatnost

KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI KATEDRE ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Komunikacija i jezik

Katedra za mađarski jezik i književnost posljednjih nekoliko godina organizira godišnji stručni i znanstveni skup pod nazivom Komunikacija i jezik. Skup je jedinstven po tome što osigurava prostor za predstavljanje i iznošenje različitih jezičnih, prevoditeljskih, književnih modela primjenjivih na mađarski jezik ili u komparativnim opisima mađarskog i drugih jezika, te kulturoloških običaja i shvaćanja. U posljedne tri godine znanstvena produkcija Katedre za mađarski jezik i književnost okrenula se prema područjima translatorike i translatologije. Teme s područja stručnog prevođenje, književnog prevođenja, metodike nastave prevođenja, leksikologije i leksikografije i kritike prevođenja samo su neke od tema znanstvene produkcije koje izdvajamo. Kolege s Katedre za mađarski jezik i književnost, koji se većinom i sami aktivno bave raznim oblicima prevođenja, razvili su i plodnu suradnju s Agencijom za prevođenje i ovjeru prijevoda d.d. (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.) u Budimpešti zbog čega se od IV. po redu skupa on organizira u suradnju s Agencijom za prevođenje i ovjeru prijevoda. Ovaj skup mjesto je za susrete, upoznavanje i razmjenu iskustava među članovima akademske zajednice i istaknutih stručnjaka s područja prevođenja, usmenog prevođenja, jezika, književnosti i kulture. Dosada su u prostoru Filozofskog fakulteta Osijek održana tri takva skupa u prvom tjednu mjeseca prosinca zbog čega je dobio naziv Adventska konferencija. Izlagači se isključivo pozivaju na poziv organizatora i biraju se prema tome koliko se mogu uklopiti i godišnju temu, te zbog toga i nema javne objave i poziva na izlaganje. Skup je poseban po tome što od početaka ima i studentsku sekciju u kojoj sudjeluju ponajbolji studenti i doktorandi u suradnji sa svojim metorima. Skupu prisustvuju sva važna imena prevođenja iz zemlje i inozemstva zbog čega se smatra jednim od važnijih događaja za sve koji se bave znanošću o prevođenju.

SURADNJA SA ZNANSTVENIM I STRUČNIM INSTITUCIJAMA, ORGANIZACIJAMA I TIJELIMA

Katedra za mađarski jezik i književnost uspostavlja suradnju s katedrama i institucijama u zemlji i inozemstvu. Suradnja se odvija putem sudjelovanja u programima razmjene nastavnika i studenata (u okviru Erasmus i Ceepus programi i ljetnih škola), rada na projektima i suradnje u izdavanju časopisa i znanstvenih publikacija.

Posebno se ističe suradnja s mađarskom Akademijom znanosti čijem razredu istraživača izvan domovine pripadaju i kolege s Katedre za mađarski jezik i književnost. Unutar te suradnje razvila se i suradnja s Regionalnim odborom mađarske Akademije znanosti u Pečuhu, a položaj osječkih znanstvenika i istraživača naglašava i to da su predstvanici znanstvenika i istraživača iz Hrvatske posljednja dva desetljeća suradnici Katedre za mađarski jezik i književnost u Osijeku.

Od znanstvenih suradnji izdvaja se i ona s Institutom za jezik Glotta mađarske Akademije znanosti sa sjedištem u Osijeku. Suradnici Katedre uključeni su u mnoge projekte Glotte, a mnogi su i u upravnim tijelima Instituta. Od važnijih projekata izdvajamo rad na Etimološkom rječniku mađarskog jezika i rad na projektu Jezični krajobraz Baranje i Slavonije.

Stručne suradnje Katedri su važni zbog kvalitetne organizacije stručne prakse studenata Diplomskog studija. Od svih dosada uspostavljenih suradnja stručne naravi izdvaja se ona s Državnom agencijom za prevođenje i ovjeru prijevoda u Budimpešti d.d. Osim organizacije stručne prakse i godišnje terenske nastave za studente mađarskog jezika i književnosti, navedena Agencija sudjeluje i u razvijanju i unapređenju nastavnih sadržaja te pruža logistiku za publikacije i stručna usavršavanja nastavnika i studenata.

Razvijena je i međunarodna suradnja s katedrama za mađarski jezik i književnost u Zagrebu, Pečuhu, Baji, Budimpešti, Sombatelu, Novom Sadu, Mariboru, Bratislavi, Komarnu, Pragu, Targu-Mures, Cluj-Napoca, Mađarskim lektoratom u Rijeci, s Institutom Balassi u Budimpešti i mnogim drugim visokoškoskim institucijama. Osim obrazovnih institucija Katedra ima razvijene odnose i s Ministarstvom vanjskih poslova u Budimpešti, Ministarstvom znanosti i obrazovanja u Zagrebu, Prosvjetno-kulturnim centrom Mađara u RH, Društvo sudskih tumača iz Zagreba, Mađarskim institutom u Zagrebu, Veleposlanstvom Mađarske u Zagrebu, Generalnim konzulatom Mađarske u Osijeku, Vijećem mađarske nacionalne manjine Grada Osijeka, te s mnogim drugim kulturnim i civilnim udrugama koje djeluju u regiji i šire.

Katedra ima višegodišnju suradnju u izdavanju časopisa i znanstvenih publikacija s izdavačkom kućom Media Hungarica u Bilju. Od toga izdvajamo Drávaszög lexikon, Acta Hungarica Universitatis Essekiensis, Horvátországi magyar művelődéstörténeti lexikon itd., a od kolovoza 2021. godine Katedra je preuzela uređivanje književnog časopisa Rovátkák.