Nacionalna licenca

 

Annual Reviews

Vrsta baze:  Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://www.annualreviews.org/

Pristup od kuće: putem proxy servera

Lista naslova: https://www.annualreviews.org/action/showPublications

Kratak opis: Annual Reviews zbirka časopisa sadrži recenzije najnovijih istraživanja u okviru društvenih, humanističkih, prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva.

Dostupan je sadržaj od 2016. – 2020. godine, uz trajno zadržavanje prava pristupa na sadržaj iz 2020. godine.


 

APA PsycInfo

Vrsta baze: Bibliografska baza

Područje: Društvene znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: EBSCOhost Web

Pristup od kuće: putem proxy servera

Kratak opis: APA PsycInfo je znanstvena bibliografska baza u izdanju American Psychological Association (APA) koja sadrži sažetke i više od 4 milijuna zapisa radova iz gotovo 2.500 časopisa, disertacije te knjige i poglavlja iz knjiga s područja psihologije i srodnih disciplina.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

 

 

CAB Abstracts

Vrsta baze:  Bibliografska baza

Područje: Biotehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: EBSCOhost platforma

Pristup od kuće: putem proxy servera

Kratak opis: CAB Abstracts je bibliografska baza podataka u izdanju CABI Publishing koja sadrži više od 9 milijuna zapisa počevši od 1973. godine do danas, više od 350.000 sažetaka koji se uključuju u bazu na godišnjoj razini, a uključuje i cjelovite tekstove za više od 400.000 članaka.

Baza obuhvaća zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i dr. s područja primijenjenih biotehničkih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, znanosti o okolišu i srodne discipline.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

 

 

Cambridge Journals Online

Vrsta baze:  Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://www.cambridge.org/core#

Lista naslova: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish

Kratak opis: Cambridge Journals zbirka časopisa obuhvaća više od 380 recenziranih znanstvenih časopisa koji pokrivaju razna znanstvena područja uključujući prirodne znanosti, biomedicinu i zdravstvo, znanosti o okolišu, biotehničke znanosti te društvene i humanističke znanosti.

Dostupnost sadržaja za svaki pojedini naslov možete pronaći na Cambridge Core platformi prilikom pretrage stavke All issues.

Dostupan je sadržaj od 1997. – 2020., a hrvatska akademska zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

 

Izdavač: EBSCO Information Services

Pristup: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: search.ebscohost.com

Pristup od kuće: putem proxy servera

Vrsta baze: Platforma baza podataka

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

 

 

 

 

EconLit

Vrsta baze: Bibliografska baza

Područje: Društvene znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://search.proquest.com/

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koju izdaje American Economic Association, a obuhvaća područje ekonomije i poslovanja. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza sadrži više od 1.5 milijuna zapisa koji sežu od 1886. godine.

Baza je dostupna na platformi EBSCOhost, a udaljeni pristup moguć je odabirom proxy servera na glavnom izborniku Portala e-izvori ili putem Shibboleth prijave.

 

 

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: ovidsp.dc2.ovid.com

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) je baza koja pokriva područje medicine i zdravstva te se sastoji od osam EBM izvora: Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Clinical Answers (CCAs), The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), Health Technology Assessments (HTA), NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), ACP Journal Club, The Cochrane Central Register of Controlled Trials i Cochrane Methodology Register (CMR).

EBMR sadrži recenzije članaka, osvrte na aktualne teme u medicini i zdravstvu te pristup kontroliranim medicinskim istraživanjima, uključujući integraciju s bibliografskom bazom podataka Medline.

Baza je dostupna putem sučelja Ovid.

 

 

HeinOnline: HeinonlineAcademic Core, Foreignand International Law Resources Database (FILRD), KluwerLaw International Journal Library, Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Društvene znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: https://heinonline.org/HOL/Welcome

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: HeinOnline je baza podataka koja pokriva područje pravnih znanosti. Sadrži više od 200.000 dokumenata od povijesnih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.600 serijskih publikacija s područja prava.

 

 

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Vrsta baze:  Baza cjelovitih tekstova

Područje: Tehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Lista naslova:  https://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/title

Kratak opis: IEEE/IET Electronic Library (IEL) jedna je od najopsežnijih i najznačajnijih baza znanstvenih i stručnih članaka u okviru područja elektrotehnike, računarstva, ICT-a i srodnih područja.

Baza sadrži više od 4 milijuna dokumenata s cjelovitim tekstom, više od 180 časopisa, više od 1.700 konferencijskih zbornika, više od 3.000 tehničkih standarda te više od 670 knjiga – MIT press eBooks.

Sveučilištu u Dubrovniku i Sveučilištu Sjever, uz MIT Press eBooks, dostupan je isključivo sadržaj osnovnog paketa serijskih publikacija izdavača IEEE (All-Society Periodical Package – ASPP).

Dostupan sadržaj za IEEE/IE Electronic Library (IEL) seže od 1880. godine, sadržaj IEEE ASPP paketa od 2010., a MIT Press eBooks od 1943. godine s trajnim zadržavanjem prava pristupa na naslove e-knjiga u tekućoj godini.

 

 

IOPscience extra

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Prirodne znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://iopscience.iop.org/

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Lista naslova: https://iopscience.iop.org/journalList

Kratak opis: IOPscience extra zbirka časopisa sadrži više od 100 znanstvenih časopisa te više od 430.000 cjelovitih tekstova akademskih članaka s područja fizike, medicinske fizike, biofizike, matematike, kemije, astronomije, astrofizike i srodnih područja.

Zbirka također sadrži kompletnu arhivu od preko 300.000 znanstvenih članaka objavljenih od 1874. godine, a hrvatska akademska zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

 

 

JSTOR: Arts & Sciences I-XV

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Umjetničko područje

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://www.jstor.org/

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: JSTOR (Journal Storage) je multidisciplinarna znanstvena baza akademskih izvora koja sadržava različite zbirke digitaliziranih arhivskih brojeva časopisa te pruža uvid u cjelovite tekstove članaka u više od 2.600 časopisa koji pokrivaju 75 znanstvenih disciplina i područja.

Osim časopisa, na JSTOR-u je dostupno više od 6.000 e-knjiga u otvorenom pristupu.

U nacionalnoj pretplati dostupne su zbirke Arts & Sciences I – XIII.

 

 

Karger eJournal Collection

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://www.karger.com/journal

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Lista naslova: https://www.karger.com/Journal/IndexListAZ

Kratak opis: Karger eJournal Collection sadrži više od 80 naslova časopisa uključujući i časopise u otvorenom pristupu, a pokrivaju područje biomedicine.

Dostupan je sadržaj od 1998. – 2020., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

 

 

MathSciNet

Vrsta baze: Bibliografska baza

Područje: Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: https://mathscinet.ams.org/mathscinet/index.html

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: MathSciNet (Mathematical Reviews) je bibliografska baza Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society) koja pokriva znanstveno područje matematike. Baza omogućuje pristup na više od 3 milijuna indeksiranih publikacija, sažetaka i bibliografskih podataka iz znanstvene literature o matematici (časopisi, disertacije, knjige, poglavlja u knjigama), kao i gotovo 2 milijuna direktnih poveznica na originalne članke sadržane u više od 1.800 časopisa. Bibliografski zapisi za starije članke sežu do ranih 1800-ih godina.

U bazu se svake godine dodaje preko 100.000 novih zapisa od kojih je većina klasificirana na temelju Matematičke predmetne klasifikacije.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost i na platformi izdavača American Mathematical Society.

 

 

Oxford Journals – Humanities and Social Sciences Collection

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Umjetničko područje

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: https://academic.oup.com/journals

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: Oxford Journals je baza istraživačkih i akademskih časopisa s člancima dostupnim u cjelovitom tekstu. Sadržava više od 300 naslova koji pokrivaju područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti te medicinu i zdravstvo, u okviru dvije zbirke: Humanities and Social Sciences i Science, Technology and Medicine.

Dostupni su časopisi od 1996. – 2020., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

 

 

RSC Gold

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Prirodne znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: https://pubs.rsc.org/

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: RSC Gold zbirka časopisa obuhvaća više od 40 časopisa, a pokriva područje prirodnih znanosti, prvenstveno kemije. Omogućen je pristup i MarinLit bazi podataka koja je posvećena istraživanju morskih prirodnih proizvoda uključujući sinteze, ekološke i biološke aktivnosti.

Dostupni su časopisi u rasponu od 2008. – 2020. godine, a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj časopisa iz 2020. godine.

 

 

Scopus

Vrsta baze: Citatna baza

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosgti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: https://www.scopus.com/search

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: Scopus je citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 70 milijuna zapisa za više od 23.700 recenziranih časopisa (od kojih je više od 4.000 u otvorenom pristupu), 300 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 600 nakladničkih cjelina, 8 milijuna konferencijskih radova te više od 1,4 milijarde citiranih referenci od 1970.

 

 

Springer Nature Journals Complete Collection

Vrsta baze:  Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Bitehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://link.springer.com/

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. – 2020. godine.

Hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

Zbirka je dostupna putem platforme SpringerLink.

 

 

Taylor & Francis Journal Collection: Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library and Medical Library

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta:  https://www.tandfonline.com/

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: Taylor & Francis Subject Collections u nacionalnoj pretplati sastoji se od tri predmetne zbirke časopisa; Social Science & Humanities Library, Science & Technology Library and Medical Library, a koje ukupno sadrže više od 2.200 naslova časopisa u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva.

Dostupni su časopisi od 1997. – 2020., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine onih naslova koji su bili pretplaćeni prethodnih godina.

 

Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection, Journal & Highly Cited Data

Vrsta baze: Platforma baza podataka

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biuotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: https://www.webofscience.com/wos/

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: Web of Science (WoS) je platforma u izdanju Clarivate Analytics (bivši Thomson Reuters Intellectual Property and Science business) putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.

 

 

Wiley Standard Journals Collection: Social Sciences & Humanities; Science, Technology & Medicine

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područje: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pravo pristupa: Nacionalna licenca

Pristup s fakulteta: https://onlinelibrary.wiley.com/

Pristup od kuće: putem proxy servera 

Kratak opis: Wiley Online Library je platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci koja sadrži više od 1.400 časopisa. Zastupljeni časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.

Dostupan je sadržaj od od 1997. – 2020., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine.