Edukacija korisnika po studijima

 

  1. Studij hrvatskoga jezika i književnosti, 1. godina preddiplomskoga studija

Studij hrvatskoga jezika i književnosti, 3. godina preddiplomskoga studija

Kratki informacijski vodič, Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Video upute za kolegij Stara hrvatska književnost:

  1. Studij engleskoga jezika i književnosti

Kratki informacijski vodič, Studij engleskoga jezika i književnosti

  1. Studij njemačkoga jezika i književnosti, prva godina preddiplomskoga studija

Studij njemačkoga jezika i književnosti, treća godina preddiplomskoga studija

Kratki informacijski vodič, Studij njemačkoga jezika i književnosti

  1. Studij mađarskoga jezika i književnosti

Kratki informacijski vodič, Studij mađarskoga jezika i književnosti

  1. Studij informatologije

Kratki informacijski vodič, Studij informatologije

  1. Studij filozofije

Kratki informacijski vodič, Studij filozofije

  1. Studij psihologije

Kratki informacijski vodič, Studij psihologije

  1. Studij pedagogije

Kratki informacijski vodič, Studij pedagogije

  1. Studij povijesti

Kratki informacijski vodič, Studij povijesti


Individualna edukacija

Ukoliko imate specifična pitanja u vezi pretraživanja baza podataka ili online kataloga, preporučujemo individualnu edukaciju.

Termin koji Vam najbolje odgovara možete dogovoriti putem e-maila.

 

Predmetni stručnjaci za pojedinačne studije:

Bernardica Plašćak, viša knjiž.
bplascak@ffos.hrEngleski jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Kristina Kiš, viša. knjiž.
kmitric@ffos.hrEngleski jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost
Gordana Gašo, viša. knjiž.
ggaso@ffos.hrHrvatski jezik i književnost
Povijest
dr. sc. Vesna Radičević, viša knjiž.
vradicev@ffos.hrInformatologija
Pedagogija