Nagrade (Korisni sadržaji, Kvaliteta)

NAGRADE NASTAVNICIMA

Nagrade nastavnicima (10. veljače 2020.)

Nagrade nastavnicima (5. veljače 2019.)

Nagrada nastavnicima (31. siječnja 2018.)

Nagrade nastavnicima (26. siječnja 2017.)

Nagrade nastavnicima (25. siječanj 2016.)

Nagrade nastavnicima (24. veljače 2014.)NAGRADE STUDENTIMA

Na Filozofskom fakultetu njegujemo kako izvrsnost u studiranju tako i društveni angažman i volontiranje naših studenata. Imena dosadašnjih dobitnika nagrada za izvrsnost u studiranju i nagrada za izvannastavne aktivnosti možete pronaći na sljedećim poveznicama.

AK. GODINA 2018./2019.A) Uspješnost u studiranju

B) Izvannastavne aktivnosti